GIẢI BÀI TẬP TIN HỌC 11 TRANG 50, 51

     
- Chọn bài -Bài 9: kết cấu rẽ nhánhBài 10: kết cấu lặpBài tập và thực hành thực tế 2Giải bài bác tập Tin học 11 trang 50, 51

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải bài bác Tập Tin học tập 11 – Sách Giải bài xích tập Tin học tập 11 trang 50, 51 giúp HS giải bài xích tập, giúp cho những em xuất hiện và phân phát triển năng lượng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông:

Bài 1 (trang 50 sgk Tin học lớp 11): Hãy cho biết sự giống và khác biệt của nhị dạng câu lệnh if-then.

Bạn đang xem: Giải bài tập tin học 11 trang 50, 51

Trả lời:

Nhắc lại nhị dạng câu lệnh if-then.

Dạng thiếu: if then ;

Dạng đầy đủ: if then else ;

Sự như thể nhau: Điều kiện được tính và kiểm tra. Nếu đk đúng thì nhánh câu lệnh sau then ( vào dạng thiếu và trong dạng đầy đủ)

Sự không giống nhau:

+ Ở dạng thiếu hụt thì nếu điều kiện sai thì nó sẽ thoát khỏi cấu tạo rẽ nhánh .Thực hiện nay câu lệnh tiếp theo của chương trình.

+ Ở dạng không hề thiếu thì nếu điều kiện sai nó sẽ triển khai nhánh câu lệnh sau else ( trong dạng đầy đủ). Tiếp nối mới thoát khỏi rẽ nhánh rồi tiến hành các câu lệnh tiếp sau của chương trình.

Bài 2 (trang 50 sgk Tin học tập lớp 11): Câu lệnh ghép là gì? tại sao lại phải gồm câu lệnh ghép?

Trả lời:

– Câu lệnh ghép là: Gộp một dãy các câu lệnh lại với nhau vào Pascal câu lệnh ghép có dạng:

Begin;End;– vì sao có câu lệnh ghép: vì sau một số trong những từ khóa (như then hoặc else) phải là một trong những câu lệnh. Nhưng trong tương đối nhiều trường hợp, các thao tác làm việc sau đông đảo tên thích hợp phức tạp, yên cầu không phải chỉ một mà là những câu lệnh để mô tả. Trong những trường hợp do đó ta phải thực hiện câu lệnh ghép.

Xem thêm: Top 10 Bàn Chải Đánh Răng Lông Mềm Dùng Được Cho Người Lớn Và Trẻ Em

Bài 3 (trang 51 sgk Tin học tập lớp 11): có thể dùng cậu lệnh while-do để vậy cho câu lệnh for-do được không? trường hợp được hãy thực hiện điều này với công tác Tong_1a.

Trả lời:

– hoàn toàn có thể sử dụng câu lệnh while-do để rứa cho câu lệnh for-do được. Vì chưng ta hoàn toàn có thể sử dụng các câu lệnh giúp ra khỏi vòng lặp, hoặc có thể sử dụng những câu lệnh để tránh lặp.

– Sửa lịch trình tong_1a;

program Tongtien;uses crt;var S:real; a,n: integer;beginclrscr;writeln("hay nhap gia tri cua a ");readln(a);S:=1.0/a;while NKết quả:

Giống với hiệu quả của chương trình áp dụng for

*

Bài 4 (trang 51 sgk Tin học lớp 11):

*
*

Trả lời:

Câu lệnh rẽ nhánh như sau:


a)

If (sqr(x)+sqr(y))=xthenz:=x+yelsez:=0.5;b)

If sqr(x-a)+sqr(y-b)

Bài 5 (trang 51 sgk Tin học tập lớp 11):


*

Trả lời:

b)

program bai5;uses crt;var n:integer; y:real;beginclrscr;y:=0;for n:=1 lớn 50 doy:=y+n/(n+1);writeln("y=",y:8:4);readln;end.Kết quả:

*

b)

program bai5;uses crt;var n,dem:integer; e:real; gt:longint;beginclrscr;e:=1;gt:=1;dem:=1;while 1.0/gt >2*0.000001 dobegine:=e+1.0/gt;gt:=gt*dem;dem:=dem+1;end;writeln("e=",e:8:4);readln;end.Kết quả:

*

Bài 6 (trang 51 sgk Tin học lớp 11): Lập trình nhằm giải việc cổ sau:

Vừa kê vừa chó.

Bó lại mang đến tròn.

Ba mươi sáu con.

Một trăm chân chẵn.

Hỏi mỗi loại tất cả bao nhiêu bé ?

Trả lời:

Ta tất cả tổng 2 loại là 36 nhỏ . Vì vậy số bé gà đã nằm trong tầm từ 0 mang đến 36. Số còn sót lại sẽ là chó.

Theo đưa thiết đề bài xích ta bao gồm số gà*2+số chó *4 =100.

Xem thêm: Giáo Án Bài Khúc Xạ Ánh Sáng, Giáo Án Vật Lý 11 Bài 26: Khúc Xạ Ánh Sáng

Như vậy ta sẽ có được code như sau:

program bai6;uses crt;var ga,cho:integer;beginclrscr;for ga:=0 lớn 36 doif ga*2+(36-ga)*4=100thenwriteln("so ga la ",ga," so mang đến la ",36-ga);readln;end.Kết quả:


*

Bài 7 (trang 51 sgk Tin học lớp 11): Nhập từ keyboard tuổi của thân phụ và nhỏ (hiện tại tuổi cha lớn hơn nhị lần tuổi bé và tuổi cha hơn tuổi con tối thiểu là 25 ). Đưa ra màn hình câu vấn đáp cho câu hỏi “Bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp song tuổi con ?”.

Trả lời:

program bai7;uses crt;var tcha,tcon,nam:integer;beginclrscr;writeln("nhap vao tuoi cha va tuoi nhỏ ");readln(tcha,tcon);nam:=0;while(tchatcon*2) dobegintcha:=tcha+1;tcon:=tcon+1;nam:=nam+1;end;writeln("sau ",nam," nam nua thi tuoi thân phụ gap 2 lan tuoi con");readln;end.Kết quả: