Để xác định được trung khu đường tròn nội tiếp, vai trung phong đường tròn ngoại tiếp của một tam giác chúng ta cần nhớ lại những khái niệm.

Bạn đang xem:

Nhắc lại các khái niệm cần nhớ:

Đường tròn nội tiếp tam giác


*

Đường tròn tâm I nội tiếp tam giác ABC


– Khái niệm: Khi tía cạnh của tam giác là tiếp tuyến của đường tròn cùng đường tròn nằm trong tam giác thì ta gọi đường tròn đó là đường tròn nội tiếp tam giác.

– Ghi nhớ: tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của những đường phân giác trong.

Trong hình trên giao điểm I của 2 đường phân giác AM, BN của tam giác ABC chính là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Cách xác định chổ chính giữa đường tròn nội tiếp tam giác

Để xác định giỏi vẽ được trọng tâm đường tròn nội tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường phân giác vào của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường phân giác chính là tâm đường tròn nội tiếp tam giác đó.

Xem thêm: “ Thư Ký Kim Sao Thế? Diễn Viên Thư Ký Kim Sao Thế

Đường tròn ngoại tiếp tam giác


*

Đường tròn trung khu I ngoại tiếp tam giác ABC.


– Khái niệm: Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn đi qua cả tía đỉnh của tam giác. Lúc đó ta gồm tam giác nội tiếp đường tròn.– Ghi nhớ: trọng tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của các đường trung trực của các cạnh tam giác.

Cách xác định trọng điểm đường tròn ngoại tiếp tam giác

Để xác định hay vẽ được trung khu đường tròn ngoại tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường trung trực tương ứng với 2 cạnh của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường trung trực đó là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

Xem thêm: Iphone 13 Màu Nào Đẹp Nhất ? Trên Tay Iphone 13 Màu Xanh Lá Cực Xịn!

Trong hình bên trên ta vẽ đường trung trực của cạnh AB và đường trung trực của cạnh AC, giao điểm I của 2 đường trung trực đó chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.