Điện phân có màng ngăn 500ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm cucl2 0 1m và nacl 0 5m

     
*

Điện phân gồm màng ngăn 500ml dung dịch cất hỗn hợp có CuCl2 0,1M với NaCl 0,5M (điện rất trơ, năng suất điện phân 100%) cùng với cường độ cái điện 5A vào 3860 giây. Hỗn hợp thu được sau điện phân có tác dụng hoà rã m gam Al. Giá chỉ trị lớn nhất của m là

A.

Bạn đang xem: điện phân có màng ngăn 500ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm cucl2 0 1m và nacl 0 5m

4,05

B. 2,70

C. 1,35

D. 5,40


*

*


Điện phân tất cả màng chống 500 ml dung dịch đựng hỗn hợp có CuCl2 0,1M và NaCl 0,5M (điện rất trơ, hiệu suất điện phân 100%) với cường độ loại điện 5A vào 3860 giây. Dung dịch thu được sau điện phân có khả năng hoà rã m gam Al. Giá bán trị lớn nhất của m là A. 4,05. B. 2,70. C. 1,35. D. 5,40. 

Điện phân gồm màng chống 500 ml dung dịch đựng hỗn hợp có CuCl2 0,1M với NaCl 0,5M (điện cực trơ, năng suất điện phân 100%) với cường độ chiếc điện 5A vào 3860 giây. Hỗn hợp thu được sau điện phân có chức năng hoà rã m gam Al. Giá bán trị lớn số 1 của m là 

A. 4,05.

B. 2,70.

C. 1,35. 

D. 5,40. 


Điện phân bao gồm màng chống 500 ml dung dịch đựng hỗn hợp tất cả CuCl2 0,1M với NaCl 0,5M (điện rất trơ, công suất điện phân 100%) cùng với cường độ dòng điện 5A vào 3860 giây. Dung dịch thu được sau điện phân có chức năng hòa rã m gam Al. Giá trị lớn nhất của m là: A. 1,35. B. 2,70 C. 4,05 D. 5,40.

Điện phân có màng chống 500 ml dung dịch cất hỗn hợp gồm CuCl2 0,1M cùng NaCl 0,5M (điện cực trơ, năng suất điện phân 100%) cùng với cường độ cái điện 5A vào 3860 giây. Hỗn hợp thu được sau năng lượng điện phân có khả năng hòa tung m gam Al. Giá bán trị lớn số 1 của m là:

A. 1,35.

B. 2,70

C. 4,05

D. 5,40.


Điện phân tất cả màng chống 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2 0,1M cùng NaCl 0,5M (điện rất trơ, năng suất 100%) cùng với cường độ mẫu điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch thu được sau điện phân có tác dụng hòa tung m gam Al. Giá chỉ trị lớn nhất của m là A. 6,75 B. 4,05. C. 2,70 D. 5,40

Điện phân bao gồm màng chống 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp bao gồm CuCl2 0,1M cùng NaCl 0,5M (điện rất trơ, công suất 100%) với cường độ chiếc điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch thu được sau năng lượng điện phân có công dụng hòa rã m gam Al. Giá trị lớn nhất của m là

A. 6,75

B. 4,05.

C. 2,70

D. 5,40


Điện phân tất cả màng ngăn 500 ml dung dịch đựng hỗn hợp bao gồm CuCl2 0,1M và NaCl 0,5M (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) cùng với cường độ chiếc điện 5A trong 3,860 giây. Dung dịch thu được sau năng lượng điện phân có tác dụng hòa rã m gam Al. Giá chỉ trị lớn số 1 của m là A. 1,35 gam B. 2,70 gam C. 4,05 gam D. 5,40 gam.

Điện phân có màng chống 500 ml dung dịch đựng hỗn hợp tất cả CuCl2 0,1M cùng NaCl 0,5M (điện cực trơ, công suất điện phân 100%) cùng với cường độ cái điện 5A trong 3,860 giây. Dung dịch thu được sau năng lượng điện phân có công dụng hòa rã m gam Al. Giá chỉ trị lớn nhất của m là

A. 1,35 gam

B. 2,70 gam

C. 4,05 gam

D. 5,40 gam.


Điện phân có màng chống 500 ml dd đựng hh gồm CuCl20,1M với NaCl 0,5M (điện rất trở, năng suất điện phân 100%) cùng với cường độ loại điện 5A trong 3860 giây. Dd chiếm được sau năng lượng điện phân có chức năng hoà chảy m gam Al. Giá chỉ trị lớn số 1 của m 1à A. 4,05 B. 2,70 C. 1,35 D. 5,40

Điện phân có màng phòng 500 ml dd chứa hh gồm CuCl20,1M cùng NaCl 0,5M (điện rất trở, năng suất điện phân 100%) với cường độ cái điện 5A trong 3860 giây. Dd nhận được sau điện phân có công dụng hoà chảy m gam Al. Giá bán trị lớn nhất của m 1à

A.

Xem thêm: Mẹo Phân Biệt Các Phương Thức Biểu Đạt, 6 Phương Thức Biểu Đạt Trong Văn Bản

4,05

B. 2,70

C. 1,35

D. 5,40


Điện phân dung dịch đựng đồng thời NaCl với CuSO4 (điện cực trơ, màng ngăn xốp, năng suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan các khí trong nước với sự bay hơi nước) với cường độ loại điện không đổi. Công dụng của xem sét ghi sinh hoạt bảng sau:Thời gian điện phân (giây)Khối lượng catot tăng (gam)Khí bay ra sinh hoạt anotDung dịch nhận được sau năng lượng điện phân có khối lượng giảm so với khối lượng dung dịch thuở đầu (gam)965mMột khí duy nhất2,70...

Điện phân dung dịch cất đồng thời NaCl cùng CuSO4 (điện cực trơ, màng phòng xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan các khí vào nước cùng sự cất cánh hơi nước) cùng với cường độ cái điện không đổi. Tác dụng của phân tích ghi làm việc bảng sau:

Thời gian điện phân (giây)

Khối lượng catot tăng (gam)

Khí thoát ra sống anot

Dung dịch nhận được sau điện phân có cân nặng giảm so với cân nặng dung dịch thuở đầu (gam)

965

m

Một khí duy nhất

2,70

3860

4m

Hỗn hòa hợp khí

9,15

t

5m

Hỗn vừa lòng khí

11,11

Giá trị của t là

A. 4101

B. 5790

C. 9650

D. 11580


Xem đưa ra tiết
Lớp 0Hóa học
1
0
Điện phân dung dịch cất đồng thời NaCl và CuSO4 (điện rất trơ, màng phòng xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan những khí vào nước và sự cất cánh hơi nước) cùng với cường độ mẫu điện ko đổi. Tác dụng của thí điểm ghi ngơi nghỉ bảng sau:Thời gian điện phân (giây)Khối lượng catot tăng (gam)Khí thoát ra ngơi nghỉ anotKhối lượng dung dịch sau điện phân sút (gam)t1 = 965mMột khí2,70t2 = 38604mHỗn hòa hợp khí...
Đọc tiếp

Điện phân dung dịch đựng đồng thời NaCl và CuSO4 (điện cực trơ, màng phòng xốp, công suất điện phân 100%, bỏ qua mất sự hòa tan các khí trong nước với sự bay hơi nước) với cường độ cái điện ko đổi. Tác dụng của thể nghiệm ghi ở bảng sau:

Thời gian điện phân (giây)

Khối lượng catot tăng (gam)

Khí thoát ra

ở anot

Khối lượng dung dịch

sau điện phân giảm (gam)

t1 = 965

m

Một khí

2,70

t2 = 3860

4m

Hỗn thích hợp khí

9,15

t3

5m

Hỗn vừa lòng khí

11,11

Tỷ lệ t3 : t1 có mức giá trị là

A. 12.

B. 6.

C. 10.

D. 4,2.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 0Hóa học
1
0
Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HC1 0,1M cùng CuSO4 0,5M bằng điện cực trơ, có màng ngăn, hiệu suất điện phân 100%, trong thời gian 2702 giây, cường độ chiếc điện 5A. Khối lượng dung dịch sau năng lượng điện phân giảm so với khối lượng dung dịch lúc đầu là A. 1,67 gam. B. 4,48 gam C. 8,07 gam. D. 6,15 gam
Đọc tiếp

Điện phân 200 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả HC1 0,1M và CuSO4 0,5M bởi điện cực trơ, tất cả màng ngăn, năng suất điện phân 100%, trong thời hạn 2702 giây, cường độ cái điện 5A. Cân nặng dung dịch sau năng lượng điện phân giảm so với trọng lượng dung dịch lúc đầu là 

A. 1,67 gam. 

B. 4,48 gam

C. 8,07 gam.

D.

Xem thêm: Các Chất Lưỡng Tính Trong Hóa Học, Các Chất Lưỡng Tính Thường Gặp, Dạng

6,15 gam


Xem chi tiết
Lớp 0Hóa học
1
0
Điện phân dung dịch đựng đồng thời NaCl và CuSO4 (điện rất trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, làm lơ sự hòa tan của các khí vào nước cùng sự cất cánh hơi của nước) cùng với cường độ cái điện không đổi. Công dụng thí nghiệm được ghi ngơi nghỉ bảng sau:điện phân (giây)Khối lượng catot tăng (gam)Khí bay ra nghỉ ngơi anotDung dịch thu được sau điện phân có khối lượng giảm so với trọng lượng dung dịch ban sơ (gam)1930mMột khí duy nhất2,70...
Đọc tiếp

Điện phân dung dịch cất đồng thời NaCl và CuSO4 (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, làm lơ sự hòa tan của các khí vào nước với sự cất cánh hơi của nước) với cường độ cái điện ko đổi. Tác dụng thí nghiệm được ghi sống bảng sau:

điện phân (giây)

Khối lượng catot tăng (gam)

Khí bay ra làm việc anot

Dung dịch nhận được sau điện phân có cân nặng giảm so với cân nặng dung dịch thuở đầu (gam)