Hàm mid left right trong excel

     

Sử dụng những hàm TEXT vào Excel như LEFT, RIGHT và MID, bạn cũng có thể trích xuất một chuỗi con từ mặt trái, bên cần hoặc thân của một chuỗi văn bản.

Bạn đang xem: Hàm mid left right trong excel

Chuỗi nhỏ chỉ dễ dàng và đơn giản là một trong những phần của chuỗi văn bạn dạng (hoặc một mục nhập văn bản) vào một ô.Ví dụ: ‘the Fury’ là 1 chuỗi bé của ‘Ours is the Fury’.

Đôi khi bạn có thể muốn trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi văn bạn dạng trong tài liệu excel.Ví dụ: bạn muốn trích xuất tên thành phố (Los Angeles) tự toàn bộ địa chỉ cửa hàng (6854 Santee St, Los Angeles, CA 90015, United States).Tuy nhiên, không có hàm chuỗi con cụ thể nào vào Excel mà bạn cũng có thể sử dụng để trích xuất một chuỗi con.Điều này vẫn rất có thể được thực hiện bằng phương pháp sử dụng một trong những hàm tích hòa hợp được phân nhiều loại trong hàm TEXT.

Trong bài viết này, công ty chúng tôi sẽ giải thích cách trích xuất một chuỗi con xuất phát điểm từ một ô bằng cách sử dụng những hàm văn phiên bản trong Excel.


Xem nhanh


Các hàm vào Excel TEXT nhằm trích xuất các chuỗi con

Có tía hàm bao gồm được thực hiện để trích xuất một chuỗi văn bản từ một ô.

Hàm LEFT:Nó trích xuất một chuỗi con từ phía bên trái của chuỗi văn bản.

Xem thêm: Toán Đại 8 Tập 2 Bài Tập Ôn Tập Chương 3 Đại Số 8 Đại Số Chương Iii

Hàm RIGHT:Nó trích xuất một chuỗi bé từ bên cần của chuỗi văn bản.Hàm MID:Nó trích xuất một chuỗi con từ giữa một chuỗi, bắt đầu từ địa điểm được hướng dẫn và chỉ định trong văn bản.

Ngoài ra còn tồn tại các tác dụng khác, như FIND, SEARCH, LEN được thực hiện để tìm địa chỉ hoặc độ nhiều năm của văn bạn dạng được chỉ định.


Quảng cáo

Hàm LEFT trong Excel

Hàm LEFT được sử dụng để trích xuất một trong những ký tự một mực từ bên trái của chuỗi, bước đầu bằng ký tự đầu tiên của chuỗi.

Cú pháp đến hàm LEFT:

=LEFT(text,)Trong đó:

text: hướng đẫn chuỗi văn bạn dạng hoặc tham chiếu cho một ô gồm chứa các ký tự bạn có nhu cầu trích xuất.num_chars: chỉ định và hướng dẫn số khôngcủa các ký tự bạn muốn trích xuất (điều này bao hàm khoảng cách giữa những ký tự).

Xem thêm: Cách Bỏ Viền Trắng Trong Photoshop, Cách Xóa Đường Viền Trong Photoshop

Ví dụ cho hàm LEFT:

Giả sử chúng ta có một địa chỉ trong ô A1 của bảng tính.Và công ty chúng tôi chỉ hy vọng số cửa ngõ và tên con đường từ địa chỉ, vì vậy chúng tôi sẽ thực hiện hàm LEFT sau:

=LEFT(A1,14)

*
*
*
*
*

Đó là tất cả mọi máy về hàm TEXT vào Excel.Chúng tôi mong muốn bạn đã học được cách áp dụng hàm TEXT.