LÝ THUYẾT MỞ ĐẦU VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ

     

Nội dung bài xích giảng Mở đầu về hóa học hữu cơ tìm phát âm về định nghĩa hoá học hữu cơ với hợp hóa học hữu cơ, điểm lưu ý chung của những hợp chất hữu cơ; Phân một số loại hợp chất hữu cơ theo thành phần nhân tố (hiđrocacbon với dẫn xuất); các loại bí quyết của hợp chất hữu cơ: công thức chung, công thức dễ dàng và đơn giản nhất, cách làm phân tử và công thức cấu tạo; sơ sài về so sánh nguyên tố: so sánh định tính, so với định lượng.

Bạn đang xem: Lý thuyết mở đầu về hoá học hữu cơ


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1.Khái niệm về hợp hóa học hữu cơ cùng hoá học hữu cơ

1.2.Phân một số loại hợp hóa học hữu cơ

1.3.Đặt điểm phổ biến của hợp chất hữu cơ

1.4.Sơ lượt về phân tích nguyên tố

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài trăng tròn Hóa học tập 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK và Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài trăng tròn Chương 4 hóa học 11


Hợp hóa học hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ các oxít của cacbon, muối hạt cacbonat, xianua và các bua…)Hoá học tập hữu cơ là ngành hoá học phân tích các hợp chất hữu cơ.
1.2.1. Phụ thuộc thành phần các nguyên tố

*

Hình 1:Phân một số loại hợp hóa học hữu cơ

1.2.2. Theo mạch cacbon

*

Hình 2:Phân loại phụ thuộc vào mạch cacbon


1.3.1. Đặc điểm cấu tạoNguyên tố bắt buộc bao gồm là cacbonThường gặp H, O, N, S , phường , Hal . . .Liên kết hóa học đa phần trong hóa học hữu cơ là link cộng hóa trị.1.3.2. đặc thù vật lýCác hợp hóa học hữu cơ thường dễ bay tương đối (tonc, tobay tương đối thấp )Kém bền đối với nhiệt và dễ cháyKhông tung hoặc ít tan vào nước, rã trong dung môi hữu cơ1.3.3. Tính chất hóa họcKém bền cùng với nhiệt, dễ dẫn đến phân hủy.Các bội nghịch ứng của hợp hóa học hữu cơ thường chậm trễ và không hoàn toàn theo một phía nhất định→ Thu được tất cả hổn hợp sản phẩm

1.4. Sơ lượt về đối chiếu nguyên tố


1.4.1. So với định tính

Mục đích

Xác định các nguyên tố bao gồm trong hợp hóa học hữu cơ.

Nguyên tắc

Chuyển hợp hóa học hữu cơ thành những chất vơ cơ đơn giản, rồi nhận thấy bằng phản ứng đặc trưng.

Xem thêm: Các Chất Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương Của Anđehit, Glucozơ, Este, Axit Fomic

Phương pháp tiến hành

*

Hình 3:Phương pháp thực hiện phân tích định tính hợp hóa học hữu cơ

*

Hình 4:Thí nghiệm khẳng định nguyên tố Cacbon, Hidro gồm trong Glucozơ

1.4.2. So với định lượng

Mục đích

Xác định thành phần xác suất về trọng lượng các nguyên tố tất cả trong hợp hóa học hữu cơ.

Nguyên tắc

Cân một lượng chính xác hợp hóa học hữu cơChuyển nguyên tố trong hợp hóa học hữu cơ thành những chất vô cơ đơn giản như CO2 , H2O , N2…Xác định m hoặc V của CO2, H2O, N2… Từ kia tính m và %m của những nguyên tố trong hợp hóa học hữu cơ.

Xem thêm: Học Tốt Ngữ Văn 8 Tất Cả Các Bài, Ngữ Văn 8, Tổng Hợp Văn Mẫu Hay Nhất

*

Hình 5:Phương pháp triển khai phân tích định lượng

Biểu thức tính

(eginarrayl m_C = fracm_CO_244.12 Rightarrow \% C = fracm_Ca.100\% \ m_H = 2.fracm_H_2O18 Rightarrow \% H = fracm_Ha.100\% \ m_N = 2.fracV_N_222,4.14 Rightarrow \% N = fracm_Na.100\% \ \% O = 100\% - (\% C + \% H + \% N + ...) endarray)


Bài 2:

Phân tích 0,29 gam một hợp hóa học hữu cơ chỉ cất C, H, O ta có %C = 62,06%; %H = 10,34%. Vậy trọng lượng oxi vào hợp hóa học là:

Hướng dẫn:

(eginarrayl \% m_O = 100\% - \% m_H - \% m_C = 100 - 10,34 - 62,06 = 27,6\ Rightarrow m_o = 27,6\% .0,29 = 0,08 m gam endarray)

Bài 3:

Cho thí nghiệm như hình vẽ:

*
Hãy cho thấy thêm thí nghiệm này dùng làm phân tích định tính nguyên tố làm sao trong hợp chất hữu cơ?

Hướng dẫn:

Dùng CuSO4khan để nhận biết H2O (chuyển màu từ trắng thành xanh) ⇒ xác định trong thành phần hợp hóa học hữu cơ bao gồm chứa nguyên tố H.Dùng Ca(OH)2dư để nhận ra CO2do tạo kết tủa vẩn đục ⇒ xác định trong yếu tố hợp hóa học hữu cơ tất cả chứa yếu tắc C.