ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 7

     

Đề chất vấn học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 đem đến cho các bạn 7 đề thi gồm đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Thông qua đó giúp chúng ta lớp 7 tất cả thêm nhiều nhắc nhở tham khảo, củng cố kỹ năng làm quen thuộc với kết cấu đề thi học tập kì 2.

Bạn đang xem: đề thi môn toán lớp 7


Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2022

Đề thi học tập kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi học tập kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học tập kì 2 Toán 7

Cấp độ nhà đềNhận biếtThông hiểuVận dụngTổng
Vận dụngVận dụng cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1. Thống kê.

- xác định dấu hiệu.

- Lập bảng tần số.

- tìm mốt, tìm cực hiếm trung bình của lốt hiệu.

Số câu 3 3
Số điểm 1,5 1,5
Tỉ lệ % 15% 15%

2. Biểu thức đại số.

- nhận thấy đơn thức đồng dạng, nghiệm của đa thức, quý giá của đa thức.

- Biết tra cứu bậc của đơn thức, nhiều thức, nhiều thức thu gọn.

- Thu gọn nhiều thức.

- Cộng, trừ hai đa thức.

- tra cứu nghiệm của đa thức.

- cộng đa thức.

Số câu3 3 33 113
Số điểm0.75 0.75 0,751,5 14,75
Tỉ lệ %7.5% 7,5% 7,5%15% 10%47,5%

3. Tam giác

- Tam giác cân.

- Định lí Pitago.

- các trường hợp đều bằng nhau của tam giác vuông.

Nhận biết một tam giác là tam giác đều.

Xác định độ nhiều năm 1 cạnh của tam giác vuông.

Chứng minh hai tam giác bằng nhau, tam giác vuông.

Số câu

1

1

2

4

Số điểm

0.25

0,25

2

2,5

Tỉ số %

2,5%

2,5%

20%

25%

4. Quan hệ nam nữ giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác.

Biết khoảng cách từ trọng tâm đến đỉnh tam giác.

Vận dụng tính chất của con đường vuông góc và đường xiên.

Số câu 1 12
Số điểm 0.25 11,25
Tỉ số % 2.5% 10%12,5%

Tổng số câu

4

1

10%

5

1.25

12,5%

9

3,75

37,5%

4

4

40%

22

Tổng số điểm

10

Tỉ số %

100%


Đề kiểm tra học kì 2 Toán 7

Câu 1: Đơn thức nào tiếp sau đây đồng dạng với solo thức

*

*

*

*

D. -3xy

Câu 2: Đơn thức

*
 có bậc là :

A. 10

B. 6

C. 8

D. 12

Câu 3: Bậc của đa thức

*
 là :

A. 7

B. 5

C. 6

D. 4

Câu 4: quý hiếm x=2 là nghiệm của đa thức:

A. F(x)=2+x

B. F(x)=x-2

*

D. F(x)=x(x+2)

Câu 5: công dụng phép tính

*

*

*

*

*

Câu 6. giá bán tri biểu thức

*
 tai x=2 cùng y=1 là:

A. 12

B. -9

C. 18

D. -18

Câu 7. Thu gọn nhiều thức

*
 bằng :

*

*

*

*

Câu 8. Số làm sao sau đó là nghiệm của nhiều thức

*

*


*

*

*

Câu 9: Đa thức

*

A. Không có nghiệm

B. Gồm nghiệm là -1

C. Có nghiệm là 1

D. Có 2 nghiệm

Câu 10: Độ lâu năm hai cạnh góc vuông tiếp tục lần lượt là 3cm với 4cm thì độ dài cạnh huyền là :

*

B. 5

C. 7

D. 14

Câu 11: Tam giác số đông là tam giác có

A. Nhì cạnh bởi nhau

B. Ba góc nhọn

C. Bố cạnh bởi nhau

D. Một góc bằng

Câu 12: trường hợp AM là đường trung con đường và G là giữa trung tâm của tam giác ABC thì :

A. AM=AB

B. AM=AG

*

*

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Bài 1:( 1,5 điểm). Điểm thi đua trong những tháng của 1 năm học của lớp 7A được liệt kê trong bảng sau:

Tháng

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Điểm

80

90

70

80

80

90

80

70

80

a) vết hiệu khảo sát là gì?

b) Lập bảng tần số. Tìm kiếm mốt của dấu hiệu.

c) Tính điểm mức độ vừa phải thi đua của lớp 7A.

Bài 2. (2,5 điểm) Cho hai đa thức

*

a. Thu gọn và bố trí hai đa thức P(x) với Q(x)

b. Tìm nhiều thức M(x) = P(x) + Q(x) cùng N(x) = P(x) – Q(x)

c. Kiếm tìm nghiệm của nhiều thức M(x).

Bài 3: (3,0 điểm).Cho ABC tất cả AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.

a) chứng minh tam giác ABC vuông tại A.

b)Vẽ phân giác BD (D nằm trong AC), từ bỏ D vẽ DE vuông góc BC (E nằm trong BC). Minh chứng DA = DE.


c) ED giảm AB trên F. Chứng minh DADF = DEDC rồi suy ra DF > DE.

Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán 7

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm):- từng câu đúng được 0,25 điểm.

Xem thêm: Triolein Không Tác Dụng Với, Chất (Hoặc Dung Dịch) Nào Sau Đây

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

A

A

B

B

C

C

D

D

A

B

C

D

II. TỰ LUẬN: (7 điểm).

Câu

Nội dung phải đạt

Điểm

1

a)

Dấu hiệu khảo sát là: Điểm thi đua vào thời điểm tháng của lớp 7A.

0.25

b)

Lập chính xác bảng “ tần số” dạng ngang hoặc dạng cột:

giá trị (x)

70

80

90

Tần số (n)

2

5

2

Mốt của tín hiệu là: 80

0.75

c)

Tính số điểm vừa phải thi đua của lớp 7A là:

*

0.5

2

a)

Thu gọn gàng hai đối chọi thức P(x) và Q(x)

*

*

0.5

0.5

b)

Tính tổng hai đa thức đúng được

M(x) = P(x) + Q(x)

*

*

N(x) = P(x) -Q(x) - ()

*

*

*

0.25

0.25

0.25

0.25

c)

x + 2=0

x = -2

Đa thức M(x) có hai nghiệm

0.25

0.25

Đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề thi học tập kì 2 Toán 7

Cấp độ

nhà đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Thống kê

- nhận ra được một số khái niệm về bảng tần số, dấu hiệu thống kê.

Số câu

2(C1,2)

2

Số điểm

0,5

0,5

Tỉ lệ %

5%

5%

2. Biểu thức đại số.

- nhận ra được đơn thức, nhiều thức; 1-1 thức đồng dạng, hệ số của nhiều thức; bậc của đơn thức, nhiều thức; giải pháp thu gọn đối kháng thức, đa thức; cách kiểm tra một giá trị x là nghiệm của nhiều thức

- Hiểu cách tình quý giá của nhiều thức tại giá trị mang lại trước của biến;

- gọi về nghiệm của nhiều thức nhằm tìm hệ số chưa biết.

- Cộng, trừ hai nhiều thức một biến.

- search nghiệm của đa thức.

- Tính quý hiếm của nhiều thức

Số câu

8(C3,4,5,6,7,

8,9,11)

2(C10,12)

1(C17)

1(C19)

12

Số điểm

2

0,5

2

1

5,5

Tỉ lệ %

20%

5%

20%

10%

55%

3. Quan hệ giữa những yếu tố vào tam giác, tam giác vuông bằng nhau.

- nhận biết số đo góc không tính tam giác, cầm cố được độ nhiều năm 1 cạnh của tam giác bởi bất đẳng thức tam giác

- Biết vẽ hình, ghi GT, KL của bài bác toán; chỉ ra những yếu tố nhằm hai tam giác vuông bởi nhau.

Số câu

2(C13, 16)

(C18a)

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Tỉ số %

5%

10%

15%

4. Những đường đồng quy trong tam giác

- biết cách tính số đo góc tương quan đến mặt đường phân giác của tam giác; độ dài đường trung tuyến.

- chứng minh các yếu đuối tố liên quan đến những đường đồng quy vào tam giác.

Số câu

2(C14,15)

(C18bcd)

2

Số điểm

0,5

2

2,5

Tỉ số %

5%

20%

25%

Tổng số câu

12

3

30%

5

4

40%

1

3

30%

19

Tổng số điểm

10

Tỉ số %

100%


Đề thi học kì 2 Toán 7

Câu 1: Bảng “tần số” còn tên thường gọi khác làA. Bảng số liệu thống kê;

B. Bảng triển lẵm thực nghiệm của lốt hiệu;

C. Bảng vết hiệu;

D. Bảng giá trị lốt hiệu.

Câu 2: Vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu gọi là:A. Tần số;

C. Giá trị;

B. Giá trị trung bình;

D. Vệt hiệu.

Câu 3: trong số biểu thức sau đâu là 1-1 thức:

A. 4xy2;

B. 3-2y;

C. 10x +y;

D. 5(x+y).

Câu 4: Khẳng định sau đó là sai ?

A. 3x2y3và 3x3y2là hai đơn thức đồng dạng;

B.- 3x2y3và 3x2y3 làhai đối chọi thức đồng dạng;

C. (xy)2và 3x2y2là hai đơn thức đồng dạng;

D. – 2(xy)3và 5x3y3là hai 1-1 thức đồng dạng.

Câu 5: Tổng các hệ số của nhiều thức 2x2 – x – 1 là

A. – 1;

B. 1;

C. 0;

D. 2.

Câu 6: Đơn thức

*
gồm bậc là

A. 6;

B. 10;

C. 8;

D. 12.

Câu 7: Bậc của đa thức

*

A. 7;

B. 6;

C. 5;

D. 4.

Câu 8: Giá trị x = 2 là nghiệm của đa thức

*

*

C. N(x) = x(x + 2);

*

Câu 9: tác dụng thu gọn đối chọi thức

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 10: giá trị biểu thức 3x2y + 3y2x trên x = -2 với y = -1 là

A. 12;

B. -9 ;

C. 18;

D. -18.

Câu 11: Thu gọn đa thức phường = x3y – 5xy3 + 2 x3y + 5 xy3 bằng

A. 3 x3y;

B. x3y ;

C. X3y + 10 xy3 ;

D. 3 x3y - 10xy3.

Câu 12: Đa thức A(x) = ax2 + 7x + 4 gồm một nghiệm x = -1. Lúc đó thông số a có giá trị là

A.

*

B.

*

C. 3

D.

*

Câu 13: Cho tam giác ABC biết cạnh AB = 10cm, BC = 5cm. Như vậy:A: Cạnh AC tất cả độ dài bằng 12 cm hoặc 5 cm;

B: Cạnh AC tất cả độ dài bằng 5cm;

C: Cạnh AC có độ dài bởi 12cm;

D: Cả cha trường thích hợp trên hồ hết đúng.

Câu 14: cho tam giác ABC gồm B = 60o. Đường phân giác của góc A cùng góc C giảm nhau trên I. Số đo góc AIC bằng:

A. 60o ;

B. 120o;

C. 100o;

D. 130o .

Câu 15: Tam giác ABC vuông trên đỉnh A và tất cả AB = 12 cm, AC = 5 cm. Trung con đường AM bao gồm độ nhiều năm là:

A. 6 cm;

B. 7,5 cm;

C. 7cm;

D. 6,5 cm.

Câu 16: Số đo góc x (Hình 1) bằng


A. 60o;

C. 75o;

B. 65o;

D. 85o.

Phần II. Trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 17: (2 điểm) Cho hai đa thức

*
*

a) Thu gọn hai nhiều thức P(x) và Q(x)

b) Tìm nhiều thức M(x) = P(x) + Q(x) cùng N(x) = P(x) – Q(x)

c) tìm kiếm nghiệm của nhiều thức M(x).

Câu 18: (3 điểm) Cho ABC có AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.

a) minh chứng tam giác ABC vuông tại A.

b) Vẽ phân giác BD (D trực thuộc AC), từ bỏ D vẽ DE vuông góc BC (E ∈ BC). Chứng tỏ DA = DE.

Xem thêm: Dùng Wc Làm Camera Chống Trộm Nhanh Gọn Dễ Xài Khỏi Phải Cài Đặt!

c) ED cắt AB tại F. Chứng minh DF > DE.

Câu 19: (1 điểm)

Tìm quý giá của đa thức 3x4 + 5x2y2 + 2y4 + 2 y2, biết rằng: x2 + y2 = 2

Đáp án đề thi học kì 2 Toán 7

Phần I. Trắc nghiệm khách quan. (4 điểm) (Mỗi câu có tác dụng đúng được 0,25 điểm)