Đề kiểm tra hình học 9 chương 1

     
... ..................................................... Lớp : .......... KIỂM TRA 45' i m L i phê của thầy, cơ giáo Đề b i I/ Trắc nghiệm: (3đ) khoanh tròn vào đáp án trước câu trả l i đúng: 1) quý giá sin 30 0 bằng: A. 3 2 B. 1 2 ... ………………………………………………………………………………………………………… Đáp án: I/ trắc nghiệm: m i ý đúng 0,5 i m Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án B B D D A A II/ tự luận: Caâu 1 : (3 đ) a/ Tính x ? ta coù : 9 2 = x.15 x = 9 2 : 15 ... 4) Biết tg ∝ = 3 3 số đo góc ∝ là : A. 45 0 B. 90 0 C. 60 0 D. 30 0 5) cho 0 0 35 ; 55α = β = . Xác minh nào sau đây là sai ? A. Sin sinα = β . B. Sin cosα = β . C. Tg cotgα = β . D. Cos =sinα...

Bạn đang xem: đề kiểm tra hình học 9 chương 1


*

... Tuần 33 huyết 59 KIỂM TRA 1 TIẾT (Chương III) I. Mục tiêu: Về con kiến thức: - HS thế vững những yếu tố cạnh, góc của một tam giác. - quan hệ nam nữ giữa con đường vuông góc – con đường xuyên – hình chiếu. - Tính ... ……………………………………………………. KIỂM TRA 1 TIẾT Môn Hình học tập 7 Th i gian: 45 phút i m Đề: A. Trắc nghiệm: . I. (2đ) những câu sau đúng hay sai? Em hãy ghi lại X vào ô trống câu trả l i mà lại em chọn. Câu Đúng không đúng 1) vào ... ……………………………………………………. KIỂM TRA 1 TIẾT Môn Hình học tập 7 Th i gian: 45 phút i m Đề: A. Trắc nghiệm: . I. (2đ) các câu sau đúng hay sai? Em hãy khắc ghi X vào ô trống câu trả l i nhưng em chọn. Câu không nên Đúng 1)...
*

... HS:................................................ KIỂM TRA CHƯƠNG I Lớp: 9B . Trường trung học cơ sở Nam yên MÔN: HÌNH HỌC i m L i phê của giáo viên ĐỀ: I/ . TRẮC NGHIỆM ( 4Đ): Hãy khoanh tròn những chữ c i tương ứng v i các đáp án đúng của những câu h i ... Góc nhọn vào tam giác vuông. III/. BÀT TẬP (4 Đ): 1). Anh chàng săn chim này mong leo lên ngọn tháp để bắt sống con chim ( hình i) . Vậy anh ph i leo lên bao nhiêu mét so v i phương diện đất? ( giữ ... Sau: (Hình 1) (Hình 2) (Hình 3) 1). Coi hình 1 và cho biết công thức làm sao sau đấy là sai? a. A 2 = b 2 + c 2 b. H 2 = b.c c. A.h = b.c d. B 2 = a.b’ 2). Coi hình 1, biện pháp ghi tỉ số lượng giác nào...
*

... Họ với tên : Lớp 9/ KIỂM TRA MỘT TIẾT HÌNH HỌC - CHƯƠNG I I M I/ Trắc nghiệm : • i n vào địa điểm thiếu để sở hữu khẳng định đúng : 1/ DH = ...... 2 EH E 2/ DE ... 0 A 1 B II/ từ luận : 1/ đến ∆ ABC vuông t i A , AB = 8, AC = 6 . Kẻ đường cao AH. Tính BC , AH , CH , HB 2/ mang đến ABCD là hình bình hành D = 60 0 , DC = 2AD = 2a , I trung i m DC , HI AB , AK ... đúng 8/ a/ Sin20 0 cotg40 0 d/ tg32 0 C = 60 0 2 10/ Sin 2 B + Cos...
*

... Tháng năm 200 Kiểm tra : Toán I) Phần trắc nghiệm : ( 3 i m ) Hãy ghép cột A v i cột B nhằm được phương pháp đúng. A B Trả l i 1. Diện tích s mặt hình cầu. A. 2 rrl ∏+∏ 1 – 2. Thể tích hình trụ. B. ... Diện tích toàn phần hình nón. C. Rh Π 2 3 – 4. Thể tích hình nón cụt d. 2 d Π 4 – 5. Diện tích s xunh quanh hình trụ e. 3 3 4 r ∏ 5 – 6. Thể tích hình cầu f. Hr 2 ∏ 6 – II) Phần tự luận: ( 7 i m) ... Cho ∆ABC ( Â = 90 o ) . Biết BC = 6 cm, ABC = 60 o cù tam giác một vòng xung quanh AC ta được hình nón. Tính thể tích hình nón. ( 1 i m ) Họ và tên : …………………………… Lớp :9A…. i m L i phê của thầy...
*

... ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I Đề ưng thuận Môn: Hình học tập lớp 6 Đề hàng đầu Th i gian: 45’ I.

Xem thêm: Luyện Tập: Giải Bài 20 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 49 Sgk Toán 9 Tập 2

PHẦN TRẮC NGHIỆM(4.0 i m) lựa chọn đáp án phù hợp r i ghi kết quả vào b i (Ví dụ: 1.A) Câu 1. Đường thẳng gồm đặc i m ... A. Im = IN. B. Yên ổn + IN = MN. C. Yên = IN = MN 2 . D. đáp án khác. Câu 8. Nhì tia phổ biến gốc, nằm cùng phía bên trên một mặt đường thẳng là: A. Nhì tia trùng nhau. B. Nhì tia đ i nhau. C. Nhì tia phân biệt. ... Các đặc i m sau ? A. Gi i hạn tại một đầu. B. Kéo d i m i về một phía. C. Gi i hạn ở nhì đầu. D. Kéo d i m i về nhì phía. Câu 2. Trong những cách viết sau phương pháp viết nào áp dụng sai các kí hiệu ? A....
... TRUNG LẬP ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III Môn: Hình học tập lớp 9 Đề hàng đầu Th i gian: 45’ I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 i m) lựa chọn đáp án đúng r i ghi vào b i. 1.Cho hình vẽ 1, biết MA, MB là nhì tiếp tuyến của ... AC; E ∈ AB). A.Chứng minh ADHE, BCDE là những tứ giác n i tiếp. B.Chứng minh AE.AB = AD.AC M A B O hình 1 A O B t hình 2 n c.G i I là trung ương đường tròn ngo i tiếp tứ giác BCDE. Biết góc ngân hàng á châu bằng 60 ... đo nhị cung bị chắn. D.Đường kính i qua trung i m của dây cung thì vuông góc v i dây cung ấy. I. PHẦN TỰ LUẬN(6.0 i m) đến tam giác ABC n i tiếp (O), các đường cao BD cùng CE giảm nhau t i H (D...
... THCS…………………… KIỂM TRA Hình học tập 9- Chương 3 Lớp :…… (Th i lượng: 45 phút ) Họ với tên Hs:………………… .Kiểm tra ngày….tháng… năm20 09 . Trả ngày tháng …năm20 09 i m L i phê của thầy,cô Trăc nghiệm ( 3 i m ... DP giảm đường tròn t i S. Chứng tỏ rằng :a) PQRD là tứ giác n i tiếp ?b) Góc PQD = góc PRD ?c) RP là tia phân giác của góc SRQ ?B i 4(1,5 i m ): Dựng tam giác ABC biết bố = 3 cm; góc ngân hàng á châu acb ... Ngo i mặt đường tròn ?Tự luận (7 i m ) : B i 1 (2 i m) : a) Vẽ hình vuông ABCD cạnh 4 cm ? b) Vẽ mặt đường tròn ngo i tiếp hình vuông đó, tính bán kính R của mặt đường tròn kia ? c) Vẽ mặt đường tròn nội...
... THCS…………………… KIỂM TRA Hình học tập 9- Chương 3 Lớp :…… (Th i lượng: 45 phút ) Họ với tên Hs:………………… .Kiểm tra ngày….tháng… năm20 09 . Trả ngày tháng …năm20 09 i m L i phê của thầy,cô Trăc nghiệm ( 3 i m ... DP giảm đường tròn t i S. Chứng tỏ rằng :a) PQRD là tứ giác n i tiếp ?b) Góc PQD = góc PRD ?c) RP là tia phân giác của góc SRQ ?B i 4(1,5 i m ): Dựng tam giác ABC biết tía = 3 cm; góc ngân hàng á châu ... Ngo i đường tròn ?Tự luận (7 i m ) : B i 1 (2 i m) : a) Vẽ hình vuông ABCD cạnh 4 cm ? b) Vẽ đường tròn ngo i tiếp hình vuông đó, tính bán kính R của con đường tròn kia ? c) Vẽ con đường tròn nội...

Xem thêm: Bài 73 Trang 40 Sgk Toán 9 Tập 1, Giải Bài 73 Trang 40


... ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG I – TOÁN 7Th i gian : 90 phútB i 1: ( 1.5 i m )Cho hình vẽ, mang lại x = góc ABD. Tính cực hiếm x ?250XBCAED…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B i ... ⊥ AB, giảm tia Bz t i C. A. Minh chứng OA // BC và AC // OBb. So sánh góc acb và góc OAB, góc AOB với góc Acz. Hình vẽ (1 i m) Viết đưa thiết - kết luận ( 0.5 i m ) GTKLB i làm : xyznmO ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B i 3: (1 i m ) mang đến hình bên, xOz cùng zOy là hai góc kề bù, tia Om với On thứu tự là phân giác của hao góc xOz với zOy. Chứng minh Om ⊥On……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………?3801320bOaBA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
tự khóa: de kiem tra hinh hoc 8 chuong i co ma trande kiem tra tin hoc 9 lan 1 teo dap anđề soát sổ hình học 9 chương 1kiểm tra hình học tập 9 chương 1đề kiểm soát hình học tập 9 chương 3ma trận đề kiểm tra hình học tập 9 chương 3đề kiểm soát hình học tập 9 chương iiikiểm tra hình học tập 8 chương iđề khám nghiệm hình học tập 8 chương ima trận đề đánh giá hình học 9 chương 1đề soát sổ hình học 9 chương 2đề kiểm tra hình học tập 9 chương iiđề kiểm tra hình học 10 chương 1 cơ bảnkiem tra dẻo so 11 chuong 1 teo dap anbai tap hinh hoc 10 chuong 1 co dap anNghiên cứu tổng hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer vào chẩn đoán và tiên lượng nhồi tiết não cấpNghiên cứu tổ chức triển khai chạy tàu hàng cố định theo thời hạn trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý chuyển động học tập của học viên theo phía phát triển tài năng học tập bắt tay hợp tác tại những trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu vớt về quy mô thống kê học tập sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm đọc công cụ reviews hệ thống đảm bảo bình yên hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình trở thành tần (inverter) mang đến máy điều hòa không khíTổ chức và buổi giao lưu của Phòng bốn pháp từ trong thực tiễn tỉnh Phú thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo quy định tố tụng hình sự nước ta từ thực tiễn xét xử của những Tòa án quân sự chiến lược Quân quần thể (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài xích 15: tiêu hóa ở đụng vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện tại hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành phát hiện tại hô hấp làm việc thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành phát hiện tại hô hấp sống thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh tp sài gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề tài liệu new đăng cầm tắt văn phiên bản trong lòng bà mẹ chiến đấu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong ngày lễ hội tết điểm sáng chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài xích tập trang bị lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài xích cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cách tân và phát triển của từ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài bác tập xác suất thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dở người van lop 8