Diện tích tam giác lớp 5

     

Tính diện tích hình tam giác có:a) Độ lâu năm đáy là 8cm và chiều cao là 6cm.b) Độ lâu năm đáy là 2,3dm và độ cao là 1,2dm.Tính diện tích tam giác.

Bạn đang xem: Diện tích tam giác lớp 5


Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 8cm và chiều cao là 6cm.

b) Độ dài đáy là 2,3dm và độ cao là 1,2dm.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình tam giác ta mang độ lâu năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi phân chia cho 2.

Lời giải đưa ra tiết:

a) diện tích hình tam giác là:

(dfrac8 imes 62=24 ;(cm^2))

b) diện tích hình tam giác là:

(dfrac2,3 imes 1,22= 1,38 ;(dm^2)) 


Tính diện tích s hình tam giác có:

a) Độ nhiều năm đáy là 5m và độ cao là 24dm;

b) Độ dài đáy là 42,5m và độ cao là 5,2m.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích s hình tam giác ta rước độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi phân tách cho 2.

Lời giải chi tiết:

a) Đổi (5m = 50dm)

Diện tích tam giác đó là:

(displaystyle 50 imes 24 over 2 = 600,left( dm^2 ight))

b) diện tích tam giác đó là: 

(displaystyle 42,5 imes 5,2 over 2 = 110,5,left( m^2 ight))

dulichnangdanang.com


Lý thuyết

Diện tích hình tam giác

Quy tắc: mong muốn tính diện tích hình tam giác ta đem độ nhiều năm đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi chia cho $2$.

Xem thêm: Cập Nhật Đầu Biển Số Xe Ô Tô Hà Nội Mới Nhất 2022 Các Quận Và Các Tỉnh


*

Chú ý: Muốn tính diện tích tam giác vuông ta lấy độ dài hai cạnh góc vuông nhân cùng nhau (cùng một đơn vị đo) rồi phân chia cho (2).

Ví dụ 1: Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là (13cm) và độ cao là (8cm).

Cách giải:

Diện tích hình tam giác kia là:

(13 imes 8:2 = 52(cm^2))

Đáp số: (52cm^2).

Ví dụ 2: Tính diện tích s hình tam giác bao gồm độ nhiều năm đáy là (2m) và chiều cao là (15dm).

Cách giải:

Đổi (2m = 20dm)

Diện tích hình tam giác kia là:

(20 imes 15:2 = 150(dm^2))

Đáp số: (150cm^2).

3) một vài dạng bài tập

Dạng 1: Tính diện tích s tam giác lúc biết độ lâu năm đáy với chiều cao

Phương pháp: Áp dụng công thức: (S = dfraca,, imes ,,h2) hoặc (S = a,, imes ,,h:2)

((S) là diện tích, (a) là độ dài đáy, (h) là chiều cao)

Dạng 2: Tính độ nhiều năm đáy khi biết diện tích s và chiều cao

Phương pháp: Từ cách làm tính diện tích s (S = dfraca,, imes ,,h2) hoặc (S = a,, imes ,,h:2), ta có công thức tính độ lâu năm đáy như sau: (a = dfracS imes 2h) hoặc (a = S imes 2:h).

Xem thêm: Soạn Mĩ Thuật Lớp 9 Bài 2: Vẽ Theo Mẫu Tĩnh Vật, Lọ Hoa Và Quả (Vẽ Hình)

Dạng 3: Tính độ cao khi biết diện tích s và độ nhiều năm đáy

Phương pháp: Từ bí quyết tính diện tích (S = dfraca,, imes ,,h2) hoặc (S = a,, imes ,,h:2), ta gồm công thức tính độ cao như sau: (h = dfracS imes 2a) hoặc (h = S imes 2:a).