Đề Thi Hk1 Hóa 11

     

Đề thi học kì 1 Hóa 11 năm 2021 - 2022 có 4 đề kiểm tra unique cuối kì 1 gồm đáp án cụ thể kèm theo.

Bạn đang xem: đề thi hk1 hóa 11

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn chất hóa học được soạn với cấu tạo đề vô cùng đa dạng, bao gồm cả từ luận 100% với đề trắc nghiệm 100%, bám đít nội dung chương trình học vào sách giáo khoa. Trải qua bộ đề thi học tập kì 1 lớp 11 môn Hóa quý thầy cô và những em học sinh có thêm nhiều tứ liệu ôn tập củng cố kiến thức luyện giải đề sẵn sàng sẵn sàng cho kì thi chuẩn bị tới. Vậy sau đây là nội dung cụ thể đề thi HK1 Hóa 11, mời các bạn cùng quan sát và theo dõi tại đây.

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa năm 2021 - 2022

Ma trận đề thi học kì 1 Hóa 11

TRƯỜNG trung học phổ thông ……………….

MA TRẬN ĐỀ THI ĐỀ THI CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2021 - 2022

Phân môn: Hoá học 11

(Số câu: 40 câu; Đề thi bao gồm 04 trang)

Thời gian làm cho bài: 50 phút(không kể thời gian giao đề)


Chủ đề Mức độ thừa nhận thứcTổng Số câu
Kiến thức HÓA 11 Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng cao
1.Sự điện liSố câu33219
Điểm0,750,750,50,252,25
2. Nito- PhotphoSố câu344213
Điểm0,751,01,00,53,25
3.Cacbon - SilicSố câu333211
Điểm0,750,750,750,52,75
4.Đại cương hóa hữu cơSố câu32207
Điểm0,750,50,501,75
Tổng số câuSố câu121211540
Tổng điểmĐiểm3,03,02,751,2510,0

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa

Câu 1(Nhận biết): chất nào sau đây là chất không năng lượng điện li

A. NaClB. CH3COOHC. HCl D. C2H5OH

Câu 2(Nhận biết): hóa học nào sau đấy là chất điện li mạnh

A. NaClB. CH3COOH C. HClOD. C2H5OH

Câu 3(Nhận biết): dung dịch X có nồng độ ion H+ là 10-5, pH của dung dịch X là

A.5. B. 9. C. 12.D. 8.

Câu 4(Thông hiểu): Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sao đây là đúng?


A.. Một hợp chất trong yếu tố phân tử bao gồm hiđro là axit.B. Một hợp hóa học trong nguyên tố phân tử gồm nhóm OH là bazơ.C. Một hòa hợp chất có tác dụng phân li ra cation H+trong nước là axit.D. Một bazơ không nhất thiết phải tất cả nhóm OH trong yếu tắc phân tử.

Câu 5(Thông hiểu): Đối với hỗn hợp axit táo bạo HNO3 0,10M, nếu bỏ lỡ sự điện li của nước thì đánh giá nào về mật độ mol ion sau đây là đúng?

A. = 0,10M.B. > .C. 3->D. 3 + NaOH; (2) NaOH + Ba(HCO3)2; (3) KOH + NaHCO3; (4) KHCO3 + NaOH; (5) NaHCO3 + Ba(OH)2; (6) Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2; (7) Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2. Hãy cho thấy có từng nào phản ứng gồm phương trình ion thu gọn là:

A.5. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 7(Vận dụng): th-nc 50 ml dung dịc NaOH 1M đề nghị vừa đủ V ml dung dịch H2SO4 1M. Quý giá của V là

A.200. B. 100. C. 25.D. 50.

Câu 8(Vận dụng): th-nc 300 ml dung dịch hỗn hợp HCl cùng HNO3 tất cả pH = 2 đề xuất V ml hỗn hợp NaOH 0,02M. Giá trị của V là

A.300.B.150. C. 200. D. 250

Câu 9(Vận dụng cao): hỗn hợp X gồm: x mol H+; y mol Al3+, z mol SO42- và 0,1 m0l Cl-. Khi cho từ từ mang lại dư dd NaOH vào dd X. Khi đến 300 ml dd Ba(OH)2 0,9 M tác dụng với dd X thu được kết tủa Y với dd Z. Cân nặng kết tủa Y là


A.51,28 B. 62,91 C. 46,60D. 49,72

Câu 10(Nhận biết): Hóa trị cùng số lão hóa của nito vào axit HNO3 là

A.IV với + 5. B. IV cùng + 4. C. V với + 5. D. IV và + 3.

Câu 11(Nhận biết: Sản phẩm của phản bội ứng sức nóng phân trọn vẹn AgNO3 là:

A.Ag2O, NO2, O2. B. Ag, NO, O2. C. Ag2O, NO, O2. D. Ag, NO2, O2.

Câu 12(Nhận biết): những kim một số loại không phản nghịch ứng cùng với HNO3 sệt nguội là

A.Al, Fe, Cu. B. Al, Fe, Cr. C. Al, Fe, Na. D. Al, Fe, Sn.

Câu 13(Thông hiểu): Trong phản bội ứng , tổng hệ số (là số nguyên về tối giản của) những chất là

A.19.B.11.C. 14.D. 20.

Câu 14(Thông hiểu): cho những phát biểu sau:

(1) vào phân tử HNO3 nguyên tử N có hoá trị V, số oxi hoá +5;

(2) Để làm cho khô khí NH3 bao gồm lẫn hơi vn dẫn khí qua bình đựng vôi sống (CaO) ;

(3) HNO3 trong sáng là chất lỏng, không màu, bốc khói mạnh mẽ trong không khí ẩm;

(4) hỗn hợp HNO3 nhằm lâu hay ngả sang color nâu là vì dung dịch HNO3 tất cả hoà chảy một lượng nhỏ dại khí NO2.

Số tuyên bố đúng:

A.1. B.3.C. 4. D. 2.

Xem thêm: Đây Các Chất Làm Mất Màu Brom Trong Nước, Chất Làm Mất Màu Dung Dịch Brom

Câu 15(Thông hiểu): mang đến từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản bội ứng cùng với HNO3 đặc, nóng. Số làm phản ứng thuộc một số loại phản ứng oxi hoá - khử là

A. 8. B. 5.C. 7. D. 6.

Câu 16(Thông hiểu): mang đến dung dịch muối hạt X cho dư vào dung dịch muối Y, thu được kết tủa Z. Mang lại Z vào dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được hóa học rắn T và khí không màu hóa nâu trong ko khí. X và Y thứu tự là

A.AgNO3và FeCl2.B. AgNO3 cùng FeCl3.C. Na2CO3 và BaCl2. D. AgNO3và Fe(NO3)2.

Câu 17(Vận dụng): đến 7,68 gam Cu chức năng hết với dung dịch HNO3 loãng, thu V lít khí NO (đktc).Giá trị của V là


A.3,36. B. 2,688 C. 1,792. D. 2,24

Câu 18(Vận dụng): mang lại 17,04 gam P2O5 vào 82,96 gam nước, thu được dung dịch X. độ đậm đặc phân trăm của hỗn hợp X là

A.11,76%B. 19,6%. C. 23,52%D. 17,04%.

Câu 19(Vận dụng): đến 0,448 lít khí NH3 (đktc) trải qua ống sứ đựng 16 gam CuO nung nóng, thu được chất rắn X (giả sử bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn). Phần trăm cân nặng Cu vào X là

A.12,37.B. 14,12. C. 85,88. D. 87,63.

Câu 20(Vận dụng): hỗn hợp X có Fe và Cu. Cho m gam X vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Nếu cho m gam X vào dung dịch HNO3 đặc, nguội (dư), thu được 1,12 lít khí (đktc). Cực hiếm m là

A.7,2. B. 8,8. C. 11.D. 14,4.

Câu 21(Vận dụng cao): mang lại m gam hỗn hợp Fe và Cu (Fe chỉ chiếm 36% về khối lượng) công dụng với dung dịch cất 0,7 mol HNO3 tới lúc phản ứng hoàn toàn, thu được 0,68m gam hóa học rắn X, dung dịch Y cùng 6,72 lít các thành phần hỗn hợp khí Z (đktc) gồm NO2 cùng NO. Phần trăm thể tích của NO trong hỗn hợp Z gần với cái giá trị như thế nào nhất?

A.34%. B. 25%.C. 17%. D. 50%.

Câu 22(Vận dụng cao): cho m gam Fe vào trong bình đựng hỗn hợp H2SO4 cùng HNO3, thu được hỗn hợp X với 1,12 lít khí NO. Thêm tiếp H2SO4 dư vào bình, chiếm được 0,448 lít NO và dung dịch Y. Trong cả hai trường hợp đều phải có NO là sản phẩm khử tốt nhất ở kiện tiêu chuẩn. Dung dịch Y kết hợp vừa hết 2,08 gam Cu ko tạo sản phẩm khử N+5. Các phản ứng các hoàn toàn. Quý giá m là

A.4,2. B.2,4.C. 3,92.D. 4,06.

Cacbon –Silic

Câu 23(Nhận biết): các nguyên tử thuộc nhóm IVA có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng là

A.ns2np2. B. ns2np3.C. ns2np4.D. ns2np5.

Câu 24(Nhận biết): một số loại than nào tiếp sau đây không gồm trong từ nhiên?

A.Than chì. B.Than antraxit. C. Than nâu. D. Than cốc.

Câu 25(Nhận biết): Số oxi hóa tối đa của silic biểu thị ở hợp hóa học nào trong những chất sau đây?

A.SiO.B.SiO2.C. SiH4. D. Mg2Si.

Câu 26(Thông hiểu): cho dãy những chất: SiO2, Cr(OH)3, CrO3, Zn(OH)2, NaHCO3, Al2O3. Số chất trong dãy tính năng được với dung dịch NaOH (đặc, nóng) là

A.6.B. 3. C. 5. D. 4.

...................

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Mặc Định Font Chữ Trong Excel 2010, Cài Đặt Font Chữ Mặc Định Trong Excel


Đáp án đề thi học kì 1 Hóa 11

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11D21C31B
2A12B22D32A
3A13D23A33D
4C14B24D34B
5A15C25B35A
6C16A26A36C
7C17C27C37C
8B18C28D38C
9A19A29A39D
10A20A30B40C

..................