Giải Bài Tập Toán 8 Quy Đồng Mẫu Thức

     

Tóm tắt lý thuyết và giải bài 14, 15, 16,17, 18, 19 trang 43, Bài trăng tròn trang 44 Toán 8 tập 1: Quy đồng mẫu thức những phân thức – rèn luyện (Bài 4 chương 3).

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 quy đồng mẫu thức

1. Tìm chủng loại thức chung

– Phân tích chủng loại thức của những phân thức đã cho thành nhân tử.

– mẫu mã thức chung buộc phải tìm là 1 trong tích mà những nhân tử được lựa chọn như sau:

+ Nhân tử thông qua số của mẫu thức tầm thường là tích những nhân tử thông qua số ở các mẫu thức của những phân thức sẽ học. (Nếu các nhân tử bằng số ở các mẫu thức là các số nguyên dương thì nhân tử bằng số của mẫu thức phổ biến là BCNN của chúng)

+ Với từng cơ số của lũy thừa xuất hiện trong những mẫu thức ta chọn luỹ quá với só mũ cao nhất

2. Quy đồng mẫu mã thức

Muốn qui đồng mẫu mã thức các phân thức ta hoàn toàn có thể làm như sau:

– Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm chủng loại thức chung

– tìm kiếm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức.

– Nhân tử và chủng loại của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng.

Đáp án bài xích tập quy đồng mẫu thức các phân thức – Toán 8 trang 43,44 SGK.

Xem thêm: Nhận Dạng Người Tình

Bài 14.Quy đồng mẫu thức những phân thức sau:

*

Đáp án cùng giải bài xích 14:

a) MTC (mẫu thức chung) = 12x5y4

Nhân tử phụ: 12x5y4 : x5y3 = 12y

12 x5y4 : 12x3y4 = x2

Qui đồng:

*

b) MTC = 12x4y5

Nhân tử phụ: 60x4y5 : 15x3y5 = 4x

60x4y5 : 12x4y2 = 5y3

Qui đồng:

*

Bài 15. Quy đồng mẫu những phân thức sau:

*

a) tìm kiếm MTC: 2x + 6 = 2(x + 3)

x2 – 9 = (x -3)(x + 3)

MTC: 2(x – 3)(x + 3) = 2(x2 – 9)

Qui đồng:

*

b) kiếm tìm MTC:

x2 – 8x + 16 = (x – 4)2

3x2 – 12x = 3x(x – 4)

MTC: 3x((x – 4)2


Quảng cáo


Qui đồng:

*

Bài 16. Quy đồng mẫu mã thức các phân thức sau (có thể vận dụng quy tắc đổi dấu so với một phân thức để tìm mẫu mã thức chung thuận lợi hơn):

*

a) kiếm tìm MTC: x3 – 1 = (x – 1)(x2 + x + 1)

Nên MTC = (x – 1)(x2 + x + 1)

Qui đồng: 

*

b) search MTC: x+ 2

2x – 4 = 2(x – 2)

6 – 3x = 3(2 – x) = 3(x -2)

MTC = 6(x – 2)(x + 2)

Qui đồng:

*

Bài 17. Đố. Mang lại hai phân thức:

*
Khi quy đồng mẫu mã thức, chúng ta Tuấn đã chọn MTC = x2(x – 6)(x + 6), còn chúng ta Lan bảo rằng: “Quá 1-1 giản! MTC = x – 6”. Đố em biết chúng ta nào lựa chọn đúng?

Ta có:

x3 – 6x2 = x2(x – 6)

x2 – 36 = (x – 6)(x + 6)

⇒ MTC = x2(x – 6)(x + 6)

Nên các bạn Tuấn làm đúng.

Ta có:

*

⇒ MTC = x – 6, bạn Lan cũng lựa chọn đúng.

Bài luyện tập: bài 18,19,20 trang 43, 44 Toán 8 tập 1.

Xem thêm: Điểm Danh 8 Phần Mềm Google Dịch Tiếng Việt Sang Tiếng Nhật Bản

Bài 18 trang 43. Quy đồng chủng loại thức nhì phân thức:


Quảng cáo


*

Giải: a) Ta có:

2x + 4 = 2(x + 2)

x2 – 4 = (x + 2)(x – 2)

MTC : 2(x+2)(x-2)

Nhân tử phụ của MT 2x + 4 là: x – 2

Nhân tử phụ của MT x2 – 4 là: 2

QĐ:

*

b) Ta có:

x2 + 4x + 4 = (x + 2)2

3x + 6 = 3(x + 2)

MTC : 3(x+2)2

Nhân tử phụ của MT x2 + 4x + 4 là: 3

Nhân tử phụ của MT 3x + 6 là: x + 2

QĐ:

*

Bài 19 trang 43. Quy đồng mẫu mã thức các phân thức sau:

*

Đáp án: a) Ta có:

x2 – 2x = x(x – 2)

MTC: x(x + 2)(x – 2)

Nhân tử phụ của MT x + 2 là: 2(x – 2)

Nhân tử phụ của MT x2 – 2x là: x + 2

QĐ:

*

b) Ta có:

x2 + 1 tất cả mẫu là 1

MTC: x2 – 1

Nhân tử phụ của MT 1 là: x2 – 1

Nhân tử phụ của MT x2 – 1 là: 1

QĐ:

*

c)

Ta có:

x3 – 3x2y + 3xy2 – y3 = (x – y)3

y2 – xy = y (y – x)= – y (x – y)

MTC: y (x – y)3

*

Bài 20 Toán 8. Cho nhị phân thức :

Không dùng cách phân tích các mẫu thức thành nhân tử, hãy minh chứng rằng hoàn toàn có thể quy đồng chủng loại thức nhì phân thức này với chủng loại thức chung là x3 + 5x2 – 4x – 20.