DÃY GỒM CÁC KIM LOẠI ĐỀU PHẢN ỨNG VỚI NƯỚC Ở NHIỆT ĐỘ THƯỜNG TẠO RA DUNG DỊCH CÓ MÔI TRƯỜNG KIỀM LÀ

     

Câu hỏi :

Dãy gồm những kim các loại đều bội nghịch ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường bazơ là:


*