DUNG DỊCH X CHỨA CÁC ION CA2+ NA+ HCO3- CL-

     

Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 có HCl với HNO3 cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH nồng độ a mol/l nhận được 200 ml dung dịch gồm pH = 12. Cực hiếm của a là


A.

Bạn đang xem: Dung dịch x chứa các ion ca2+ na+ hco3- cl-

0,03.


B. 0,30.


C. 0,15.


D. 0,12.


Câu 2:


Cho 10 ml dung dịch HCl có pH = 3. Nên thêm vào hỗn hợp này bao nhiêu ml nước nhằm thu được dung dịch gồm pH = 4.


A. 1ml.


B. 90ml.


C. 10ml.


D. 100ml.


Câu 3:


Trộn 50 ml dung dịch HCl 0,12M với 50 ml hỗn hợp NaOH 0,1M thu được dung dịch X. PH hỗn hợp X là?


A. 10


B. 2


C. 7


D. 1


Câu 4:


Cho dung dịch X cất 0,1 mol Al3+, 0,2 mol Mg2+, 0,2 mol NO3-, x mol Cl-, y mol Cu2+

- Nếu mang lại dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 86,1 gam kết tủa

- Nếu cho 850 ml hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch X thì trọng lượng kết tủa thu được là :


A. 20,4 gam.


B.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Nêu Cảm Nhận Của Em Về Nhân Vật Chị Dậu Qua Đoạn Trích Tức Nước Vỡ Bờ

25,3 gam.


C. 26,4 gam.


D. 21,05 gam.


Câu 5:


Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M; H2SO4 0,2M; cùng H3PO4 0,1M với rất nhiều thể tích đều nhau thu được dung dịch X. Để trung hòa 300 ml dung dịch X yêu cầu vừa đầy đủ V ml dung dịch Y bao gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Quý hiếm của V là


A. 1000.


B. 500.


C. 200.


D. 250.


Câu 6:


Trộn 100 ml hỗn hợp H2SO4 xM cùng với 100 ml dung dịch NaOH có pH =12 thu được hỗn hợp Z bao gồm pH = 2. Quý hiếm x là


A. 0,015 M


B. 0,03M.


C. 0,02 M.


D. 0,04 M.


Bình luận


bình luận
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại dulichnangdanang.com


*

liên kết
tin tức dulichnangdanang.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


dulichnangdanang.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


dulichnangdanang.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: B. Đi-A-Xơ - Con Đường Thám Hiểm Của B


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email chúng ta đăng ký để mang lại mật khẩu đăng nhập
mang lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


dulichnangdanang.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui miệng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
dulichnangdanang.com