Hai thùng có 58 lít dầu

     
Home/ Môn học/Toán/Bài 1: nhị thùng gồm 58 lít dầu, nếu phân phối thùng trước tiên 5 lít thì thùng thứ nhất có số dầu hèn thùng sản phẩm công nghệ hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng gồm bao nhiêu lít


Bạn đang xem: Hai thùng có 58 lít dầu

Bài 1: nhì thùng có 58 lít dầu, nếu tiếp tế thùng đầu tiên 5 lít thì thùng đầu tiên có số dầu hèn thùng trang bị hai 2 lần. Hỏi từng thùng gồm bao nhiêu lít


Bài 1: hai thùng bao gồm 58 lít dầu, nếu cung cấp thùng trước tiên 5 lít thì thùng thứ nhất có số dầu yếu thùng lắp thêm hai 2 lần. Hỏi từng thùng bao gồm bao nhiêu lít dầu.Bài 2: An sở hữu 3 cây bút chì và 5 quyển vở hết 21 nghìn, Hồng sở hữu 5 quyển vở với 5 cây bút chì hết 25 nghìn đồng. Tính số chi phí một bút chì, một quyển vở?


*

Đáp án:

Bài 1 : 16 lít

Bài 2 : Chì 2 nghìn

Vở 3 nghìn

Giải thích các bước giải:

Bài 1 :

Nếu cung ứng thùng thứ nhất 5 lít thì tổng cộng dầu tất cả trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (lít)

Coi số dầu trong thùng thứ nhất lúc sau là một phần thì số dầu thùng sản phẩm công nghệ hai là 2 phần

Tổng số phần đều bằng nhau là:

1 + 2 = 3 ( phần )

Số dầu thùng lắp thêm hai là:

63 : 3 x 2 = 42 (lít)

Số dầu ngơi nghỉ thùng trước tiên là:

58 – 42 = 16 (lít)

Bài 2 :

2 cái bút chì không còn số tiền là :

25-21=4(nghìn)

1 cái bút chì không còn số chi phí là :

4 : 2 = 2(nghìn)

5 quyển vở không còn số tiền là :

21 – (2 x 3) = 15(nghìn)

1 quyển vở hết số tiền là :

15 : 5 = 3(nghìn)


*

nhanlinh
1
Reply

Giải thích công việc giải:

bài 1:

bài giải

Nếu cung ứng thùng thứ nhất 5 lít thì tổng số dầu gồm trong 2 thùng là: 58 + 5 = 63 ( l )

Coi số dầu trong thùng trước tiên lúc sau là 1 phần thì số dầu thùng trang bị hai là 2 phần.

Tổng số phần đều nhau là: 1 + 2 = 3 ( phần )

Số dầu thùng sản phẩm công nghệ hai là: 63 : 3 x 2 = 42 ( l )

Số dầu sinh hoạt thùng đầu tiên là: 58 – 42 = 16 ( l )

bài 2:

bài xích giải

2 cây viết chì hết số chi phí là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 bút chì có giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 loại bút có mức giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

đúng 100% lưu giữ vote 5 sao + 1 cảm ơn

chúc bn hok tốt????


Leave an answer
Xem thêm: A Letter Writing On How You Enjoyed Summer Vacation, Just A Moment

Name*

E-Mail*

website


Featured image
Select tệp tin Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to lớn cancel reply.
Melody
*

About Melody


Xem thêm: Đất Trồng Gồm Những Thành Phần Nào, Đất Trồng Là Gì

Đặt Câu Hỏi