Đại Học Bách Khoa Điểm Chuẩn 2017

     

Theo đó, điểm chuẩn năm 2017 của ĐH Bách khoa thành phố hồ chí minh tăng tự 0,5 mang lại 3,5 điểm đối với năm 2016, ngành cao nhất lên cho tới 28 điểm.

STTNgành / nhóm ngànhĐiểm trúng tuyển 2017Điểm trúng tuyển chọn 2016
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 
1 106 Khoa học sản phẩm công nghệ tính;Kỹ thuật máy tính xách tay 28.00 25.50  
2 108 Kỹ thuật Điện - Điện tử; kỹ thuật Điện tử - Truyền thông; nghệ thuật Điều khiển và tự động hóa hóa 26.25 24.25  
3 109 Kỹ thuật Cơ khí; kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử; chuyên môn Nhiệt 25.75 23.75  
4 112 Kỹ thuật Dệt; công nghệ may 24.00 22.50  
5 114 Kỹ thuật Hóa học; technology Thực phẩm; technology Sinh học 26.50 24.00  
6 115 Kỹ thuật dự án công trình Xây dựng; chuyên môn Xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật công trình thủy; Kỹ thuật dự án công trình biển; Kỹ thuật hạ tầng 24.00 22.75  
7 117 Kiến trúc 21.25 28.75  
8 120 Kỹ thuật Địa chất; nghệ thuật Dầu khí 23.50 20.00  
9 123 Quản lý Công nghiệp 25.25 23.50  
10 125 Kỹ thuật Môi trường; cai quản Tài nguyên và môi trường xung quanh 24.25 23.25  
11 126 Công nghệ nghệ thuật Ô tô; chuyên môn Tàu thủy; Kỹ thuật sản phẩm không 26.25 24.00  
12 128 Kỹ thuật khối hệ thống Công nghiệp; Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng 25.75 23.00  
13 129 Kỹ thuật vật tư 22.75 22.00  
14 130 Kỹ thuật Trắc địa - phiên bản đồ 20.00 20.50  
15 131 Công nghệ Kỹ thuật vật tư Xây dựng 23.00 22.00  
16 137 Vật lý kỹ thuật 24.00 23.00  
17 138 Cơ nghệ thuật 23.50 23.00  
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) 
18 206 Khoa học máy tính xách tay (CLC, đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh, tiền học phí tương ứng) 26.00 23.25  
19 207 Kỹ thuật laptop (CLC, đào tạo và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh, tiền học phí tương ứng) 24.50 21.50  
20 208 Kỹ thuật Điện - Điện tử (Tiên tiến, đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Anh, khoản học phí tương ứng) 23.25 21.50  
21 209 Kỹ thuật Cơ khí (CLC, đào tạo bằng giờ Anh, học phí tương ứng) 22.75 20.25  
22 210 Kỹ thuật Cơ điện tử (CLC, huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh, tiền học phí tương ứng) 24.50 22.25  
23 214 Kỹ thuật Hoá học tập (CLC, đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh, chi phí khóa học tương ứng) 25.50 22.75  
24 215 Kỹ thuật công trình xây dựng Xây dựng (CLC, huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh, khoản học phí tương ứng) 21.75 20.50  
25 216 Công nghệ Kỹ thuật vật liệu Xây dựng (CLC, huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh, khoản học phí tương ứng) 20.25 19.00  
26 219 Công nghệ lương thực (CLC, đào tạo bằng tiếng Anh, khoản học phí tương ứng) 25.25 21.00  
27 220 Kỹ thuật Dầu khí (CLC, huấn luyện bằng tiếng Anh, ngân sách học phí tương ứng) 20.00 19.00  
28 223 Quản lý công nghiệp (CLC, đào tạo và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh, ngân sách học phí tương ứng) 22.50 19.75  
29 225 Quản lý tài nguyên và môi trường (CLC, đào tạo bằng tiếng Anh, khoản học phí tương ứng) 20.50 19.75  
30 241 Kỹ thuật môi trường (CLC, đào tạo và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh, tiền học phí tương ứng) 21.25 19.50  
31 242 Công nghệ nghệ thuật Ô sơn (CLC, huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh, khoản học phí tương ứng) 23.50 20.50  
32 245 Kỹ thuật Xây dựng dự án công trình Giao thông (CLC, huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh, học phí tương ứng) 20.00 19.00  
CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 
33 C65 Bảo chăm sóc công nghiệp (Cao đẳng) - Đợt 1 14.00 14.25