Hiệu Hai Số Bằng 56

     
*

*

ta có (left( extsố bự +4 ight)- ext số bé=4 ext số bé=56+4=60)

vậy số nhỏ nhắn là : 

(frac604=15)


*

Giải:

Nếu đến số lớn=số bé bỏng x 5 thì tổng là 56+4=60.

Bạn đang xem: Hiệu hai số bằng 56

Ta gồm sơ đồ:

Số lớn:!___!___!___!___!___! Tổng:

Số nhỏ nhắn :!___! 60

tổng cộng phần đều nhau là: 

5+1=6(phần)

Số to là:

60/6x5-4=46

Số nhỏ bé là:

56-46=10

Đ/S:.........

HỌC TỐT NHA!!!!!!


Hiệu nhị số là số bé nhất có tía chữ số . Giả dụ số bé nhỏ tăng thêm 4 đơn vị thì số to sẽ vội vàng 5 lần số bé bỏng . Tìm nhị số đó thời điểm ban đầu

 


Tổng của 2 số bởi 222. Hiểu được nếu cùng thêm vào mỗi số 9 đơn vị thì số bự sẽ gấp rất nhiều lần số bé. Kiếm tìm số lớn.Câu 9: Hiệu của 2 số bởi 161. Biết rằng nếu tăng số lớn thêm 8 đơn vị chức năng và sút số nhỏ bé đi 3 đơn vị chức năng thì số bự gấp 3 lần số bé. Tra cứu số bé.Câu 10: Tổng của 2 số bởi 222. Biết trường hợp tăng số khủng thêm 8 đơn vị và sút số bé đi 5 đơn vị chức năng thì số bự sẽ gấp đôi số bé. Kiếm tìm số lớn.

Tổng của 2 số bởi 222. Biết rằng nếu cùng thêm vào mỗi số 9 đơn vị chức năng thì số to sẽ gấp hai số bé. Tìm kiếm số lớn.Câu 9: Hiệu của 2 số bằng 161. Hiểu được nếu tăng số khủng thêm 8 đơn vị chức năng và bớt số nhỏ nhắn đi 3 đơn vị thì số phệ gấp 3 lần số bé. Tìm kiếm số bé.

Xem thêm: Bài Viết Tiếng Anh Về Hoat Dong Hang Ngay, Bài Viết Về Thói Quen Hàng Ngày Bằng Tiếng Anh

Câu 10: Tổng của 2 số bằng 222. Biết ví như tăng số béo thêm 8 đơn vị và bớt số bé xíu đi 5 đơn vị thì số phệ sẽ gấp rất nhiều lần số bé. Tra cứu số lớn.


Tìm 2 số, biết nếu cấp dưỡng số bự 3 1-1 vị, bớt số nhỏ xíu 2 đơn vị thì hiệu 2 số là 104 và số mập gấp 4 lần số bé.


Tìm 2 số, biết rằng nếu cấp dưỡng sôd lớn 7 đơn vị chức năng giảm số bé nhỏ 3 đơn đơn vị thì hiệu 2 số là 105 và khi ấy số lớn gấp 4 lần số bé?


Tìm 2 số, hiểu được nếu tiếp tế sôd béo 7 đơn vị chức năng giảm số bé bỏng 3 đơn đơn vị thì hiệu 2 số là 105 và lúc đó số to gấp 4 lần số bé?


 

Tìm 2 số có hiệu bằng 83. Hiểu được nếu tiếp tế số béo 10 đơn vị chức năng và sản xuất số nhỏ bé 3 đơn vị thì số mập sẽ cấp 7 lần số bé.

Xem thêm: Unscramble Words Game: Put The Words In The Correct Order, Put The Words In The Correct Order (Video 1)


hiệu hai số là 16,8 , nếu thêm vào đó vào từng số 1,4 đơn vị thì số bự sẽ cấp 3 lần số nhỏ nhắn . Tìm hai số đó ?

tk mk mk tk lại


Tìm hai số, biết rằng nếu chế tạo số lớn 12 đơn vị chức năng và không thay đổi số nhỏ nhắn thì hiệu của bọn chúng sẽ bởi 51, còn nếu gấp rất nhiều lần số nhỏ xíu và không thay đổi số phệ thì hiệu nhị số sẽ bởi 14.