Cosx=0 thì x bằng bao nhiêu

     

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Số nghiệm của phương trình sinx+cosx=1 trên khoảng tầm (0;π) là

Phương trình sinx+cosx=1-12sin2xcó nghiệm là:

Phương trình sin8x-cos6x=3sin6x+cos8xcó những họ nghiệm là:

Điều kiện để phương trình 12sinx + mcosx =13có nghiệm là

Hội đồng quản trị của người tiêu dùng X gồm 10 người. Hỏi tất cả bao nhiêu cách bầu ra ba người vào bố vị trí nhà tịch, phó quản trị và thư kí, biết tài năng mỗi fan là như nhau.

Bạn đang xem: Cosx=0 thì x bằng bao nhiêu

Khẳng định làm sao sau đây là sai?

Nghiệm của phương trình 5-5sinx+2cos2x=0là

Xác định ađể 3 số : 1+3a;a2+5;1-atheo trang bị tự lập thành một cấp cho số cộng?

Có bao nhiêu chữ số chẵn tất cả bốn chữ số song một khác nhau được lập từ các số 0,1,2,4,5,6,8.

Hàm số y=sinxxcó đạo hàm là:

Với fx=x2-2x+5x-1. Thì f’(-1) bằng:

Phương trình 6sin2x+73sin2x-8cos2x=6có các nghiệm là:

Cho a, b, c theo thứ tự lập thành cung cấp số cộng, đẳng thức nào sau đấy là đúng?

Tập xác định của hàm số y=tan2x-π3là

Trong những hàm số sau, có bao nhiêu hàm số là hàm chẵn trên tập khẳng định của nó?

y=cot2x;y=cos(x+π);y=1-sinx;y=tan2016x

Page 2

Chọn giải đáp C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nghiệm của phương trình sinx-3cosx=0là:

Số nghiệm của phương trình sinx+cosx=1 trên khoảng (0;π) là

Phương trình sinx+cosx=1-12sin2xcó nghiệm là:

Phương trình sin8x-cos6x=3sin6x+cos8xcó những họ nghiệm là:

Điều kiện nhằm phương trình 12sinx + mcosx =13có nghiệm là

Hội đồng quản ngại trị của chúng ta X có 10 người. Hỏi bao gồm bao nhiêu cách thai ra bố người vào bố vị trí công ty tịch, phó quản trị và thư kí, biết khả năng mỗi người là như nhau.

Xem thêm: Writing Task 2 Children Should Always Follow Their Parents Advice To What Extent Do You Agree Or Disagree With This Statement

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xác định ađể 3 số : 1+3a;a2+5;1-atheo đồ vật tự lập thành một cấp cho số cộng?

Có bao nhiêu chữ số chẵn bao gồm bốn chữ số đôi một khác biệt được lập từ các số 0,1,2,4,5,6,8.

Hàm số y=sinxxcó đạo hàm là:

Với fx=x2-2x+5x-1. Thì f’(-1) bằng:

Phương trình 6sin2x+73sin2x-8cos2x=6có những nghiệm là:

Cho a, b, c theo đồ vật tự lập thành cung cấp số cộng, đẳng thức như thế nào sau đây là đúng?

Tập xác định của hàm số y=tan2x-π3là

Trong những hàm số sau, gồm bao nhiêu hàm số là hàm chẵn trên tập xác minh của nó?

y=cot2x;y=cos(x+π);y=1-sinx;y=tan2016x

Video liên quan


*

*

*

Mà k nguyên bắt buộc k∈ 1;2;3..;635;636. Vì chưng đó; phương trình đã cho gồm 636 nghiệm trong khoảng (0; 2000)

Chọn D.

Xem thêm: Lắng Nghe Và Thấu Hiểu Ngắn Gọn, Hay Nhất, Lắng Nghe Và Thấu Hiểu

Quảng cáo

Ví dụ 3. Phương trình 2cos2 x+ 2cos22x + 2cos23x – 3= cos4x. (2sin2x+ 1) gồm bao nhiêu nghiệm ở trong khoảng( 10; 1000) ?