GÓC VUÔNG LÀ GÓC CÓ SỐ ĐO

     
- Chọn bài bác -Bài 1: Nửa mặt phẳngBài 2: GócBài 3: Số đo gócBài 4: bao giờ thì xOy + yOz = xOzBài 5: Vẽ góc cho thấy số đoBài 6: Tia phân giác của gócBài 8: Đường trònBài 9: Tam giácTổng hợp định hướng Chương 2 (phần Hình học Toán 6)

Xem toàn cục tài liệu Lớp 6: tại đây

A. Lý thuyết

1. Đo góc

+ mỗi góc có một trong những đo xác định, to hơn 0 với không vượt thừa 180o

+ Số đo của góc bẹt là 180o

*

2. So sánh hai góc

+ Góc ∠A và ∠B đều bằng nhau nếu số đo nhì góc của chúng bởi nhau. Kí hiệu ∠A = ∠B

*

+ Góc A bao gồm số đo to hơn số đo góc B thì góc A lớn hơn góc B. Kí hiệu ∠A > ∠B

*

3. Góc vuông. Góc nhọn. Góc tầy

+ Góc vuông là góc có số đo bởi 90o. Số đo góc vuông còn được kí hiệu là ⊥


*

+ Góc nhọn là góc gồm số đo lớn hơn 0o và nhỏ tuổi hơn 180o

*

+ Góc tầy là góc bao gồm số đo to hơn 90o và nhỏ hơn 180o

*

Chú ý: Đơn vị đo góc là độ, phút giây: 1o = 60′; 1′ = 60”

B. Trắc nghiệm và Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: chọn câu sai:

A.

Bạn đang xem: Góc vuông là góc có số đo

Góc vuông là góc gồm số đo bằng 90°

B. Góc tất cả số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90° là góc nhọn

C. Góc tù nhân là góc bao gồm số đo lớn hơn 90° và nhỏ dại hơn 180°

D. Góc có số đo nhỏ hơn 180° là góc tù đọng

Lời giải

Ta bao gồm góc vuông là góc bao gồm số đo bằng 90°; góc tất cả số đo lớn hơn 0° và nhỏ dại hơn 90° là góc nhọn và góc tù đọng là góc tất cả số đo to hơn 90° và nhỏ hơn 180° phải A, B, C đông đảo đúng.

Góc gồm số đo nhỏ hơn 180° là góc tù túng là sai vày góc nhọn, góc vuông đều có số đo nhỏ dại hơn 180°

Chọn đáp án D.


Câu 2: chọn phát biểu đúng:

A. Góc bao gồm số đo 120° là góc vuông B. Góc gồm số đo 80° là góc phạm nhân

C.

Xem thêm: Bộ Keo Chống Nước Cho Đồng Hồ, Keo Ab Chống Nước, Bộ Keo Dán Chống Nước Cho Đồng Hồ

Góc có số đo 100° là góc nhọn D. Góc gồm số đo 150° là góc tù túng

Lời giải

+ Góc bao gồm số đo 120° là góc tù vì chưng 90°

Số góc chế tác thành là 9.(9 – 1)/2 = 36 góc

Chọn câu trả lời C.


*

A. 50° B. 40° C. 60° D.

Xem thêm: Hóa Chất Nào Làm Tan Đá Vôi Hóa Và Cặn Nước Cứng, Đá Vôi Là Gì

130°

Lời giải

Vì ∠xOm = ∠yAn nhưng ∠xOm = 45° cần ∠yAn = 45°

Chọn đáp án C.


Câu 2: Hãy cho thấy thêm mỗi câu sau đây là đúng xuất xắc sai?

a) Góc gồm số đo 135° là góc nhọn.