Đại học hàng hải việt nam

     

Trường đh hàng hải việt nam có vai trò nòng cốt trong khối hệ thống giáo dục, chuyên đào tạo chuyên ngành hàng hải và logistic thông báo mức điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn năm 2022 đựa trên hiệu quả thi trung học phổ thông như sau


*

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học hàng Hải 2021

Điểm chuẩn Đại Học mặt hàng Hải năm 2021 đã xác định công bố. Trong năm này trường ĐH hàng Hải có mức điểm xấp xỉ từ 14 cho 26.25. Ngành Kỹ thuật xe hơi của trường là ngành có điểm chuẩn cao nhất. Riêng đối với nhóm ngành ngôn từ với hai chăm ngành bao gồm mức điểm chuẩn chỉnh 34.75 với 34.25(tiếng anh hệ số 2).

Sau trên đây là chi tiết điểm chuẩn của Đại Học sản phẩm Hải tương ứng với các chuyên ngành học cụ thể như sau:

Nhóm ngành kĩ thuật & công nghệ

Điều khiển tàu biển

Mã ngành: 7840106D101

Điểm chuẩn: 21.5

Khai thác sản phẩm tàu biển

Mã ngành: 7840106D102

Điểm chuẩn: 18.0

Quản lý sản phẩm hải

Mã ngành: 7840106D129

Điểm chuẩn: 24.0

Điện tử viễn thông

Mã ngành: 7520207D104

Điểm chuẩn: 23.0

Điện tự động giao thông vận tải

Mã ngành: 7520216D103

Điểm chuẩn: 18.0

Điện tự động công nghiệp

Mã ngành: 7520216D103

Điểm chuẩn: 23.75

Tự hễ hóa hệ thống điện

Mã ngành: 7520216D121

Điểm chuẩn: 22.4

Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi

Mã ngành: 7520122D107

Điểm chuẩn: 18.0

Đóng tàu & dự án công trình ngoài khơi

Mã ngành: 7520122D108

Điểm chuẩn: 14.0

Máy & tự động hóa hóa xếp dỡ

Mã ngành: 7520103D109

Điểm chuẩn: 14.0

Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7520103D116

Điểm chuẩn: 14.0

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

Mã ngành: 7520103D117

Điểm chuẩn: 18.0

Kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7520103D122

Điểm chuẩn: 23.0

Kỹ thuật sức nóng lạnh

Mã ngành: 7520103D123

Điểm chuẩn: 23.85

Máy & auto công nghiệp

Mã ngành: 7520103D128

Điểm chuẩn: 24.75

Xây dựng công trình thủy

Mã ngành: 7580203D110

Điểm chuẩn: 22.25

Xây dựng gia dụng & công nghiệp

Mã ngành: 7580201D112

Điểm chuẩn: 21.35

Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng

Mã ngành: 7580205D113

Điểm chuẩn: 14.0

Kiến trúc & nội thất

Mã ngành: 7580201D127

Điểm chuẩn: 17.0

Quản lý dự án công trình xây dựng

Mã ngành: 7580201D130

Điểm chuẩn: 16.0

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201D114

Điểm chuẩn: 14.0

Công nghệ phần mềm

Mã ngành: 7480201D118

Điểm chuẩn: 14.0

Kỹ thuật media & mạng sản phẩm công nghệ tính

Mã ngành: 7480201D119

Điểm chuẩn: 19.5

Quản lý kỹ thuật công nghiệp

Mã ngành: 7520103D131

Điểm chuẩn: 25.15

Kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7520320D115

Điểm chuẩn: 24.5

Kỹ thuật technology hóa học

Mã ngành: 7520320D126

Điểm chuẩn: 23.75

Máy tàu thủy

Mã ngành: 7520122D106

Điểm chuẩn: 18

Nhóm ngành nước ngoài ngữ

Tiếng Anh yêu thương mại

Mã ngành: 7220201D124

Điểm chuẩn: 34.75

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201D125

Điểm chuẩn: 34.25

Nhóm tài chính & luật

Kinh tế vận tải đường bộ biển

Mã ngành: 7840104D401

Điểm chuẩn: 25.35

Kinh tế vận tải đường bộ thủy

Mã ngành: 7840104D425

Điểm chuẩn: 24.25

Logistics & chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7840104D407

Điểm chuẩn: 26.25

Kinh tế ngoại thương

Mã ngành: 7340120D402

Điểm chuẩn: 25.75

Quản trị khiếp doanh

Mã ngành: 7340101D403

Điểm chuẩn: 25.0

Quản trị tài chính kế toán

Mã ngành: 7340101D404

Điểm chuẩn: 24.5

Quản trị tài chủ yếu ngân hang

Mã ngành: 7340101D411

Điểm chuẩn: 24.4

Luật hàng hải

Mã ngành: 7380101D120

Điểm chuẩn: 23.65

Nhóm chương trình unique cao

Điện tự động công nghiệp

Mã ngành: 7840104H401

Điểm chuẩn: 23.35

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7340120H402

Điểm chuẩn: 24.35

Kinh tế vận tải biển

Mã ngành: 7520216H105

Điểm chuẩn: 19.5

Kinh tế ngoại thương

Mã ngành: 7480201H114

Điểm chuẩn: 22.75

Nhóm chương trình tiên tiến

Kinh tế mặt hàng hải

Mã ngành: 7340101A403

Điểm chuẩn: 24.0

Kinh doanh nước ngoài và logistics

Mã ngành: 7840104A408

Điểm chuẩn: 22.15

Quản lý kinh doanh và marketing

Mã ngành: 7340120A409

Điểm chuẩn: 24.85

Nhóm chương trình lớp chọn

Điều khiển tàu biển

Mã ngành: 7840106S101

Điểm chuẩn: 14.0

Khai thác thiết bị tàu biển

Mã ngành: 7840106S102

Điểm chuẩn: 14.0

Lời Kết: Trên đó là thông tin về điểm chuẩn chỉnh Đại học sản phẩm hải bằng lòng do trang kênh tuyển chọn sinh 24h.vn cập nhật.