Đốt Cháy Hoàn Toàn M Gam Hỗn Hợp X Gồm 2 Ancol Đơn Chức Cùng Dãy Đồng Đẳng

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp X tất cả hai ancol solo chức, thuộc dãy đồng đẳng, thu được 15,68 lít khí C O 2 (đktc) cùng 17,1 gam nước. Phương diện khác, tiến hành phản ứng este hóa m gam X cùng với 15,6 gam axit axetic, nhận được a gam este. Biết công suất phản ứng este hóa của nhì ancol đều bằng 60%. Cực hiếm của a là

A.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm 2 ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng

15,48

B. 25,79

C. 24,80.

D. 14,88.


*

Chọn D

*


Đốt cháy tất cả hổn hợp X tất cả 2 ancol 1-1 chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng chiếm được 15,68 lít CO2, cùng 17,1 gam H2O. Mặt khác tiến hành phản ứng este hóa m gam X cùng với 15,6 gam axit axetic nhận được a gam este. Biết công suất phản ứng của cả hai ancol là 60%. Cực hiếm của a là:

A. 25,79.

B. 15,48.

C.

Xem thêm: Cách Tạo Ảnh 3X4 Online Miễn Phí, Tốt Nhất Trên Android, Ios

 24,80.

D. 14,88.


Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, solo chức, mạch hở cùng một ancol đối chọi chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, chiếm được 20,16 lít khí C O 2 (đktc) cùng 18,9 gam H 2 O . Tiến hành phản ứng este hóa X với năng suất 60%, nhận được m gam este. Quý hiếm của m là

A. 15,30

B. 12,24

C. 10,80

D. 9,18


Đốt cháy trọn vẹn 10,24 gam các thành phần hỗn hợp A có một axit no đối chọi chức mạch hở với một ancol no đối chọi chức mạch hở nhận được 9,408 lít CO2 (đktc) và 9,36 gam nước. Nếu mang 5,12 gam A ngơi nghỉ trên triển khai phản ứng este hóa với hiệu suất 75% thì chiếm được m gam este. Quý giá gần đúng nhất của m là ?

A. 6,5.

B. 3,82.

C. 3,05.

Xem thêm: Toàn Cảnh Xét Tuyển Nv2 Các Trường Xét Tuyển Nv2 Đại Học/Cao Đẳng 2022 Là Gì?

D. 3,85


Hỗn phù hợp X tất cả một ancol và một axit cacboxylic đầy đủ no đối chọi chức và mạch hở gồm cùng số nguyên tử cacbon vào phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 13,6 gam X nhận được lít khí CO2 11,2 lít (đktc). Đun lạnh 13,6 gam X với xúc tác H2SO4 đặc thu được m gam este (giả sử năng suất phản ứng este hóa bằng 60%). Quý hiếm của m ngay sát nhất với mức giá trị làm sao sau đây:

A. 13,2

B. 8,8

C. 5,28

D. 7,92


Hỗn hòa hợp Z có ancol X no, mạch hở và axit cacboxylic Y no, 1-1 chức, mạch hở (X và Y gồm cùng số nguyên tử C vào phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol Z buộc phải 31,36 lít (đktc) khí O2, thu được 26,88 lít (đktc) khí CO2 với 25,92 gam H2O. Phương diện khác, nếu đun cho nóng 0,4 mol Z cùng với H2SO4 đặc để triển khai phản ứng este hóa (hiệu suất 75%) thì thu được m gam este. Quý hiếm của m là

A. 10,4

B. 36,72 gam

C. 10,32 gam

D. 12,34 gam


Hỗn đúng theo Z bao gồm ancol X no, mạch hở và axit cacboxylic Y no, đơn chức, mạch hở (X cùng Y gồm cùng số nguyên tử C vào phân tử). Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol Z nên 31,36 lít (đktc) khí O2, nhận được 26,88 lít (đktc) khí CO2 cùng 25,92 gam H2O. Phương diện khác, nếu đun cho nóng 0,4 mol Z với H2SO4 quánh để thực hiện phản ứng este hóa (hiệu suất 75%) thì thu được m gam este. Giá trị của m là