CHO CÁC CHẤT SAU: CLH3N

     

Phản ứng (1) cho thấy thêm chất này có khả năng nhận H+ (vào nhóm –NH2 chế tạo –NH3+)

Phản ứng (2) cho biết chất này có khả năng cho H+ (vào ion OH- tạo ra H2O)

Vậy 2 bội phản ứng này chứng tỏ tính lưỡng tính theo thuyết axit-bazơ của Bronsted.
Bạn đang xem: Cho các chất sau: clh3n

Đun rét 14,8gam hỗn hợp X tất cả CH3COOCH3, HCOOC2H5, C2H5COOH vào 100 ml dung dịch cất NaOH 1M với KOH aM (phản ứng vừa đủ) thì nhận được 4,68gam tất cả hổn hợp hai ancol (tỉ lệ số mol 1:1) và m gam muối. Vậy quý giá m là


Cho các nhận định sau:

(1) Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ tạo thành sobitol;

(2) đến fructozơ vào hỗn hợp AgNO3/NH3, nấu nóng sẽ xuất hiện thêm thấy kết tủa tệ bạc trắng;

(3) Xenlulozơ triaxetat được dùng làm dung dịch súng không khói;

(4) Saccarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc;

(5) trong y học, glucozơ được dùng làm dung dịch tăng lực;

(6) nhỏ dung dịch I2 vào xenlulozơ thấy xuất hiện màu xanh tím.

Số nhận định đúng là


Cho những loại tơ sau: tơ tằm; gai bông; tơ nilon-6; tơ visco; tơ nilon-6,6; to lớn axetat. Số tơ trong hàng trên có bắt đầu từ xenlulozơ là


Cho hỗn hợp bột Fe và Al vào hỗn hợp AgNO3 dư, sau khi ngừng phản ứng thu được hỗn hợp X. Hỗn hợp X chứa những cation nào?


Cho dãy các chất: Al2O3; NaHCO3; (NH4)2CO3; KHSO4; Al(OH)3; NaAlO2. Số chất trong dãy vừa tác dụng được hỗn hợp HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH là


Đun rét hợp hóa học hữu cơ X (C3H6O3) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được muối hạt natri của axit cacboxylic Y với ancol Z. Biết Z kết hợp được Cu(OH)2 ở đk thường cho phức xanh lam. Công thức cấu tạo của X là


X là amino axit trong phân tử chứa một đội nhóm –NH2 và một đội nhóm –COOH. Rước 0,12mol X công dụng với 240 ml dung dịch HCl 1M, thu được hỗn hợp Y. Mang lại 400ml hỗn hợp NaOH 1M vào hỗn hợp Y, cô cạn hỗn hợp sau khi xong xuôi phản ứng, thu được 32,32 gam rắn khan. Tên thường gọi của X là
Xem thêm: Hỗn Hợp X Gồm 3 Axit Đơn Chức Mạch Hở Trong Đó Hai Axit No Là Đồng Đẳng Kế Tiếp

Cho 8,55gam cacbohiđrat A thủy phân hoàn toàn với hỗn hợp HCl, rồi cho sản phẩm thu được chức năng với lượng dư AgNO3/NH3 có tạo thành 10,8gam Ag kết tủa. A rất có thể là hóa học nào trong số chất sau?


Hỗn đúng theo X gồm Fe, Cu, Fe(OH)2, Fe(OH)3 với Cu(OH)2 trong số đó hiđro chiếm phần 1,847%khối lượng. Mang đến m gam X vào hỗn hợp H2SO4 quánh nóng, dư thu được 3,808 lít SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng chiếm được 64 gam chất rắn khan. Cực hiếm của m là


Xà phòng hóa hoàn toàn 53,16gam triglixerit X với hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được glyxerol có trọng lượng m gam và các thành phần hỗn hợp chứa 2a mol muối natri oleat cùng a mol muối natri stearat. Quý hiếm của m là


*

Trang web share nội dung miễn giá tiền dành cho những người Việt.


khóa huấn luyện và đào tạo bài giảng

Hỏi đáp bài bác tập

Giải bài bác tập những môn

bộ đề trắc nghiệm những lớp

Thư viện thắc mắc

tài liệu miễn mức giá

Thông tin lao lý


Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, vn

vietjackteam


Xem thêm: Top 7 Bài Văn Cảm Nhận Về Bài Thơ Tỏ Lòng, Của Phạm Ngũ Lão (Ngữ Văn 10) Hay Nhất

gmail.com

*
*


- bạn đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền