ĐIỀU CHẾ TNT TỪ TOLUEN

     

TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được điều chế bởi phản ứng của toluen với hỗn hợp bao gồm HNO3 đặc với H2SO4 đặc, trong đk đun nóng. Biết hiệu suất của tổng thể quá trình tổng thích hợp là 80%. Lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) tạo thành thành từ 230 gam toluen là
Bạn đang xem: điều chế tnt từ toluen

C6H5CH3 + 3HNO3 $xrightarrowH_2SO_4,đặc,,t^o$ C6H2(NO2)3CH3 + 3H2O (1)

gam: 92 → 227

gam: 230.80% → x


 Phương trình phản ứng:

C6H5CH3 + 3HNO3 $xrightarrowH_2SO_4,đặc,,t^o$ C6H2(NO2)3CH3 + 3H2O (1)

gam: 92 → 227

gam: 230.80% → x

Theo phương trình với giả thiết ta thấy khối lượng TNT (2,4,6-trinitrotoluen) tạo thành trường đoản cú 230 gam toluen với năng suất 80% là : 

x=$frac230.80\% .22792 = 454$ gam.


*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

Cho những chất :

(1) C6H5CH3

(2) p-CH3C6H4C2H5

(3) C6H5C2H3

(4) o-CH3C6H4CH3

Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là :


*

Khi bên trên vòng benzen tất cả sẵn nhóm nuốm X, thì nhóm vật dụng hai đã ưu tiên vậy vào vị trí m - . Vậy X là mọi nhóm vắt nào ?


Cho sơ đồ: $Axetilen,,,xrightarrowC,,600^0C,,X,,,xrightarrowHNO_3,đặc/,H_2SO_4,đặc,,,Y,,xrightarrowCl_2,,Fe,,t^o,,Z$

CTCT cân xứng của Z là:
Xem thêm: Standard Chartered La Ngân Hàng Gì ? Ngân Hàng Sc Có Uy Tín Không?

Lượng clobenzen chiếm được khi mang lại 15,6 gam C6H6 tác dụng hết với Cl2 (xúc tác bột Fe) với năng suất phản ứng đạt 80% là :


Hỗn hợp gồm một mol C6H6 và 1,5 mol Cl2. Trong đk có xúc tác bột Fe, to, công suất 100%. Sau bội phản ứng thu được hóa học gì ? từng nào mol ?


Một hợp hóa học hữu cơ X bao gồm vòng benzen bao gồm CTĐGN là C3H2Br với M = 236. điện thoại tư vấn tên hợp chất này biết rằng hợp chất này là thành phầm chính trong bội nghịch ứng giữa C6H6 với Br2 (xúc tác Fe).


TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được điều chế bởi phản ứng của toluen với láo hợp có HNO3 đặc với H2SO4 đặc, trong đk đun nóng. Biết hiệu suất của tổng thể quá trình tổng hòa hợp là 80%. Lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) chế tạo ra thành trường đoản cú 230 gam toluen là


Để oxi hoá không còn 10,6 gam o-xilen (1,2-đimetylbenzen) cần bao nhiêu lít hỗn hợp KMnO4 0,5M trong môi trường xung quanh H2SO4 loãng. Mang sử dùng dư 20% so với lượng bội phản ứng.


Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khá hợp chất hữu cơ A cần 10 thể tích oxi (đo cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất), sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và H2O với tỉ lệ cân nặng là 44 : 9. Biết MA

Xem thêm: Nội Dung, Giải Pháp Đổi Mới Căn Bản Toàn Diện Giáo Dục Là Gì


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát