HỌC TỐT TOÁN LỚP 7 TẬP 1

     

I. Giải bài tập sgk Toán 7 Tập Một

Phần Đại Số

Chương I. Số hữu tỉ. Số thực

§1.

Bạn đang xem: Học tốt toán lớp 7 tập 1

Tập hòa hợp Q các số hữu tỉ
§2.Cộng, trừ số hữu tỉ
§3.Nhân, phân chia số hữu tỉ
§4.Giá trị tuyệt đối của một vài hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
§5.Lũy vượt của một số hữu tỉ
§6.Lũy quá của một vài hữu tỉ (tiếp)
§7.Tỉ lệ thức
§8.Tính hóa học của hàng tỉ số bằng nhau
§9.Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
§10.Làm tròn số
§11.Số vô tỉ. Tư tưởng về căn bậc hai
§12.Số thực
Ôn tập chương I: Số hữu tỉ – Số thực

Chương II. Hàm số với đồ thị

§1.Đại lượng tỷ lệ thuận
§2.Một số việc về đại lượng tỉ trọng thuận
§3.Đại lượng xác suất nghịch
§4.Một số việc về đại lượng tỉ lệ nghịch
§5.Hàm số
§6.Mặt phẳng toạ độ
§7.Đồ thị hàm số (y = ax (a ≠ 0))
Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị

Phần Hình Học

Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song

§1.Hai góc đối đỉnh
§2.Hai mặt đường thẳng vuông góc
§3.Các góc tạo bởi vì một con đường thẳng cắt hai đường thẳng
§4.Hai đường thẳng tuy nhiên song
§5.Tiên đề Ơ-clit về con đường thẳng tuy nhiên song
§6.Từ vuông góc đến tuy nhiên song
§7. Định lí
Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song

Chương II. Tam giác

§1.Tổng tía góc của một tam giác
§2.Hai tam giác bởi nhau
§3.

Xem thêm: Xem Điểm Chuẩn Trường Phòng Cháy Chữa Cháy Chữa Cháy, Điểm Chuẩn Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy

Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
§4.Trường hợp bằng nhau thứ nhì của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
§5.Trường hợp đều nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)
§6.Tam giác cân
§7.Định lí Py-ta-go
§8.Các ngôi trường hợp cân nhau của tam giác vuông
§9.Thực hành xung quanh trời
Ôn tập chương II: Tam giác

II. Sách xem thêm – Sách giải Toán 7 tập 1

1. Giải bài bác Tập Toán 7 Tập 1 – Lê Nhứt

*

2. Tuyển lựa chọn 405 bài bác tập Toán 7 – Nguyễn Đức Tấn

*

B. Sgk Toán 7 Tập Hai

I. Giải bài xích tập sgk Toán 7 Tập Hai

Phần Đại Số

Chương III. Thống kê

§1.Thu thập số liệu thống kê, tần số.
§2.Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu
§3.Biểu đồ
§4.Số vừa phải cộng
Ôn tập chương III: Thống kê

Chương IV. Biểu thức đại số

§1.Khái niệm về biểu thức đại số
§2.Giá trị của một biểu thức đại số
§3.Đơn thức
§4.Đơn thức đồng dạng
§5.Đa thức
§6.Cộng, trừ đa thức
§7.Đa thức một biến
§8.Cộng, trừ nhiều thức một biến
§9.Nghiệm của nhiều thức một biến
Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Phần Hình Học

Chương III. Quan hệ giới tính giữa các yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

§1.Quan hệ thân góc và cạnh đối diện trong một tam giác
§2.Quan hệ giữa đường vuông góc và con đường xiên, mặt đường xiên cùng hình chiếu
§3.Quan hệ giữa cha cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
§4.Tính chất tía đường trung tuyến đường của tam giác
§5.Tính chất đường phân giác của một góc
§6.Tính chất tía đường phân giác của tam giác
§7.Tính hóa học đường trung trực của một quãng thẳng
§8.

Xem thêm: Chuyên Đề Đồ Thị Hàm Trị Tuyệt Đối Hay, Chi Tiết, Đồ Thị Hàm Số Chứa Giá Trị Tuyệt Đối

Tính chất bố đường trung trực của tam giác
§9.Tính chất bố đường cao của tam giác
Ôn tập chương III: quan hệ tình dục giữa các yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

Bài tập Ôn cuối năm

Phần Đại số
Phần Hình học

II. Sách tham khảo – Sách giải Toán 7 tập 2

1. Giải bài xích Tập Toán 7 Tập 2 – Lê Nhứt

*