ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG

     

Cao đẳng công nghệ Đà Nẵng (DDC)

Nội dung khóa học

STT Tên Ngành Đào Tạo Mã ngành quy ước để làm máy tính trong TS Khối thi quy ước Điểm chuẩn chỉnh NV1 những năm
1 - technology Kỹ thuật Cơ khí chế tạo C71 A -Năm 2010:10 -Năm 2011:10,5 -Năm 2012:12.5
2 - công nghệ Kỹ thuật Điện C72 A -Năm 2010:10 -Năm 2011:10,5 -Năm 2012:13.5
3 - công nghệ Kỹ thuật xe hơi (ô tô cùng máy rượu cồn lực công trình, Động cơ đốt trong, Cơ khí tàu thuyền) C73 A -Năm 2010:10 -Năm 2011:10,5 -Năm 2012:12.5
4 - công nghệ thông tin C74 A -Năm 2010:10 -Năm 2011:10,5 -Năm 2012:13
5 - công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông C75 A -Năm 2010:10 -Năm 2011:10,5 -Năm 2012:12.5
6 - technology Kỹ thuật dự án công trình xây dựng C76 A -Năm 2010:10 -Năm 2011:10,5 -Năm 2012:13.5
7 - công nghệ Kỹ thuật dự án công trình giao thông C77 A -Năm 2010:10 -Năm 2011:10,5 -Năm 2012:12.5
8 - công nghệ Kỹ thuật nhiệt - Điện lạnh C78 A -Năm 2010:10 -Năm 2011:10,5 -Năm 2012:12.5
9 - công nghệ Kỹ thuật hóa học C79 A,B -Năm 2010:10(A);11(B) -Năm 2011:10,5 -Năm 2012:12.5
10 - công nghệ Kỹ thuật Môi trường C80 A,B -Năm 2010:10(A);11(B) -Năm 2011:10,5 -Năm 2012:12.5
11 - công nghệ Kỹ thuật dự án công trình thủy C81 A -Năm 2010:10 -Năm 2011:10,5 -Năm 2012:12.5
12 - technology Kỹ thuật Cơ - Điện tử C82 A -Năm 2010:10 -Năm 2011:10,5 -Năm 2012:12.5
13 - công nghệ Kỹ thuật thực phẩm C83 A,B -Năm 2010:10 -Năm 2011:10,5 -Năm 2012:12.5
14 - gây ra hạ tầng đô thị C84 A -Năm 2010:10 -Năm 2011:10,5 -Năm 2012:12.5
15 - kiến trúc Công trình C85 A,V -Năm 2010:10 -Năm 2011:10,5 -Năm 2012:12.5

Nhà đào tạo


*

Cao đẳng công nghệ Đà Nẵng (DDC)

- Đại học tập Đà Nằng tất cả 6 trường thành viên, 1 Phân hiệu và 1 Khoa trực trực thuộc là: trường Đại học Bách khoa (DDK), ngôi trường Đại học kinh tế tài chính (DDQ), trường Đại học Ngoại ngữ (DDF), ngôi trường Đại học tập Sư phạm (DDS), trường Cao đẳng technology (DDC), ngôi trường Cao đẳng technology thông tin (DDI), Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum (DDP), Khoa Y Dược (DDY). - Đại học tập Đà Nẵng tổ chức triển khai một Hội đồng tuyển chọn sinh tầm thường để tuyển chọn sinh cho toàn bộ các trường thành viên, Phân hiệu tại KonTum và Khoa Y Dược trực thuộc.