Fe+Hno3 Đặc Nguội

     

Fe + HNO3 Fe(NO3)3 + NO+ H2O là làm phản ứng oxi hóa khử, được tinycollege.edu.vn biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện thêm trong nội dung các bài học: thăng bằng phản ứng lão hóa khử lớp 10, đặc điểm Hóa học tập của Al và tính chất hóa học HNO3. Tương tự như các dạng bài xích tập. Hy vọng rất có thể giúp chúng ta viết và cân đối phương trình một cách nhanh và chính xác hơn.

Bạn đang xem: Fe+hno3 đặc nguội


Bạn đang xem: fe + hno3 quánh nguội

PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

Fe + 4HNO3 Fe(NO3)3 + NO + 2H2O ( rắn )

(trắng)


(dung dịch) (lỏng) ( khí ) ( ko màu ) ( lỏng ) ( ko màu ) M = 56 M = 63 M = 242 M = 30 M = 18

Fe HNO3 = FeNO3)3 NO H2O

1. Điều khiếu nại phản ứng Fe công dụng với HNO3

HNO3 loãng dư

2. Cách thực hiện phản ứng cho Fe chức năng HNO3

cho Fe ( fe ) tác dụng với dung dịch axit nitric HNO3

3. Hiện tượng kỳ lạ Hóa học

kim loại tan dần tạo nên thành hỗn hợp muối muối sắt ( III ) nitrat cùng khí ko màu hóa nâu trong không gian NO bay ra.

4. Bài xích tập minh họa

Câu 1. cho 11,2 gam fe tan trọn vẹn trong dung dịch HNO3 loãng dư, sau làm phản ứng chiếm được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Quý giá của V là:

A. 6,72 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít Xem đáp án Đáp án D: Số mol của sắt bằng:nFe = 0,2 mol.Fe + 4HNO3 Fe(NO3)3 + NO+ 2H2O =>nNO = 0,2 => VNO = 0,2.22,4 = 4,48 lít Đáp án D : Số mol của sắt bằng : nFe = 0,2 mol. Sắt + 4HNO3 fe ( NO3 ) 3 + NO + 2H2 O => nNO = 0,2 => VNO = 0,2. 22,4 = 4,48 lít


Câu 2. mang đến phương trình chất hóa học sau: Al + HNO3 Al(NO3)3 + NO + H2O

Tổng thông số kỹ thuật tối giản của phương trình sau : A. 8 B. 9 C. 12 D. 16 Xem đáp án Đáp án B: Al + 4HNO3 Al(NO3)3 + NO + 2H2O Đáp án B : Al + 4HNO3 Al ( NO3 ) 3 + NO + 2H2 O

Câu 3. Thành phần thiết yếu của quặng hemantit đỏ là:

A. FeCO3 B. Fe3O4 C. Fe2O3. NH2O D. Fe2O3 Xem đáp án Đáp án D Đáp án D

Câu 4. đánh giá và nhận định nào sau đó là sai?

A. HNO3 bội phản ứng với tổng thể bazơ. B. HNO3 ( loãng, đặc, nóng ) bội phản ứng với hầu hết kim loại trừ Au, Pt. C. Tất cả những muối amoni lúc nhiệt phân đều tạo khí amoniac. D. Tất cả hổn hợp muối nitrat cùng hợp hóa học hữu cơ nóng chảy hoàn toàn hoàn toàn có thể bốc cháy. Xem đáp án Đáp án C Đáp án C

Câu 5. sức nóng phân trọn vẹn Fe(NO3)2 trong không khí thu được sản phẩm gồm

A. FeO, NO2, O2. B. Fe2O3, NO2. C. Fe, NO2, O2. D. Fe2O3, NO2, O2. Xem đáp án Đáp án D Đáp án D

Câu 6. Để pha trộn Fe(NO3)2 ta rất có thể dùng làm phản ứng như thế nào sau đây?

A. Sắt + dung dịch AgNO3 dư B. Sắt + hỗn hợp Cu ( NO3 ) 2 C. FeO + hỗn hợp HNO3 D. FeS + hỗn hợp HNO3 Xem đáp án Đáp án B Đáp án B

Câu 7.

Xem thêm: Thủ Tục Làm Bảo Hiểm Xã Hội 1 Lần Năm 2021, Đăng Ký, Điều Chỉnh Đóng Bhxh, Bhyt, Bhtn, Bhtnlđ

Chỉ sử dụng dung dịch HNO3 loãng, có thể nhận biết được từng nào chất rắn cá biệt sau: MgCO3, Fe3O4, CuO, Al2O3?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Xem đáp án Đáp án D Đáp án D

Câu 8. trong số phản ứng sau, bội nghịch ứng nào HNO3 không nhập vai trò hóa học oxi hóa?


A. ZnS + HNO3 ( quánh nóng ) B. Fe2O3 + HNO3 ( đặc nóng ) C. FeSO4 + HNO3 ( loãng ) D. Cu + HNO3 ( đặc nóng ) Xem đáp án Đáp án B Đáp án B

Câu 9. mang đến 16,8 gam bột sắt vào 400 ml hỗn hợp HNO3 1M, thu được khí NO duy nhất, lượng muối bột thu được cho vô dung dịch NaOH dư chiếm được kết tủa. Nung nóng kết tủa mà không tồn tại không khí nhận được m gam hóa học rắn. Tính m?

A. 10,8 gam B. 21,6 gam C. 7,2 gam D. 16,2 gam Xem đáp án Đáp án A Đáp án AnFe = 0,3 mol, nHNO3 = 0,4 mol sắt + 4HNO3 fe ( NO3 ) 3 + NO + 2H2 O Bđ 0,3 0,4 Pư 0,1 0,4 0,1 0,1

Kt0,2 0 0,1 0,12F e ( NO3 ) 3 + sắt dư 3F e ( NO3 ) 2 Bđ 0,1 0,2 Pư 0,1 0,05 0,15 Kt 0 0,15 0,15 sắt ( NO3 ) 2 sắt ( OH ) 2 FeO 0,15 0,15 cân nặng FeO nhận được : 0,15. 72 = 10,8 gam

Câu 10.

Sắt chức năng với H2O ở ánh nắng mặt trời cao hom 570 °C thì tạo nên H2 và sản phẩm rắn là

A. FeO. B. Fe3O4. C. Fe2O3. D. Fe ( OH ) 2. Xem đáp án Đáp án A Đáp án A

Câu 11. mang lại m gam bột sắt vào 800 ml hỗn hợp hỗn hợp có Cu(NO3)2 0,2M cùng H2SO4 0,25M. Sau thời điểm các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 0,6m gam các thành phần hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất của N+5, làm việc đktc). Giá trị của m cùng V thứu tự là:

A. 10,8 và 4,48. B. 10,8 với 2,24. C. 17,8 và 4,48. D. 17,8 cùng 2,24. Xem đáp án Đáp án Đáp ánnCu ( NO3 ) 2 = 0,8. 0,2 = 0,16 mol nH2SO4 = 0,8. 0,25 = 0,2 mol vì chưng sau phản ứng còn dư hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại Fe còn dư, Cu2 + hết, muối Fe2 + 3F e + 2NO3 + 8H + 3F e2 + + 2NO + 4H2 O ( 1 ) 0,32 0,4 0,15 0,1 0,4 0,1 sắt + Cu2 + Fe2 + + Cu V = 0,1. 22,4 2,24 lít m ( 0,15 + 0,16 ). 56 + 0,16. 64 = 0,6 m m = 17,8

Câu 12. Dãy những chất và dung dịch nào dưới đây khi đem dư rất có thể oxi hoá fe thành Fe(III)?


A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, rét B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội C. Bột lưu lại huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng Xem đáp án Đáp án D Đáp án D

Câu 13: hỗn hợp FeSO4 không làm mất đi màu hỗn hợp nào sau đây?

A. Hỗn hợp KMnO4 trong môi trường xung quanh tự nhiên H2SO4 B. Hỗn hợp K2Cr2O7 trong môi trường xung quanh tự nhiên H2SO4 C. Hỗn hợp Br2 D. Dung dịch CuCl2 Xem đáp án Đáp án D Đáp án D

Câu 14. cho m gam bột sắt vào 800 ml hỗn hợp hỗn hợp có Cu(NO3)2 0,2M với H2SO4 0,25M. Sau khi các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 0,6m gam các thành phần hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Giá trị của m với V lần lượt là:

A. 10,8 và 4,48. B. 10,8 với 2,24. C. 17,8 và 4,48. D. 17,8 với 2,24. Xem đáp án Đáp án D Đáp án DDo sau bội nghịch ứng thu được các thành phần hỗn hợp bột KL nên Fe dư, phản ứng chế tạo muối Fe2 + nCu2 + = nCu ( NO3 ) 2 = 0,16 mol ; nNO3 = 2 nCu ( NO3 ) 2 = 0,32 mol ; nH + = 2 nH2SO4 = 0,4 mol PTHH : 3F e + 8H + + 2NO3 3F e2 + + 2NO + 4H2 O ( Ta thấy : 0,4 / 8 + hết, NO3 dư ) 0,15 0,4 0,1 0,1 sắt + Cu2 + Fe2 + + Cu 0,16 0,16 0,16 Vậy nFe pư = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol => m KL sau = mFe dư + mCu => m 0,31. 56 + 0,16. 64 = 0,6 m => m = 17,8 gam => VNO = 0,1. 22,4 = 2,24 lít

Câu 15.

Xem thêm: Cấu Hình Ip 11 Pro Có Màu Gì, Iphone 11 (Pro, Pro Max) Có Mấy Màu

Dãy những chất với dung dịch nào dưới đây khi mang dư hoàn toàn có thể oxi hoá sắt thành Fe(III) ?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, lạnh B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội C. Bột giữ huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng Xem đáp án Đáp án D Đáp án Dthân tặng những chúng ta phương trình sắt + HNO3 sắt ( NO3 ) 3 + NO + H2O được tinycollege.edu.vn biên soạn hoàn thành xong gửi tới phần đông bạn. Hy vọng tài liệu giúp hầu như bạn biết phương pháp viết và cân đối phương trình phản ứng, hiện tượng kỳ lạ kỳ kỳ lạ sau bội nghịch ứng khi cho Fe nhân tài với HNO3 loãng dư. Chúng ta hoàn toàn rất có thể những em cùng bài viết liên quan thêm một số ít tài liệu tương quan hữu ích trong quá trình học tập như : Giải bài xích tập Hóa 12, Giải bài bác tập Toán lớp 12, Giải bài bác tập thiết bị Lí 12, .

Tham khảo thêmĐánh giá bài viết 1 11.995 phân tách sẻ bài viết Tải về phiên bản in 0 bình luận thu xếp theo khoác định mới nhất Cũ tốt nhất Phương trình phản bội ứng Giới thiệu chính sách Theo dõi công ty chúng tôi Tải ứng dụng ghi nhận

*

meta.vn. Giấy tờ số 366/GP-BTTTT do cỗ TTTT cấp.

Chuyên mục: tham khảo thêmĐánh giá bài bác viết1 11.995 share bài viếtTải về phiên bản in0 Bình luậnSắp xếp theo mặc định mới nhất Cũ nhấtPhương trình làm phản ứngGiới thiệu cơ chế Theo dõi chúng tôi Tải ứng dụng Chứng nhậnmeta. Vn. Giấy tờ số 366 / GP-BTTTT do bộ TTTT cấp. Phân mục : kiến thức và kỹ năng mê hoặc