Công thức vật lý đại cương

     
Tổng hợp cách làm vật lý đại cưng cửng các công thức vật lý đại cưng cửng công thức Vật lý VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG bài bác tập thứ lý đại cưng cửng Môn vật dụng lý đại cương


Bạn đang xem: Công thức vật lý đại cương

*
pdf

GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỪ HỌC


*
pdf

Chương 12: chiếc điện không đổi (Phần 1)
Xem thêm: Lỗi Mic Trong Microsoft Teams Trên Điện Thoại, Laptop, Micrô Của Tôi Không Hoạt Động Trong Teams

*
pdf

Chương 15: vật tư từ (Phần 2)
Xem thêm: Nơi Bán Iphone 5S Cũ Giá Bao Nhiêu 2022? Cập Nhật Ngày 25/02/2022

Nội dung

Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – ngôi trường ĐH technology Thông tin và Truyền thông.TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 1 – CHƯƠNG I1. Vị trí được khẳng định bởi R với M(x, y, z)R  x.i  y. J  z.k5. Gia tốc. vận tốc trung bình của hóa học điểm:vatb t Độ béo của R:R  x2  y 2  z 2 tốc độ tức thời:v dv d 2 .ratt  lim 2dtdtt 0 t x  x(t )2. Trong hệ tọa độ đề các:  y  y (t ) z  z (t ) Véctơ gia tốc:a  a x .i  a y . J  a z .k3. Phương trình quỹ đạo: f(x, y, z) = c.* Chú ý: Dạng đường thẳng:y = ax + b Dạng đường tròn:dv x d 2 .xa 2 xdtdtdvd2yMà: a y  y  2dtdtdv z d 2 z 2a z dtdt( x  a) 2  ( y  b) 2  R 2 Dạng elip:x2 y21a2 b2Nên khi ấy ta có: Dạng parabol:y = ax2 + bx + c4. Vận tốc. tốc độ trung bình của chất điểm:svtb t tốc độ thức thời:vtt  limt 0s dst dt Véctơ vận tốc: ds drvdt dt2 dv   dv y   dv z   a  a  a  a   x    dt   dt   dt 22x2y22z vận tốc tiếp tuyến:at dvdt tốc độ pháp tuyến:an v2R Độ lớn:a  an2  at26. Hoạt động thẳng biến đổi đều:Vị trí:v  v x .i  v y . J  v z .kdxv x  dtdyMà: v y dtdzv x  dtNên khi đó ta có:a  at dv v"v v  v0dtttv  v0  at ds;dt Phương trình tọa độ:1 s  v0t  at 22x  x0  s Hệ thức tự do với thời gian:v 2  v02  2.asv  v x2  v y2  v z2Tổng hợp bí quyết chương I, II, IV, VI, VIII, IX .1 Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – trường ĐH công nghệ Thông tin cùng Truyền thông.hmax  v0 .sin  .*) Mối tương tác giữa an, wan v2R an  w 2 .R*) một trong những công thức của hoạt động trònđều: w = const.- Chu kỳ:T2w( s)- Tần số:f   v  w.R v  w.R(*) bài bác toán: Ném một trang bị từ mặt khu đất hướng lênvới vận tốc ban đầu v0 phù hợp với phương ngangmột góc  . Khảo sát hoạt động của vật.*) trung bình xa (L): L = OBy  0  t CĐ 2v0 . Sin gVậy:- vận tốc góc trung bình:wtv . Sin 2 0g2L  xmax- vận tốc tức thời:*) Ném xiên lên từ chiều cao h so với mặt đất:w dw  limt 0 tdt*) Công thức chuyển động tròn biến đổi đổiđều:w  w0t *) Chú ý: mối contact giữa v , w1 w( Hz)T 2 tb v0 .sin  v02 .sin 2 2g2g;dw0  w0  t ;dt1  w0 t  t 22w  w  221y  h  v0 .sin .t  gt 22Khi đạt hmax thì:vy  0v0 .sin gKhi đó:207. Hoạt động ném xiên:v x  v0 x  v0 . CosTheo trục Ox:  x  s  w0 . Costa  0 xa  a y   gTheo trục Oy: v y  v0 .sin   gt y  v0 . Sin t  1 gt 22 quỹ đạo dạng parabol.*) Độ cao hoạt động mà vật dành được ?(hmax)vy  0  t t v 0 .sin ghmaxv02 . Sin 2  h2gMỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP1. Xác xác định trí của chất điểm gửi độngđược.2. Cho biết thêm dạng chuyển động của cácphương trình.3. Xác định vận tốc, gia tốc trung bình, giatốc, vận tốc trung bình, vận tốc tức thời củachất điểm.4. Xác định gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháptuyến.5. Xác định các loại vận động của chấtđiểm.6. Những bài toán về chuyển động ném xiên củachất điểm.Vây:Tổng hợp bí quyết chương I, II, IV, VI, VIII, IX .2 Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – trường ĐH công nghệ Thông tin và Truyền thông.TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 1 – CHƯƠNG II1.L c tổng hợp chức năng lên vật:10. Trọng l c. P  m.g vận tốc trọng trường:F  F1  F2  ...  Fn2. Lúc ở tâm lý c n b ng:g0  G.F  F1  F2  ...  Fn  0 gia tốc trọng ngôi trường ở độ cao h:3. Khối lượng:gh  G.m    dV4. Định chính sách Niuton :F  0aF1mFma5.Phương trình cơ bản của cơ học:F  m.a6. Định luật pháp NiutonTrong đ : M: Kh i lượng tr i đ t.: B n nh tr i đ t. h: Độ cao so với tr i đ t.Chú ::11. L c bầy h i. Độ lớn:Fđh = k.x Độ cứng: (k) FAB , FBA là nhị l c tr c đối. trong hệ kín:  nôi luc  0 .7. Định lý về động lượng:dkdtkVới: k  m.v là rượu cồn lượng c a vật ĐV: (kgm/s)8. Độ biến thiên về cồn lượng:t2k  k2  k1   F .dtTrong đ :  F .dt là xung lượng c a l cFđh  k l0  ltrongt1thời gian t t1 -> t2.Trong trạng th i F hông đổi:kt Chú :k  2mv.sin v  2v.sin 9. L c hấp d n.Fhd  G.m1.m2r2Với: G  6,67.1011mgl0 khi ta kéo: x  l  l0 khi ta nén: x  l0  lChú :t1t2FM( R  h) 2g.R 2gh  R  h 2FAB  FBAFMR2 N .m2 2  kg Tổng hợp bí quyết chương I, II, IV, VI, VIII, IX .Trong đ : x : độ i n thiên c a l xo.12. Làm phản l c. (N) Vật hoạt động n m trên mặt phẳng ngangdưới tính năng của l c kéo.*) p. L c:Q = N = phường = mgoướng lên:oướng xuống:Q  N  p.  Fy  mg  F.sin Q  N  p  Fy  mg  F.sin 3 Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – trường ĐH technology Thông tin và Truyền thông. Vật hoạt động trên mặt phẳng nghiêng:Q  N  Py  p cos  mg cos Gia tốc:a  g(sin   cos )13. L c ma sát.Fms  .N14. Khẳng định l c ma sát: bước : tìm kiếm N( bội phản l c)  Xác định:Fmsnmax = ?. bước : xác minh Fk t   ?2 bước : o sánh Fmsnmax với Fk t   Fms = ? ví như Fmsn max  Fk t   Fmsn  Fk t 222 ví như Fmsn max  Fk t   Fmsn max2 nếu như Fmsn max  Fk t   Fmsn  Fmsn max2(*) các công thức đề nghị chú ý: Gia tốc:am2 g  m1g P2   P1m1  m2m1  m2 L c c ng T ( xét với đồ vật m2)T  mét vuông g  m1a  mét vuông ( g  a)MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP1. Xác định các l c như: l c ma sát, l c c ngd y, phản l c, trọng l c, áp l c .2. Những bài toán về hễ lượng, xung lượngtrong 1 thời gian.3. Khẳng định các l c như: l c hấp d n, l chướng t m,4. Các bài toán về l c đàn h i5. Những bài toán hoạt động trên khía cạnh phẳngngang, phương diện phảng nghiêng, chuyển độngtrên mẫu dọc.6. Các khẳng định l c ma gần kề ngh , ma liền kề cđại, .Tổng hợp phương pháp chương I, II, IV, VI, VIII, IX .4 Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – trường ĐH công nghệ Thông tin cùng Truyền thông.TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 1 – CHƯƠNG IV1. Công của l c FVới:dA  F.ds  F.ds.cos  F, v N u   900  da  0 N u   900 g c nhọn  domain authority  0 ( l c ph tđộng) N u   900 g c t  da  0 (l c c n)2. Công của F trên đoạn MN.A   da   Fds3. Công nhưng F th c hiện được trong hệ đề các:A   da   Fx dx   Fy dy   Fz dz4. Hiệu suất trung bình. ( tb )tb At(W )5. Năng suất tức thời:dAtt dttt  F.vhay6. Công và hiệu suất của l c tính năng trongchuyển động quay.dA  Ft .ds.cos   Ft .r.ddA M.dt7. N ng lượng. Thông qua quy trình th c hiện tại công:A = W2 – W1 trong hệ cô lập:W1  W2  A  0221m.v2 m.v22 ĐN vào trường hợp đồ gia dụng r n quay:I .I .Wđ 22Wđ m.v 2 I .w2229. Cầm n ng.AMN = Wt(M) – Wt(N) nắm n ng trọng trường:Wt = mgz + c thay n ng lũ h i:1Wt  k.x22 nuốm n ng( điện trường)Wt  k.q1.q2 .rm , m Xét vật dụng  1 2  cho va đụng xuyên t m với v1 , v2 nhau:o Định pháp luật bảo toàn hễ lượng:m1v1  m2v2  m1v "1  m2v "2 v "1 , v "2  ?o Va đụng mềm: Định lý về đụng n ng 1:Wđ (*) Chú :Khi đồ dùng r n vừa chuyển đọng tảo vừa chuyểnđộng tịnh tiến. Khi đó động n ng của nó:m1v12 m2v22 m1v "12 m2v "2222221Wđ  m.v2 ( J )22I .w22 I .w1222o Va chạm đàn h i:8. Động n ng.A  Wđ 2  Wđ 1 A  Wđ 2  Wđ 1 10. Cơ n ng.W = Wđ + Wt11. Vấn đề va chạm.Suy ra:Trong đ : I: ô n u n t nh c a vật r n (kg.m2) : vận t c g c (rad/s) Định lý rượu cồn n ng 2:2Tổng hợp bí quyết chương I, II, IV, VI, VIII, IX .m1v1  m2v2  (m1  m2 )v v?MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP1. Xác minh công của những l c.2. Các bài toán về n ng lượng, cồn n ng,thế n ng .5 Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – ngôi trường ĐH technology Thông tin và Truyền thông.TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 1 – CHƯƠNG VI1. Phường suất khí:p9. Ai bình thông nhau.Fs1p  ngươi .nO .v "i23hay2. Sức nóng độ.T = t + 273(K)1 Đẳng nhiệt: phay pV = const.Vp1V1 = p2V2 Đẳng áp: V T ,V c onstT10. Sức nóng dung của khí lý tưởng. sức nóng dung mol khí đẳng tích:cV fR2 nhiệt độ dung mol khí đẳng áp:cp f 2R211. Phương pháp về lượng thêm bớt.p  p m  mpmV1 V2T1 T2 Đẳng tích: V T ,p c onstTp1 p2T1 T23. Phương trình tâm trạng của khí lý tưởng.pV  nRT VmRT  0 RTA22, 4*) Công thức khối lượng riêng: Dp1V1  p2V2  (V1  V2 ) ppRT(g / l)4. Động n ng vừa phải của ph n t .12. Các đơn vị. 1 l t = 1 dm3 = 10-3 m3 1 at = 1,013.105 pa= 1N/m2 =736 mmHg 1 Torr = 133,3 page authority = 1 mmHg p( N / m2 ), V (m3 )  R  8,31.103 JKmol.K3  p(atm), V (m3 )  R  0,083 at.m Kmol.K p(atm), V (lit )  R  0,083 at.lit mol.KMỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP13Eđ  mv 2  kB .T221. Tính áp suất khí trong trạng thái lý tưởng,tính ánh sáng tuyệt đối, xác định thế tích.Với: kB = 1,38.10 (J/K)2. Các quá trình đẳng tích, đẳng áp, đẳng5. Bậc t do.nhiệt, Bậc t vì của nguyên t đối kháng ph n t : f = 33. Độ biến hóa thiên nội n ng của khí lý tưởng. Bậc t vị của nguyên t lư ng ph n t : f4. Xác minh thể tích, áp suất, nhiệt độ tuyệt=5đối. Bậc t vày của nguyên t nhiều ph n t : f = 66. Động n ng mức độ vừa phải của ph n t khí trong (*) Chú :- biện pháp đổi đơn vị trong những bài toán.bậc t do.23Eđ fkB .T27. Biểu thức nội n ng của khí lý tưởng.U  n.fRT28. Độ trở thành thiên nội n ng.U  n.fRT2Tổng hợp bí quyết chương I, II, IV, VI, VIII, IX .6 Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – ngôi trường ĐH công nghệ Thông tin và Truyền thông.TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 1 – CHƯƠNG VIII1. Nội n ng là hàm của trạng thái.W  Wđ  Wt  U2. Độ biến đổi thiên n ng lượng toàn phần.W  A  Q* vào đ : A: công mà lại hệ dìm được(J). Q: sức nóng lượng nhưng hệ nhậnđược(J). U : độ thay đổi thiên nội n ng củahệ. Q’ = - Q: nhiệt độ lượng nhưng hệtruyền đi (J). A’ = - A: công nhưng mà hệ hiện ra (J).3. Vào hệ cô lậpA  0, Q  0  U  0  U  const4. Quá trình khép kín.fU  n. .R.T2 sức nóng lượng nhưng hệ nhận được:ffQ  U  n. .R.T  .V .( p2  p1 )22. sức nóng dung mol đẳng tích:cV 9. Quá trình đẳng áp.V2V2A    pdV   p(V2  V1 )   p.UV1 Độ đổi thay thiên nội n ng của hệ:fU  n. .R.T2 sức nóng lượng nhưng hệ nhấn được:Q  U  A  n.cp V1cQc phường  cV  RmdTQ mệ số poisson:f 2f10. Quy trình đẳng nhiệt: p1V1 = p2V2 Công à hệ nhấn được:V2V2V1V1A    pdV    nRT ..cdT8. Quá trình đảng tích:f 2R2 phương pháp Mayer: nhiệt dung mol:C  cVậy:f 2.R.T2 nhiệt dung mol đẳng áp:A   da    pdV7. Sức nóng dung trong quy trình c n b ng. nhiệt dung riêng:V1 V2T1 T2 Công mà hệ dấn được:U  A  Q  0  A  Q5. Quy trình biến thiên nhỏ.dU  A  Q6. Công mà lại hệ khí cảm nhận trong thờigian t:fR2p1 p2T1 T2 Công mà lại hệ nhấn được:VdV nRT . Ln 1VV2 Độ i n thiên nội năng c a hệ:U  0 nhiệt lượng à hệ dấn được:A0 Độ phát triển thành thiên nội n ng của hệ:Tổng hợp công thức chương I, II, IV, VI, VIII, IX .Q  U  A   A  nRT . LnV2p nRT . Ln 1V1p27 Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – ngôi trường ĐH technology Thông tin với Truyền thông.12. Quy trình đoạn nhiệt.* Độ thay đổi thiên nội n ng của hệ:fU  n. .RT2 Công à hệ dìm được:fA  U  n. .R.T2MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP1. Xác định các quá trình đẳng tích, quátrình đẳng nhiệt, quá trình đẳng áp.2. Xác định công nhưng mà hệ nhận ra trongcác quá trình.3. Xác định độ vươn lên là thiên nội n ng củahệ.4...Tổng hợp công thức chương I, II, IV, VI, VIII, IX .8 Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – trường ĐH công nghệ Thông tin với Truyền thông.TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 1 – CHƯƠNG IX1.Quá trình thận nghịch. Asinh = Anhận Qnhận = Qtỏa2. Iệu suất của bộ động cơ nhiệt.Q"A" q.1  Q" 2 1 2Q1Q1Q13. ệ số làm lạnh của sản phẩm làm lạnh.Q2Q2A Q"1 Q24. Iệu suất của chu trình cacno thuậnnghịnh. chu trình thuận:( Động cơ nhiệt)  1MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP1. Xác minh hiệu suất của các động cơ( độngcơ nhiệt, động cơ lạnh )2. Xác định Các quá trình thuận, nghịch củacác đụng cơ.3. Xác minh các việc về nguyên lýEntropi.T2T1 chu trình nghịch: (S  0y là lạnh)Q2T2A T1  T2T đ ta c :  1T2T15. Độ biến thiên Entropi thân trạng thái vàtheo một chu trình thuận nghịch.2 S  S 2  S1 . 1QT Đối với khí lý tưởng:TV M .CV . Ln 2  R. Ln 2  T1V1 pV M  .CV . Ln 2  C phường . Ln 2  p1V1 S Chú ý: Đơn vị của : J/Ko Biểu thức rượu cồn lượng của nguyên lýII:S  QTo nguyên lý t ng entropi:Tổng hợp phương pháp chương I, II, IV, VI, VIII, IX .9 Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – ngôi trường ĐH công nghệ Thông tin với Truyền thông.MỘT SỐ CÔNGTHỨC BỔ XUNG VẬT LÝ 1 1. Vật hoạt động thẳng đều:  F  0 .2.v(m/s)ma=0mbb0t(s)2,55-2(Hình 1)a. Chuyển động thẳng nhanh dần đều:abmb. Chuyển động chậm dần đều:abm3.FFmmv(Hình 2)v(Hình 3) Đối với hình :  "  F, v   1800   Đối với hình :  "  F, v     900Tổng hợp phương pháp chương I, II, IV, VI, VIII, IX .10