Đề Kiểm Tra Đại Số 8 Chương 4 Tự Luận

     

Bộ 5 đề bình chọn 1 máu Chương 4 Đại số 8 năm 2018dưới đâytổng phù hợp lại các kiến thức đặc trưng trong quá trình học nhằm mục tiêu giúp các em rèn luyện và xem thêm thêm.Hy vọng đây vẫn là tài liệu hữu íchgiúp những em sẵn sàng thật xuất sắc kiến thức để gia công bài thi đạt tác dụng cao. Chúc các em ôn bài thật xuất sắc !


BỘ 5 ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV ĐẠI SỐ

MÔN TOÁN – LỚP 8

ĐỀ 1:

I TRẮC NGHIỆM: (3 điểm).

Bạn đang xem: đề kiểm tra đại số 8 chương 4 tự luận

Câu 1: quý giá x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong những bất phương trình sau ?

A. 2x + 3 2x + 5 C. 5 - x > 3x - 12 D.- 4x > x + 5

Câu 2: trong những bất phương trình sau bất phương trình nào trong số bất phương trình bậc nhất một ẩn.

A. 3x - 3 Câu 3: Nghiệm của bất phương trình: -2x > 10:

A. X > 5 B. X -5 D. X Câu 4: Bất phương trình nào tiếp sau đây không tương đương với bất phương trình 3 – x – 4

Câu 5: đến a > b. Đánh dấu x vào ô tương ứng trong số câu sau:

STT

Câu

Đúng

Sai

a,

(frac35,a,, > frac35,,b)

b,

-15 a > -15 b

c,

4 – 2a


Câu 6: Nối câu A cùng với câu B làm thế nào để cho phù hợp.

*


II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm): tra cứu x sao cho:

a) quý hiếm của biểu thức 3x - 2 không âm?

b) quý giá của biểu thức(frac5,, - ,,2x6) lớn hơn giá trị biểu thức (frac3,, + ,,x2)

Câu 2: (3 điểm) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập phù hợp nghiệm bên trên trục số.

a) (4x ge 3x - 5) b) (frac2x + 3 - 4 ge frac4 - x - 3)

Câu 3: (1điểm): Giải các phương trình sau

a) |-2x| = x +6 b) |x-2| - 3x + 4=0

Câu 4: (0,5điểm): chứng tỏ bất đẳng thức: a2 + b2 +2 (ge )2(a + b ) .

Xem thêm: Xem Phim Bằng Chứng Thép Phần 1: Tập 12, Bằng Chứng Thép Phần 1: Tập 12

ĐỀ 2:

I. Trắc nghiệm (3đ)

Câu 1: Bất phương trình làm sao sau đấy là bất phương trình bậc nhất một ẩn:

A. 0x + 3 > 0

B. X2 + 1 > 0

C. X + y 1

Câu 2: Hình vẽ tiếp sau đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào ?

*

A. X - 5 (le ) 0

B. X - 5 (ge )0

C. X(le ) – 5

D. X (ge )–5

Câu 3: mang đến bất phương trình: - 5x+10 > 0. Phép chuyển đổi đúng là:

A. 5x > 10

B. 5x > -10

C. 5x

Câu 4: : Nghiệm của bất phương trình - 2x > 10 là:

A. X > 5

B. X -5

D. X

Câu 5: đến |a| = 3 cùng với a

A. A = 3

B. A = –3

C. A = 3

D. 3 hoặc – 3

Câu 6: đến a > b. Bất đẳng thức tương tự với nó là:

A. A + 2 > b + 2

B. – 3a – 4 > - 3b – 4

C. 3a + 1

II. Tự luận: (7đ )

Câu 1: (3,0 đ ) Giải các bất phương trình sau và trình diễn tập nghiệm trên trục số :

a) 3x + 5 2 – 3y2 – 2xy +10x +14y – 18 ; cơ hội đó quý giá của x, y là bao nhiêu?

ĐỀ 3:

Trắc nghiệm:(3 đ)

Câu 1. đến x y – 3 B. 3 – 2x ay D.(ax le ay)

Câu 3. Bất phương trình nào dưới đó là bất phương trình số 1 một ẩn?

A. (frac12x + 1 > 0) B. 0.x + 5 > 0

C. 2x2 + 3 > 0 D (frac12x + 2) - 3} ight})

Câu 5.

Xem thêm: Kỳ Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2019 Hà Nội Và Tp Hồ Chí Minh, Lịch Thi Vào Lớp 10 Năm 2019

quý giá x = 2 là nghiệm của BPT nào trong số BPT sau?

A. 3x + 3 > 9 B. –5x > 4x + 1

C. X – 2x 5 – x

Câu 6: hình mẫu vẽ bên biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:

*

A. X 2

II. Từ bỏ luận: (7đ)

Bài 1: (1,5đ) đến a.Để xem khá đầy đủ nội dung của đề thi các em vui tươi đăng nhập và chọn Xem online và tải về.