Chuyên Đề Biến Đổi Đồng Nhất

     
trongđó a0, a1, …, an là những hệ số và an≠ 0, còn x lấy cực hiếm tùy ý. Lúc x = c, thì f(x) nhận giá trị tương ứng, kíhiệu f(c).

Bạn đang xem: Chuyên đề biến đổi đồng nhất


1.2. Hai đa thức của thuộc một biến số x call là đồngnhất bằng nhau nếu chúng luôn luôn luôn nhận cùng một giá trị với tất cả giá trị củabiến x. Hai nhiều thức là nhất quán bằng nhau khi còn chỉ khi bọn chúng có những hệ sốtương ứng bởi nhau.
1.3. Với tất cả đa thức f(x) và những đa thức g(x) ≠ 0,luôn tìm kiếm được một đa thức p(x) (gọi là đa thức thương) và đa thức r(x) là phầndư sao cho:
Phầndư của phép phân chia đa thức f(x) đến nhị thức g(x) = x – a là một hằng số bằng giátrị f(x) của f(x) khi x = a.
thay x = 1, x = –1 vào (*) được:
*
Vậy r(x) = x + 2
(x + y)n = xn + nxn-1y + .xn-2y2 + …+ x2yn-2 + nxyn-1 + yn
Giải: Đặt y = x2 + x. Ta có: (*)
*
y2 – 14y + 24 = y2 – 2y – 12y + 24
vì hai đa thức đồng hóa nên:
*

. Nếu như b2 – 4ac là bình phương của một sốhữu tỉ thì có thể phân tích thành tích bằng các phương thức đã biết hoặc đề rabình phương đủ.

Xem thêm: Dac Giải Mã Âm Thanh Chất Lượng Cao Dac Fx, Top 3 Bộ Giải Mã Âm Thanh Cho Chất Lượng Hàng Đầu


Vd: Tam thức 2x2 – 7x + 3 gồm b2– 4ac = 25 = 52 nên tất cả thể tách bóc 7x = 6x + x hoặc đưa ra bình phươngđủ 2x2 – 7x + 3 = 2(
*
) = …
2) cho a + b + c = 1 và
*
. Chứng minh rằng a2 + b2 + c2= 1
4) chứng minh rằng ví như a,b,c là 3 số thỏa mãn: a + b + c= 2000 với
*
thì một trong 3 số a, b, c bắt buộc có một số trong những bằng 2000.
9) Cho ba số x, y, z thỏa mãn: by + cz = a, ax + cz = b, ax + by = c; trong các số đó a, b, c là cácsố dương mang lại trước. Minh chứng rằng:
*
không nhờ vào vào a, b, c.

Xem thêm: Tải Bảng Tuần Hoàn Hóa Học Tiếng Anh Về Các Nguyên Tố Hóa Học


1)Chứng minh rằng tam giác gồm độ lâu năm 3 cạnh a,b,c là tamgiác các nếu bao gồm một trong số điều khiếu nại sau:
*
Jillur Rahman

I"m Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to lớn make modern template. I love create blogger template & write about web design, blogger. Now I"m working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.


To showroom code Use
code here
To showroom an Image Use IMAGE-URL-HERE To showroom Youtube đoạn clip just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM