Hòa Tan 1.12 Gam Fe Bằng 300Ml Dung Dịch Hcl 0 2M

     

Học sinh hay quên phương trình Fe2+ + Ag+ → Ag + Fe3+. Lúc ấy bỏ quên trọng lượng của Ag đã chỉ tất cả mAgCl = 8,61 (g) => chọn ngay Đáp án B sẽ dẫn đến sai lầm.

Bạn đang xem: Hòa tan 1.12 gam fe bằng 300ml dung dịch hcl 0 2m


Hòa rã hết các thành phần hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe cùng 27 gam Fe(NO3)2 với m gam Al trong dung dịch đựng 0,61 mol HCl. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch Y chỉ cất 47,455 gam muối trung hòa - nhân chính và 2,352 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Z tất cả NO và N2O. Tỉ khối của Z sơ với H2 là 16.

Giá trị của m là


Nung m gam tất cả hổn hợp X bao gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeCO3 vào bình kín (không gồm không khí). Sau khi các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được chất rắn Y với khí Z gồm tỉ khối đối với H2 là 22,5 (giả sử khí NO2 sinh ra không tham gia vào phản ứng như thế nào khác). Cho Y tan hoàn toàn trong dung dịch gồm 0,01 mol KNO3 và 0,15 mol H2SO4 loãng thu được hỗn hợp chỉ đựng 21,23g muối th-nc của kim loại và tất cả hổn hợp hai khí có tỉ khối so với H2 là 8 (trong đó có một khí hòa nâu xung quanh không khí). Quý hiếm m là :


Cho m gam hỗn hợp X bao gồm Fe, Fe3O4 cùng Fe(NO3)2 tan không còn trong 320 ml hỗn hợp KHSO4 1M. Sau bội nghịch ứng thu được hỗn hợp Y đựng 59,04g muối th-nc và 896 ml NO (sản phẩm khử độc nhất của N+5, sinh sống dktc). Y bội nghịch ứng hoàn toản với 0,44 mol NaOH. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phầm trăm khối lượng của Fe(NO3)2 vào X có mức giá trị gần nhất với cái giá trị nào sau đây :


Hỗn hợp X tất cả Fe2O3, FeO và Cu (Trong đó sắt chỉ chiếm 52,5% về khối lượng). đến m gam X tác dụng với 420 ml hỗn hợp HCl 2M (dư) tới bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và sót lại 0,2 m gam hóa học rắn ko tan. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, chiếm được khí NO cùng 141,6 gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Hỗn vừa lòng X có Fe2O3, FeO và Cu (trong kia nguyên tố oxi chỉ chiếm 16% theo khối lượng). Mang lại m gam X chức năng với 500 ml hỗn hợp HCl 2M (dư), thu được hỗn hợp Y và còn lại 0,27m gam chất rắn ko tan. Mang lại dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được khí NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5) cùng 165,1 gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là


Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam lếu láo hợp tất cả Fe, FeO, Fe3O4 với Fe2O3 vào 400ml dung dịch HNO3 3M (dư) đun nóng, thu được dung dịch Y và V lít khí NO( đktc, là thành phầm khử độc nhất vô nhị của NO3–). Mang lại 350ml hỗn hợp NaOH 2M vào hỗn hợp Y thu được 21,4 gam kết tủa. Quý giá của V là


Hòa tan hết 20 gam hỗn hợp X gồm Cu và các oxit fe (trong hỗn hợp X oxi chiếm phần 16,8% về khối lượng) phải vừa đủ dung dịch các thành phần hỗn hợp A cất b mol HCl với 0,2 mol HNO3 chiếm được 1,344 lít NO (đktc) là thành phầm khử duy nhất với dung dịch Y. đến dung dịch Y tác dụng với một lượng AgNO3 toàn vẹn thu được m gam kết tủa cùng dung dịch Z. đến Z tác dụng với một lượng dư hỗn hợp NaOH, thanh lọc kết tủa, nung đến khối lượng không thay đổi thu được 22,4 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Cho 36,24 gam hỗn hợp X tất cả Fe. Fe3O4, Fe(NO3)2 vào dung dịch cất 1,2 mol HCl và 0,04 mol HNO3 khuấy đầy đủ cho phản bội ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y (không đựng NH4+) cùng 0,16 mol tất cả hổn hợp khí Z tất cả NO2 và NO. đến dung dịch AgNO3 mang đến dư vào dung dịch Y thấy thoát ra 0,02 mol NO ( thành phầm khử tốt nhất của N+5), mặt khác thu được 174,36 gam kết tủa. Tỷ lệ số mol của Fe bao gồm trong lếu láo hợp ban sơ là:


Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp bao gồm 0,02 mol FeS2 và 0,03 mol FeS vào hỗn hợp H2SO4 sệt nóng thu được Fe2(SO4)3, SO2 cùng H2O. Hấp thụ hết SO2 bằng một số lượng vừa dùng dung dịch KMnO4 thu được dung dịch Y trong suốt gồm pH =2. Thể tích hỗn hợp Y là


Cho m gam Fe công dụng với oxi một thời gian, nhận được 14, 64 gam các thành phần hỗn hợp rắn X. Hòa tan toàn bộ X vào V lít hỗn hợp HNO3 0,2M, thu được hỗn hợp Y chỉ chứa muối cùng 1,344 lít khí NO ( sản phẩm khử nhất của N+5, nghỉ ngơi đktc). Mang lại dung dịch NaOH dư vào Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 20,94 gam kết tủa. Quý hiếm của V là


Cho 74,88 gam tất cả hổn hợp rắn X tất cả Fe, Fe3O4 với Fe(NO3)2 vào dung dịch đựng 0,3 mol HCl cùng 0,024 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y (không cất NH4+) cùng 0,032 mol hỗn hợp khí Z tất cả NO cùng N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, sau bội phản ứng thấy bay ra 0,009 mol NO (sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5), đôi khi thu được 44,022 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng Fe trong hỗn hợp X có giá trị gần nhất với mức giá trị nào sau đây?


Hỗn vừa lòng X1 gồm Fe, FeCO3 và kim loại M ( bao gồm hóa trị không đổi). Mang đến 14,1 gam X1 công dụng với 500 ml dung dịch HNO3 xM, thu được hỗn hợp X2 với 4,48 lít các thành phần hỗn hợp Y1 ( bao gồm tỉ khối so với hidro là 16,75) có hai hóa học khí ko màu trong số đó có một khí hóa nâu quanh đó không khí. Để trung hòa - nhân chính HNO3 dư gồm trong dung dịch X2 đề nghị vừa đầy đủ 200 ml dung dịch NaOH 1M cùng thu được dung dịch X3. Chia X3 làm cho hai phần bằng nhau:

– Phần 1: đem cô cạn thì nhận được 38,3 gam hỗn hợp muối khan.

Xem thêm: Cách Viết Số La Mã Từ 1 Đến 100, Số La Mã Từ 1 Đến 1000

– Phần 2: Cho tính năng với hỗn hợp NaOH dư thì chiếm được 8,025 gam kết tủa của 1 chất.

Xem thêm: “ Lấy Vợ Xem Tông Lấy Chồng Xem Giống " Có Đúng Không? “Lấy Vợ Xem Tông, Lấy Chồng Xem Giống”

Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn, những chất khí gần như đo sống đktc, quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng hóa học. Quý giá của x gần với giá trị làm sao sau đây?


Hòa tan hoàn toàn 17,04 g hỗn hợp bao gồm Fe, FeO, Fe3O4 cùng Fe2O3 vào 660 mol dd HCl 1M dư thu được dd A và 1,68 lít H2 đktc . cho AgNO3 dư vào A thấy bay ra 0,336 lít khí NO ( sản phẩm khử duy nhất) và sinh sản thành m g kết tủa. Giá chỉ tri của m là


Cho x mol fe tan hoàn toàn trong dung dịch cất y mol H2SO4 (tỉ lệ mol x:y=2:5), chiếm được một sản phẩm khử duy nhất. Trọng lượng muối sắt (III) sunfat chế tác thành trong dung dịch là:


Cho 23 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Cu, Fe, Cu2S, CuS, FeS2 và FeS tính năng hết với hỗn hợp HNO3 (đặc nóng, dư) nhận được V lít (ở đktc) khí NO2 duy nhất cùng dung dịch Y. Nếu cho toàn cục Y vào một lượng dư dung dịch BaCl2, chiếm được 58,25 gam kết tủa. Khía cạnh khác, lúc cho toàn thể Y tính năng với hỗn hợp NaOH dư thu được 25,625 gam hóa học kết tủa. Quý giá của V là


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam