Dạng toán tổng hiệu lớp 4

     

Bài 2.

Bạn đang xem: Dạng toán tổng hiệu lớp 4

An với Bình bao gồm 70 viên bi, biết rằng nếu Bình gồm thêm 16 viên bi thì đôi bạn trẻ có số bi bằng nhau. Hỏi ban sơ mỗi bạn có từng nào bi?

*

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một xí nghiệp có hai tổ công nhân, tổ Một có tương đối nhiều hơn tổ hai 18 công nhân, hiểu được nếu nhà máy có thêm 8 người công nhân thì đơn vị máy sẽ sở hữu 100 công nhân. Hỏi từng tổ công nhân bao gồm bao nhiêu người?

Giải:

Tổng số công nhân ở trong phòng máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số công nhân của tổ hai là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số người công nhân của tổ hai là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim nhì số bao gồm hiệu bằng 47, biết rằng nếu mang số trước tiên cộng số lắp thêm hai rồi cùng hiệu của chúng thì được 372.

Giải:

Theo đề bài xích ta có:

Số trước tiên + Số thứ hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của nhì số nên tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số phệ bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn buộc phải tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số bé nhỏ cần tìm kiếm bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng khu đất hình chữ nhật gồm chu vi 102m. Chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 11m. Tính diện tích của hình chữ nhật.

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

40 : 2 = trăng tròn (m)

Chiều dai hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x 20 = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6. nhị bao gạo cân nặng tổng cùng 147kg, biết rằng nếu lôi ra ở bao gạo đầu tiên 5kg cùng bao gạo sản phẩm công nghệ hai 22kg thì số gạo còn sót lại ở nhì bao gạo bằng nhau. Hỏi từng bao tất cả bao nhiêu kilogam gạo? Hãy giải việc bằng nhì cách?

Giải:

*

Số gạo bao máy hai nhiều hơn thế nữa bao đầu tiên là:

22 – 5 = 17 (kg)

Hai lần số số gạo bao trước tiên là:

147 – 17 = 130 (kg)

Số gạo nghỉ ngơi bao đầu tiên là:

130 : 2 = 65 (kg)

Số gạo bao thứ hai là:

65 + 17 = 82 (kg)

Đáp số: Bao sản phẩm công nghệ nhất: 65kg

Bao máy hai: 82kg.

Bài 7. nhị hộp bi có tổng số 155 viên bi, biết rằng nếu tiếp tế hộp bi đầu tiên 8 viên bi và phân phối hộp máy hai 17 viên bi thì hao hộp bao gồm số bi bằng nhau. Hỏi từng hộp bao gồm bao nhiêu viên bi? Hãy giải việc bằng nhì cách.

Giải:

Cách 1.

Nếu cấp dưỡng hộp trước tiên 8 viên bi và cung cấp hộp máy hai 17 viên bi thì toàn bô bi của hai hộp đã là:

155 + 8 + 17 = 180 (viên bi)

Khi đó số bi của mỗi vỏ hộp là:

180 : 2 = 90 (viên)

Số bi của hộp trước tiên là:

90 – 8 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp thứ hai là:

90 – 17 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp thứ nhất: 82 viên bi

Hộp vật dụng hai: 73 viên bi

Cách 2.

*

Số bi của hộp đầu tiên nhiều hơn số bi của hộp trang bị hai là:

17 – 8 = 9 (viên)

Hai lần số bi hộp thứ nhất là:

155 + 9 = 164 (viên bi)

Số bi của hộp đầu tiên là:

164 : 2 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp đồ vật hai là:

82 – 9 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp đồ vật nhất: 82 viên bi

Hộp thiết bị hai: 73 viên bi.

Bài 8. Tìm hai số gồm tổng bởi 412, hiểu được nếu thêm 1 chữ số 3 vào bên trái số bé xíu thì ta được số lớn.

Giải:

Số lớn có rất nhiều hơn số bé một chữ số và tổng nhì số bởi 412. Vậy số lớn bắt buộc là số bao gồm 3 chữ số với số nhỏ bé phải là số tất cả 2 chữ số.

*

Vậy hiệu hai số cần tìm là 300

Hai lần số nhỏ xíu là:

412 – 300 = 112

Số bé nhỏ là:

112 : 2 = 56

Số béo là:

56 + 300 = 356

Đáp số: 56, 356

Bài 9. Tìm nhị số lẻ gồm tổng bởi 176, biết rằng ở thân chúng còn tồn tại 4 số lẻ.

Xem thêm: Nghị Quyết Về Giáo Dục Đào Tạo Theo Tinh Thần Nghị Quyết 29, Hệ Thống Nghị Quyết Về Giáo Dục, Đào Tạo

Giải:

Hai số lẻ cần tìm và bao gồm số 4 số lẻ trọng điểm chúng thì ta được 6 số lẻ tiếp tục tiếp.

Hai số lẻ thường xuyên hơn hèn nhau 2 1-1 vị. Vậy hiệu của hai số lẻ buộc phải tìm bằng:

2 x ( 6 – 1 ) = 10

Hai lần số bé cần search bằng:

176 – 10 = 166

Số nhỏ nhắn cần tra cứu là:

166 : 2 = 83

Số lớn đề nghị tìm là:

176 – 83 = 93

Đáp số: 83, 93.

Bài 10. tía hơn con 31 tuổi, hiểu được bốn năm nữa tổng cộng tuổi của hai tía con là 51 tuổi. Hỏi hiện giờ con từng nào tuổi? tía bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?

Giải:

Tổng số tuổi của hai bố con hiện giờ là:

51 – 4 x 2 = 43 (tuổi)

Hai lần tuổi bố hiện thời là:

43 + 31 = 74 (tuổi)

Tuổi bố hiện nay là:

74 : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi con bây chừ là:

37 – 31 = 6 (tuổi)

Đáp số: Bố: 37 tuổi

Con: 6 tuổi.

Bài 11. toàn bô tuổi bây giờ của bà, của Huệ và của Hải là 80 tuổi. Giải pháp nay nhì năm, tuổi bà rộng tổng số tuổi của Hiệu và Hải là 54 tuổi, Huệ lớn hơn Hải 6 tuổi. Hỏi hiện thời mỗi tín đồ bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm tuổi của bà tăng một tuổi, tổng thể tuổi của Huệ và Hải tăng nhì tuổi. Vậy sau hai năm tổng số tuổi của Huệ và Hải tăng nhiều hơn thế tuổi của bà 2 tuổi.

Hiện ni tuổi của bà rộng tổng số tuổi của Huệ và Hải là:

54 – 2 = 52 (tuổi)

Tuổi của bà hiện nay là:

(80 + 52) : 2 = 66 (tuổi)

Tổng số tuổi của Huệ với Hải bây giờ là:

80 – 66 = 14 (tuổi)

Tuổi Huệ bây giờ là:

10 – 6 = 4 (tuổi)

Đáp số: Bà: 66 tuổi

Huệ: 10 tuổi

Hải: 4 tuổi

Bài tập từ luyện

Bài 1. Một người bán được 40kg gạo tẻ va gạo nếp, trong số đó số gạo tẻ nhiều hơn nữa số gạo nếp là 10kg. Hỏi mỗi các loại gạo cung cấp bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2. bao gồm hai xe cộ chở xi măng , trung bình mỗi xe chở 45 bao xi măng. Hỏi từng xe chở từng nào bao xi măng, hiểu được xe thứ nhất chở ít hơn xe đồ vật hai là 6 bao xi măng?

Bài 3. Một hình chữ nhật gồm chu vi 46cm, chiều rộng kém chiều dài 15m. Tính diện tích s hình đó.

Bài 4. Bố lớp 4A, 4B, 4C có toàn bộ 100 học sinh. Hiểu được lớp 4B nhiều hơn thế nữa lớp 4A là 1 học viên nhưng lại ít hơn lớp 4C là 2 học tập sinh. Hỏi mỗi lớp gồm bao nhiêu học sinh?

Bài 5. năm nay mẹ hơn con 24 tuổi. Sau 4 năm nữa tổng cộng tuổi của hai bà bầu con là 44 tuổi. Tính tuổi hiện thời của từng người.

Bài 6. Nhì thùng có tất cả 80l dầu. Sau khoản thời gian đổ 5l dầu trường đoản cú thùng đầu tiên sang thùng thứ hai thì số dầu sinh sống thùng trước tiên hơn thùng đồ vật hai là 10l dầu. Hỏi ban đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài 7. Tổng nhì số lẻ liên tục là 716. Tìm nhì số đó.

Bài 8. Tổng nhị số chẵn bằng 480. Tìm hai số đó, biết thân chúng gồm 6 số lẻ liên tiếp.

Bài 9. Trung bình cùng của nhị số chẵn là 35. Tìm nhị số đó, biết thân chúng có 10 số chẵn liên tiếp.

Xem thêm: Chiêm Ngưỡng Bảng Màu Iphone 12 Pro Max Màu Xanh Ngọc, Iphone 12 Pro Max Có Mấy Màu

Bài 10. Một trại chăn nuôi 200 bé vịt, ngan và ngỗng. Số vịt bằng tổng số ngan với ngỗng, số ngan nhiều hơn thế số ngỗng là 40 con. Hỏi trại đó gồm bao nhiêu con ngan, vịt, ngỗng?.