Điểm Chuẩn Bách Khoa Đà Nẵng 2016

     
*
dulichnangdanang.com Việt Nam
Tin giáo dục Góc support tuyển chọn Sinh học tập trực con đường ngôi trường Khối Ngành thương mại dịch vụ dulichnangdanang.com liên kết

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa – Đại học tập Đà Nẵng năm 2016

STTMã ngànhTên ngànhTổ phù hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 Các ngành huấn luyện Đại học: --- 
2D140214Sư phạm chuyên môn công nghiệp 19.25 
3D420201Công nghệ sinh học 22 
4D480201Công nghệ thông tin 23.75 
5D480201CLC1Công nghệ tin tức (Chất lượng cao nước ngoài ngữ Anh) 22.25 
6D480201CLC2Công nghệ tin tức (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật) 21.5 
7D510105Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 20.25 
8D510202Công nghệ sản xuất máy 22.25 
9D510601Quản lý công nghiệp 21.25 
10D520103Kỹ thuật cơ khí 22.5 
11D520114Kỹ thuật cơ - năng lượng điện tử 23.25 
12D520115Kỹ thuật nhiệt 21.5 
13D520122Kỹ thuật tàu thủy 19.75 
14D520201Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 23 
15D520201CLCKỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao) 21.5 
16D520209Kỹ thuật điện tử và viễn thông 22.5 
17D520209CLCKỹ thuật năng lượng điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) 18 
18D520216Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển & auto hóa 23.5 
19D520216CLCKỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa (Chất lượng cao) 21.25 
20D520301Kỹ thuật hóa học 20.5 
21D520320Kỹ thuật môi trường 20.25 
22D520604CLCKỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao) 20.25 
23D540101Công nghệ thực phẩm 22.75 
24D540101CLCCông nghệ lương thực (Chất lượng cao) 18 
25D580102CLCKiến trúc (Chất lượng cao) 18.5 
26D580201Kỹ thuật công trinh xây dựng 21.25 
27D580202Kỹ thuật công trinh thủy 19.5 
28D580205Kỹ thuật xây cất công trinh giao thông 20.5 
29D580205CLCKỹ thuật xây đắp công trinh giao thông (Chất lượng cao) 19.75 
30D580208Kỹ thuật xây dựng 21.75 
31D580301Kinh tế xây dựng 20 
32D850101Quản lý tài nguyên và môi trường 19.5 
33D905206Chương trinh tiên tiến và phát triển ngành Điện tử viễn thông* 21.25 
34D905216Chương trinh tiên tiến và phát triển ngành hệ thống nhúng* 20.25 
35PFIEVChương trinh giảng dạy kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp* 40 
36 Hệ Liên Thông: --- 
37D420201LTCông nghệ sinh học tập (Liên thông) 20.5 
38D510202LTCông nghệ sản xuất máy (Liên thông) 20.75 
39D520103LTKỹ thuật cơ khí (Liên thông) 21 
40D520114LTKỹ thuật cơ - điện tử (Liên thông) 21.75 
41D520115LTKỹ thuật nhiệt (Liên thông) 20 
42D520201LTKỹ thuật điện, năng lượng điện tử (Liên thông) 21.5 
43D520209LTKỹ thuật năng lượng điện tử & viễn thông (Liên thông) 21 
44D520216LTKỹ thuật tinh chỉnh & tự động hóa hóa (Liên thông) 22 
45D520301LTKỹ thuật chất hóa học (Liên thông) 19 
46D520320LTKỹ thuật môi trường xung quanh (Liên thông) 18.75 
47D540101LTCông nghệ hoa màu (Liên thông) 21.25 
48D580102LTKiến trúc (Liên thông chất lượng cao) 17 
49D580201LTKỹ thuật công trinh thi công (Liên thông) 19.75 
50D580205LTKỹ thuật thiết kế công trinh giao thông vận tải (Liên thông) 19 
51D580301LTKinh tế chế tạo (Liên thông) 18.5 

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2015

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1D140214Sư phạm kỹ thuật công nghiệpA00, A0121Toán > 6.75
2D420201Công nghệ sinh họcA00; D0721.75Toán > 7
3D480201Công nghệ thông tinA00, A0124Toán > 7.25
4D480201Công nghệ thông tin (CLC ngoại ngữ Anh)A00, A0122.75Toán > 6
5D480201Công nghệ thông tin (CLC ngoại ngữ Nhật + Anh)A00, A0121.5Toán > 7
6D510105Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựngA00, A0121Toán > 7.25
7D510202Công nghệ chế tạo máyA00, A0122.5Toán > 6.75
8D510601Quản lý công nghiệpA00, A0121.25Toán > 7
9D520103Kỹ thuật cơ khíA00, A0122.75Toán > 7.5
10D520114Kỹ thuật cơ năng lượng điện tửA00, A0124Toán > 7.5
11D520115Kỹ thuật nhiệtA00, A0121.5Toán > 7.5
12D520122Kỹ thuật tàu thủyA00, A0121.25Toán > 7
13D520201Kỹ thuật điện, năng lượng điện tửA00, A0123.5Toán > 7.25
14D520201Kỹ thuật điện, điện tử (CLC)A00, A0121.25Toán > 6.5
15D520209Kỹ thuật điện tử cùng viễn thôngA00, A0122.25Toán > 6.5
16D520216Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóaA00, A0123.75Toán > 7.5
17D520216Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa (CLC)A00, A0121.25Toán > 6.5
18D520301Kỹ thuật hóa họcA00; D0721.5Toán > 8.25
19D520320Kỹ thuật môi trườngA00; D0721.25Toán > 6.75
20D520604Kỹ thuật dầu khíA0023Toán > 6.5
21D520604Kỹ thuật dầu khíD0723Toán > 7
22D540101Công nghệ thực phẩmA0022.5Toán > 7.25
23D540101Công nghệ thực phẩmD0722.5Toán > 6.75
24D580102Kiến trúc*V0127.125 
25D580201Kỹ thuật dự án công trình xây dựngA00, A0122Toán > 7.25
26D580202Kỹ thuật công trình xây dựng thủyA00, A0120.75Toán > 6
27D580205Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thôngA00, A0121.5Toán > 6.5
28D580205Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC)A00, A0120.5Toán > 6
29D580208Kỹ thuật xây dựngA00, A0121.5Toán > 6.75
30D580301Kinh tế xây dựngA00, A0121.75Toán > 6.25
31D850101Quản lý tài nguyên với môi trườngA00; D0721.5Khối A (Toán > 6.25)
32D905206Chương trình đào tạo và giảng dạy kỹ sư tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông*A0122.75Tiếng Anh > 4.75
33D905206Chương trình huấn luyện và đào tạo kỹ sư tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông*D0722Tiếng Anh > 4.75
34D905216Chương trình huấn luyện kỹ sư tiên tiến và phát triển ngành hệ thống nhúng*A0120.25Tiếng Anh > 4
35D905216Chương trình đào tạo kỹ sư tiên tiến và phát triển ngành khối hệ thống nhúng*D0723.25Tiếng Anh > 4.25
36PFIEVChương trình huấn luyện kỹ sư rất tốt Việt-Pháp*A00, A0142.75Toán > 6.75
37D420201LTCông nghệ sinh học tập (liên thông)A00, D0720.5Toán > 6
38D480201LTCông nghệ tin tức (liên thông)A00, A0120Toán > 6.25
39D510202LTCông nghệ chế tạo máy (liên thông)A00, A0119.25Toán > 4.5
40D520103LTKỹ thuật cơ khí (liên thông)A00, A0120Toán > 5.75
41D520114LTKỹ thuật cơ điện tử (liên thông)A00, A0118.5Toán > 6.75
42D520115LTKỹ thuật nhiệt (liên thông)A00, A0120 
43D520201LTKỹ thuật điện, năng lượng điện tử (liên thông)A00, A0120.75Toán > 7.25
44D520209LTKỹ thuật năng lượng điện tử và viễn thông (liên thông)A00, A0118.5Toán > 6
45D520301LTKỹ thuật chất hóa học (liên thông)A00, D0715Toán > 3
46D520320LTKỹ thuật môi trường (liên thông)A00, D0719.5Toán > 5.5
47D540101LTCông nghệ hoa màu (liên thông)A00, D0720.75Toán > 6.5
48D580201LTKỹ thuật dự án công trình xây dựng (liên thông)A00, A0121.75Toán > 7
49D580205LTKỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (liên thông)A00, A0121.25Toán > 5.5

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2014

Chưa cập nhật