Công Thức Tính Mức Cường Độ Âm

     

Với mong ước giúp các em học tập sinh thuận lợi ôn tập và nắm bắt kiến thức chương trình Vật lý 12 hiệu quả,HỌC247xin giới thiệu đến các em chuyên đề chỉ dẫn dạng bài khẳng định Cường độ âm với Mức cường độ âm môn vật lý 12. Tư liệu được biên tập đầy đủ, cụ thể kèm câu trả lời hướng dẫn. Mời các em cùng tìm hiểu thêm và tập luyện thêm. Chúc các em học tốt.

Bạn đang xem: Công thức tính mức cường độ âm

Bạn vẫn xem: bí quyết tính mức cường độ âm


*

XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ ÂM –

MỨC CƯỜNG ĐỘ ÂM

I. PHƯƠNG PHÁP

▪ độ mạnh âm: ( mI = frac mW mt m.S m = frac mP mS)( đơn vị W/m2).

Cường độ âm I tại một điểm là đại lượng đo bằng năng lượng mà sóng âm sở hữu qua đối chọi vị diện tích s đặt trên điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng vào một đơn vị thời gian.

▪ độ mạnh âm tại một điểm biện pháp nguồn một quãng R:( mI = frac mP m4pi mR^ m2)( đơn vị chức năng W/m2).

Với W(J), P(W) là năng lượng, năng suất phát âm của nguồn, S (m2) là diện tích s mặt vuông góc cùng với phương truyền âm (với sóng mong thì S là diện tích mặt cầu( mS = 4pi mR^ m2) )

▪ Mức độ mạnh âm:

( mL(B) = logfrac mI mI_ m0 Rightarrow frac mI mI_ m0 m = 1 m0^ mL)

Hoặc:

(eginarrayl mL(dB) = 10logfrac mI mI_ m0\ Rightarrow mL_ m2 - mL_ m1 m = logfrac mI_ m2 mI_ m0 - mlogfrac mI_ m1 mI_ m0 m = logfrac mI_ m2 mI_ m1\ Leftrightarrow frac mI_ m2 mI_ m1 m = 1 m0^ mL_ m2 - mL_ m1 endarray)

Với( mI_ m0 m = 1 m0^ m - 12) W/m2 call là cường độ âm chuẩn chỉnh ở f = 1000 Hz.

Đơn vị của mức độ mạnh âm là Ben (B), thường sử dụng đềxiben (dB): 1B = 10dB

▪ cường độ âm trên A, B cách nguồn O:(fracI_AI_B = fracOB^2OA^2)

Càng xa mối cung cấp âm cường độ âm bớt tỉ lệ nghịch cùng với bình phương khoảng tầm cách.

Tai bạn cảm thụ được âm: 0 dB mang lại 130 dB.

▪ Xây dựng một vài công thức

Ta có:

(eginarrayl I = fracP4pi R_^2 Rightarrow left{ eginarrayl I_1 = fracP4pi R_1^2\ I_2 = fracP4pi R_2^2 endarray ight.\ Rightarrow L_2 - L_1 = log fracI_2I_1\ = log fracP_2P_1 - 2log fracR_2R_1(B)\ = 10log fracP_2P_1 - 20log fracR_2R_1(dB). endarray)

Nếu hiệu suất nguồn âm không đổi thì:

(L_2 - L_1 = 10lg fracI_2I_1 = 20.lg fracR_1R_2(dB).)

Đặt n mối cung cấp âm tương đương nhau cùng hiệu suất P0 thì hiệu suất nguồn xem như là P = nP0.

II. BÀI TẬP

Ví dụ 1: nhị âm có mức độ mạnh âm chênh lệch nhau là đôi mươi đB. Tỉ số cường độ âm của chúng là:

A. 100 B. 200

C. 400 D. 1020

Lời giải:

Theo bài bác ra ta có:

(eginarrayl L_A - L_B = 20dB\ Leftrightarrow 10log fracI_AI_B = 20\ Rightarrow fracI_AI_B = 10^2. endarray)

Chọn A.

Ví dụ 2: Khi cường độ âm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn thì mức cường độ âm có mức giá trị là:

A. L = 2 dB B. L = trăng tròn dB

C. L = đôi mươi B D. L = 100 dB

Lời giải:

Ta có:

(L(dB) = 10log fracII_0 = 10log 100 = 20dB.)

Chọn B.

Ví dụ 3: . Biết độ mạnh âm chuẩn là 10-12 W /m2. Khi cường độ âm trên một điểm là 10-5 W /m2 thì mức cường độ âm tại đặc điểm đó là:

A. 9 B B. 7 B

C. 12 B D. 5 B

Lời giải:

Ta có:

(L = log fracII_0 = log frac10^ - 510^ - 12 = 7(B).)

Chọn B.

Ví dụ 4: Mức cường độ âm trên vị trí phương pháp loa 1m là 55 dB. Một người bắt nguồn từ loa, ra đi xa nó thì thấy rằng khi giải pháp loa 100 m thì không còn nghe được âm bởi vì loa kia phát ra nữa. Lấy độ mạnh âm chuẩn chỉnh là (I_0 = 10^ - 12W/m^2,)coi sóng âm vày loa kia phát ra là sóng cầu. Xác định ngưỡng nghe của tai người này.

A. 15 dB B. 95 dB

C. 10 dB D. 100 dB

Lời giải:

Ta có:

(eginarrayl I_1 = fracP4pi R_1^2;I_2 = fracP4pi R_2^2\ Rightarrow L_2 - L_1 = log fracI_2I_1 = 20log fracR_1R_2\ = 20log frac1100 = - 40(dB)\ Rightarrow L_2 = L_1 - 40 = 15dB. endarray)

Chọn A.

Ví dụ 5: Một mối cung cấp O phạt sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường đắng hướng và không dung nạp âm. Tại điểm A, mức cường độ âm là 40 dB. Nếu tăng công suất của nguồn âm lên 4 lần tuy nhiên không thay đổi tần số thi mức độ mạnh âm tại A là:

A. 52 dB B. 67 dB

C. 46 dB D. 160 dB

Lời giải:

Ta có:

(eginarrayl I = fracP4pi R_^2 Rightarrow left{ eginarrayl I_1 = fracP4pi R_1^2\ I_2 = fracP4pi R_2^2 endarray ight.\ Rightarrow L_2 - L_1 = log fracI_2I_1 = log fracP_2P_1 = log 4.\ L_2 = log 4 + 40 = 46dB. endarray)

Chọn C.

Ví dụ 6: . Một nguồn âm đẳng phía với năng suất không thay đổi trong một môi trường hập thụ và sự phản xạ âm. Dịp đầu, mức độ mạnh âm đo S tạo ra tại điểm M là L (dB). Khi cho S tiến lại ngay gần M thêm một quãng 60 m thì mức cường độ âm tại M bây giờ là L+6 (dB). Khoảng cách từ S cho M thuở đầu là:

A.

Xem thêm: Bài Tập 12 Thì Trong Tiếng Anh Có Đáp Án Hay Chọn Lọc, Bài Tập Các Thì Trong Tiếng Anh (Có Đáp Án)

80,6 m B. 120,3 m

Lời giải:

Ta có:

(eginarrayl L_2 - L_1 = 20log fracR_2R_1 = - 6\ Leftrightarrow 20log fracR_1 - 60R_1 = 6\ Leftrightarrow 1 - frac60R_1 = 0,49888\ Rightarrow R_1 = 120,3m. endarray)

Chọn B.

Ví dụ 7: Nguồn âm đặt tại O có năng suất truyền âm không đổi. Trên thuộc nửa đường win qua O có cha điểm A, B, C theo thứ tự có khoảng cách tới nguồn tăng dần. Mức độ mạnh âm tại B yếu mức độ mạnh âm trên A là b (B); mức độ mạnh âm tại B hơn mức cường độ âm tại C là 3b (B). Biết 4OA = 3OB. Coi sóng âm là sóng ước và môi trường thiên nhiên truyền âm đẳng hướng. Tỉ số (fracOCOA)bằng:

A. (frac34656) B. (frac25681)

C. (frac27621) D.(frac169)

Lời giải:

Ta có:

(eginarrayl L_A - L_B = log fracI_AI_B = 2log fracR_BR_A = b\ Rightarrow 2log frac43 = b. endarray)

Lại có:

(eginarrayl L_B - L_C = log fracI_BI_A = 2log fracR_CR_B = 3b = 6log frac43\ Rightarrow fracR_CR_B = frac6427\ Rightarrow fracR_Cfrac43R_A = frac6427.\ Rightarrow fracR_CR_A = frac25681. endarray)

Chọn B.

Ví dụ 8: : trên điểm O trong môi trường thiên nhiên đẳng hướng, không kêt nạp âm, có 2 mối cung cấp âm điểm, như thể nhau với công suất phát âm ko đổi. Tại điểm A tất cả mức cường độ âm 20 dB. Đề trên trung điểm M của đoạn OA bao gồm mức cường độ âm là 30 dB thì số mối cung cấp âm giống những nguồn âm trên đề xuất đặt thêm trên O bằng:

A. 4 B. 3

C. 5 D. 7

Lời giải:

Gọi P0 là công suất của một mối cung cấp âm điểm, n là số nguồn âm đặt ở O lần sau.

Ta có:

(eginarrayl L_2 - L_1 = 10log fracP_2P_1 - 20log fracR_2R_1\ = 10log fracnP_02P_0 - 20log fracR_MR_A = 10(dB). endarray)

Khi đó:

(10log fracn2 - 20log frac12 = 10 Rightarrow n = 5.)

Vậy cần đặt thêm 3 nguồn âm trên O. Chọn B.

Ví dụ 9: vào buổi hòa nhạc được tổ chức triển khai ở bên Hát lớn hà nội nhân dịp kỉ niệm 1000 năm Thăng Long. Một tín đồ ngồi bên dưới khán đài nghe được âm vị một chiếc đàn giao hưởng phát ra tất cả mức cường độ âm 12 dB. Khi dàn nhạc giao hưởng trọn thực hiện phiên bản hợp xướng tín đồ đó cảm thấy được âm là 2,376 B. Hỏi dàn nhạc giao hưởng đó có bao nhiêu người?

A. 8 bạn B. 18 người

C. 12 bạn D. 15 người

Lời giải:

Ban đầu có 1 nguồn âm. Khi thực hiện phiên bản hợp xướng bao gồm n người ( giỏi n mối cung cấp âm).

Ta có:

(eginarrayl L_2 - L_1 = 10log fracP_2P_1 = 10log fracnP_1P_1\ = 10log n = 23,76 - 12. endarray)

Do đó n=15

Chọn C.

Ví dụ 10: Một mối cung cấp âm được coi là nguồn điểm phát sóng ước và môi trường thiên nhiên không hấp thụ âm. Tại một vị trí sóng âm gồm biên độ 0,12 mm bao gồm cường độ âm tại điểm này bằng 1,80 W/m2. Hỏi tại địa chỉ sóng có biên độ bằng 0,36 mm thì sẽ sở hữu cường độ âm tại điểm đó bằng từng nào ?

A. 0,60 W/m2 B. 2,70 W/m2

C. 5,40 W/m2 D. 16,2 W/m2

Lời giải:

Do nguồn âm được xem như là nguồn điểm phạt sóng mong và môi trường thiên nhiên không hấp thụ âm, nên năng lượng sóng âm phân bổ đều trên các đường tròn đồng tâm. Các vị trí càng xa nguồn, có nghĩa là thuộc mặt cầu có nửa đường kính càng béo thì năng lượng của sóng âm càng nhỏ, cho nên biên độ càng nhỏ.

Do môi trường thiên nhiên không kêt nạp âm nên:

(eginarrayl fracI_1I_2 = fracR_2^2R_1^2 = frac mW_1 mW_2 = fracA_1^2A_2^2.\ Leftrightarrow fracI_1I_2 = fracA_1^2A_2^2\ Rightarrow I_2 = I_1left( frac0,360,12 ight)^2 = 16,2( mW/m^2). endarray)

Chọn D.

Ví dụ 11: nhì điểm M với N nằm ở cùng l phía của mối cung cấp âm trong môi trường thiên nhiên đẳng hướng không kêt nạp âm, trên thuộc 1 phương truyền âm có LM =30 dB, LN = 10 dB. Nếu như nguồn âm đó đặt tại M thì mức cường độ âm trên N lúc đó xấp xỷ là:

A. 12 dB B. 7 dB

C. 9 dB D. 11 dB

Lời giải:

Ta có:

(eginarrayl L_M - L_N = 20log fracONOM = 20\ Rightarrow ON = 10,OM. endarray)

Khi đó:(MN = ON - OM = 9,OM.)

Nêu để nguồn âm tại M thì ta có:

(eginarrayl L_N - L_N" = 20log fracR"R = 20log frac9.OM10.OM.\ Rightarrow L_N" = 10 - 20log 0,9 = 10,915(dB). endarray)

Chọn D.

Ví dụ 12: . Một mối cung cấp âm để tại điểm O vạc âm đẳng hướng với công suất không thay đổi trong một môi trường xung quanh không hấp thụ và bức xạ âm. Nhì điểm M cùng N giải pháp O theo lần lượt là r và r – 50 (m) gồm cường độ âm tương ứng là I cùng 4I. Quý hiếm của r bằng:

A. 60m B. 66m

C. 100m D. 142m

Lời giải:

Ta có:

(eginarrayl fracI_1I_2 = left( fracr_2r_1 ight)^2\ Leftrightarrow frac14 = left( fracr - 50r ight)^2\ Rightarrow frac12 = 1 - frac50r\ Rightarrow r = 100m. endarray)

Chọn C.

...

Xem thêm: Danh Sách Người Lớn Tuổi Nhất Thế Giới Hiện Nay, Người Cao Tuổi Nhất Thế Giới

---Để coi tiếp nội dung Chuyên đềXác định cường độ âm với Mức độ mạnh âm môn vật lý 12, những em vui tươi đăng nhập vào trang dulichnangdanang.com để thấy online hoặc mua về trang bị tính---

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp đỡ các emhọc sinhôn tập giỏi và đạt các thành tích cao trong học hành .