Dẫn Luồng Khí Co Đi Qua Hỗn Hợp Gồm Cuo Và Fe2O3

     

Dẫn luồng khí CO đi qua hỗn hợp có CuO và Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y. Cho Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư, chiếm được 29,55 gam kết tủa . Chất rắn X làm phản ứng với hỗn hợp HNO3 dư chiếm được V lít khí NO (sản phẩm khử tuyệt nhất ở đktc). Quý giá của V là

A. 2,24

Bạn đang xem: Dẫn luồng khí CO đi qua hỗn hợp tất cả CuO với Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y.

Bạn đang xem: Dẫn luồng khí co đi qua hỗn hợp gồm cuo và fe2o3

B. 4,48

C. 6,72

D. 3,36


Đáp án đúng: A

(left{eginmatrix CuO \ Fe_2O_3 endmatrix ight.oversetCO ightarrowX(ran)+Yleft{eginmatrix CO_du \ CO_2 endmatrix ight.)

(\ CO_2+Ba(OH)_2 ightarrow BaCO_3 downarrow + H_2O \ 0,15 hspace70pt leftarrow 0,15)

(XoversetHNO_3 ightarrowleft{eginmatrix Cu^2+ \ Fe^3+ endmatrix ight.+NO)

(eginarrayl teo – 2e^ – o CO_2\ eginarray*20c & endarray0,3 leftarrow 0,15 endarray)

(eginarrayl N^ + 5 + 3e^ – o NO\ eginarray*20c eginarray*20c & endarray&0,3 endarray o 0,1 endarray)

VNO = 0,1.22,4 = 2,24 ((l))


Đăng bởi: dulichnangdanang.com

Chuyên mục: thắc mắc Trắc nghiệm


*
dulichnangdanang.com Send an email Tháng tư 30, 2022
0 1 phút gọi
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger cốt truyện via email Print
*

dulichnangdanang.com


Bài viết ngay sát đây


Cho các kim một số loại sau: Li, Na, Al, Ca. Số sắt kẽm kim loại kiềm trong hàng là 


Tháng Bảy 1, 2022

Big Brothers is a voluntary…………………for the boys who no longer have fathers.


Tháng Bảy 1, 2022

Cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều diễn ra thời gian nào? 


Tháng Bảy 1, 2022

Một tia sáng sủa được chiếu từ môi trường xung quanh 1 sang môi trường 2 bên dưới góc cho tới i và góc khúc xạ r.

Xem thêm: Cách Tính Khối Lượng Nguyên Tử, Nguyên Tử Khối


Tháng Bảy 1, 2022

Tinh thần chủ động đối phó với quân Tống trong phòng Lý biểu lộ rõ trong nhà trương


Tháng Bảy 1, 2022

Dạng địa hình đa phần của khu vục tây nam Á


Tháng Bảy 1, 2022

Our team won the game because we played very_____


Tháng Sáu 30, 2022

I like hot weather but Ann________.


Tháng Sáu 30, 2022

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường đề nghị được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình săn sóc này mang đến lần bình luận kế tiếp của tôi.

Xem thêm: Nêu Tác Dụng Của Dòng Điện, Dòng Điện Có Các Tác Dụng Nào


Check Also
Close
Chuyên mục
Bài viết nổi bật
Bài viết new nhất
gmail.com


Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to top button
Close
tìm kiếm kiếm cho:
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Recent Posts


Recent Comments


Không có bình luận nào để hiển thị.
Close
công dụng tìm kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember me Log In

Don't have an account?