Toán Lớp 7

     

Gửithầy côPhân phối chương trình Toán 7 năm học tập 2021 - 2022được biên soạn theo Công văn 4040 lí giải thựchiện chương trình giáo dục và đào tạo năm học 2021 - 2022. Khôn xiết mongPhân phối lịch trình Toán 7 theo công văn 4040giúp thầy cô thuận lợi hơn lúc soạn PPCT Toán 7 bớt tảicủa mình.

Bạn đang xem: Toán lớp 7


*

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 7 THEO CÔNG VĂN 4040

ĐẠI SỐ 7

CẢ NĂM 70 tiết (HỌC KÌ I: 36 huyết - HỌC KÌ II: 34tiết)

HỌC KÌ I

Phân phân tách theo học kỳ và tuần học:

Cả năm: 140 tiết

ĐẠI SỐ: 68 tiết

HÌNH HỌC: 68 tiết

Học kì I: 18 tuần

(70 tiết)

40 tiết

14 tuần x 2 ngày tiết = 28 tiết

4 tuần x 3 tiết = 12 tiết

32 tiết

14 tuần x 2 tiết = 28 tiết

4 tuần x 1 tiết = 4 tiết

Học kì II: 17 tuần

(70 tiết)

30 tiết

13 tuần x 2 ngày tiết = 26 tiết

4 tuần x 1 huyết = 4 tiết

38 tiết

13 tuần x 2 tiết = 26 tiết

4 tuần x 3 máu = 12 tiết

PHẦN ĐẠI SỐ: 70 TIẾT

Tuần

Tiết

Tên chủ thể

Tên bài dạy

Nội dung điều chỉnh

HỌC KỲ I: 40 TIẾT

CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

1

1

Các phép tính cùng với số hữu tỉ

(8 tiết)

§1. Tập hòa hợp Q những số hữu tỉ

?3, ?4 trường đoản cú học có hướng dẫn.

Bài tập 5: ko yêu mong HS làm.

2

§2. Cộng, trừ số hữu tỉ

2

3

§3. Nhân, phân chia số hữu tỉ

Bài tập 15: ko yêu cầu HS làm.

4

§4. Giá bán trị tuyệt đối hoàn hảo của một số trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bài tập 23: không yêu mong HS làm.

3

5

Lũy quá của một số hữu tỉ.

Bài tập 32, 43 không yêu cầu HD làm.

Cấu trúc:

1. Lũy quá với số nón tự nhiên

2. Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số

3. Lũy vượt của lũy thừa

4. Lũy thừa của một tích, một thương

6

4

7

Luyện tập

8

Tỉ lệ thức - đặc thù của hàng tỉ số bởi nhau

Bài tập 53: ko yêu cầu

Bài tập 49, 59: tự học được đặt theo hướng dẫn.

Ghép kết cấu thành một bài: “Tỉ lệ thức – hàng tỉ số bằng nhau”

1. Tỉ trọng thức

2. Hàng tỉ số bởi nhau

5

9

Tỉ lệ thức - tính chất của hàng tỉ số cân nhau (tt)

10

Tỉ lệ thức - đặc thù của hàng tỉ số bằng nhau (tt)

6

11

Tỉ lệ thức - tính chất của hàng tỉ số bởi nhau(tt)

12

§9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Bài tập 72: ko yêu ước HS làm.

7

13

§10. Có tác dụng tròn số

Bài tập 77, 81: tự học có hướng dẫn

14

Số vô tỉ. Số thực.

Khái niệm về căn bậc hai (từ mẫu 2 đến loại 4 và cái 11 tính từ trên xuống). Trình diễn như sau:

- Số dương a tất cả đúng nhì căn bậc nhị là nhị số đối nhau: số dương kí hiệu là cùng số âm kí hiệu là −

- Số 0 bao gồm đúng một căn bậc nhì là bao gồm số 0, ta viết

= 0.

Bỏ loại 11 tính từ bên trên xuống: “Có thể minh chứng rằng ...số vô tỷ”.

Cấu trúc:

1. Số vô tỉ

2. Quan niệm về căn bậc hai

3. Số thực. Màn biểu diễn số thực trên trục số

8

15

16

Ôn tập thân học kì I

9

17-18

Kiểm tra giữa học kì I

10

19

Ôn tập chương I

20

Ôn tập học tập kì I

CHƯƠNG II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

11

21

§1. Đại lượng tỉ lệ thành phần thuận

22

§2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 11: không yêu ước HS làm.

23

Luyện tập

12

24

§3. Đại lượng tỉ lệ nghịch

25

§4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch

Bài tập 20: ko yêu cầu

26

Luyện tập

13

27

§5. Hàm số

28

Luyện tập

29

§6. Phương diện phẳng tọa độ

Bài tập 32b: không yêu mong HS làm.

14

30

Luyện tập

31

§7. Đồ thị của hàm số

Bài tập 39b,d; 46: ko yêu mong HS làm.

32

Luyện tập

15

33

Ôn tập học tập kỳ I

34

Ôn tập học tập kỳ I (tt)

16

35 - 36

Kiểm tra học tập kỳ I (2 tiết)

(Cả đại số cùng hình học)

17

37

Luyện tập (đồ thị hàm số)

38

Trả bài xích kiểm tra học tập kỳ I

18

39

Ôn tập chương II

Bài tập 54a, 56: ko yêu cầu HS làm.

40

Ôn tập chương II (tiếp)

HỌC KÌ II: 30 TIẾT

CHƯƠNG III: THỐNG KÊ

19

41

§1. Tích lũy số liệu thống kê, tần số

42

§2. Bảng “tần số” những giá trị của vệt hiệu

20

43

Luyện tập

44

§3. Biểu đồ

21

45

§4. Số mức độ vừa phải cộng

22

46

Luyện tập

23

47

Ôn tập chương III

CHƯƠNG IV: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

24

48

Khái niệm về biểu thức đại số. Giá trị của một biểu thức đại số

Bài tập 8: ko yêu ước HS làm.

Xem thêm: Mặt Nào Thay Đổi Trạng Thái Của Tín Hiệu Đó Là: D, Mạch Điều Khiển Tín Hiệu Điều Khiển Sự Thay Đổi

Cấu trúc:

1. Nhắc lại về biểu thức

2. Tư tưởng về biểu thức đại số

3. Giá trị của một biểu thức đại số

25

49

Khái niệm về biểu thức đại số. Giá trị của một biểu thức đại số (tt )

50

Đơn thức – Đơn thức đồng dạng

Bài tập 18: không yêu mong làm.

Ghép và cấu trúc thành một bài: “Đơn thức – Đơn thức đồng dạng”

1. Đơn thức

2. 2. Đơn thức đồng dạng

26

51-52

Kiểm tra thân học kì II

27

53

Đơn thức – Đơn thức đồng dạng (tt)

54

Đơn thức – Đơn thức đồng dạng (tt)

28

55

§5. §6. Đa thức – Cộng, trừ đa thức

Ghép và kết cấu thành một bài: “Đa thức – Cộng, trừ đa thức”

1. định nghĩa đa thức.

2. Bậc của nhiều thức

3. Cộng, trừ đa thức

§6. ?1, ?2 tự học có hướng dẫn.

Bài tập 28, 38: không yêu cầu HS làm.

56

§5. §6. Đa thức – Cộng, trừ nhiều thức(tt)

29

57

§5. §6. Đa thức – Cộng, trừ nhiều thức(tt)

58

Đa thức một biến hóa (5 tiết)

§7. Đa thức một biến

30

59

§8. Cộng, trừ nhiều thức một biến

60

Luyện tập

31

61

Luyện tập

62

§9. Nghiệm của đa thức một biến

32

63

Ôn tập cuối năm

64

Ôn tập cuối năm

33

65-66

Kiểm tra cuối học tập kì II

34

67

Luyện tập

68

Ôn tập chương IV

35

69

Ôn tập chương IV

70

Trả bài xích kiểm tra cuối học tập kì II (phần đại số)

PHẦN HÌNH HỌC: 70 TIẾT

Tuần

Tiết

Tên công ty đề

Tên bài dạy

Nội dung điều chỉnh

HỌC KỲ I: 32 TIẾT

CHƯƠNG I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG tuy nhiên SONG

1

1

§1. Hai góc đối đỉnh

Bài tập 10: không yêu ước HS làm

2

Luyện tập

2

3

§2. Hai tuyến phố thẳng vuông góc

4

Luyện tập

3

5

§3. Những góc tạo vì chưng một đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng

Bài 23: GV rất có thể thay bằng bài bác tập khác rõ nét hơn.

6

Luyện tập

4

7

§4. Hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song

Mục 1: trường đoản cú học được đặt theo hướng dẫn.

Bài 30: ko yêu ước HS làm.

8

Luyện tập

5

9

§5. định đề Ơ - clit về đường thẳng tuy vậy song

Bài tập 39: không yêu cầu HS làm.

10

Luyện tập

6

11

§6. Từ bỏ vuông góc đến song song

Bài tập 48: ko yêu ước HS làm.

12

Luyện tập

7

13

§7. Định lí

14

Luyện tập

8

15

Ôn tập chương I

16

Ôn tập chương I (tt)

CHƯƠNG II: TAM GIÁC

9

17

Tổng bố góc của một tam giác

(3 tiết)

§1. Tổng ba góc của một tam giác

Bài tập 4: ko yêu cầu HS làm.

18

§1. Tổng ba góc của một tam giác (tt)

10

19

Luyện tập

20

Hai tam giác bởi nhau

(10 tiết)

§2. Nhị tam giác bởi nhau

11

21

Luyện tập

12

22

§3. Trường hợp bởi nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

13

23

Luyện tập

14

24

Luyện tập (tiếp)

15

25

Ôn tập học tập kì I

26

Ôn tập học tập kỳ I

16

27

§4. Ngôi trường hợp đều nhau thứ nhị của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

28

Luyện tập

17

29

Luyện tập (tiếp)

30

Trả bài kiểm tra học kỳ I

18

31

§5. Trường hợp cân nhau thứ bố của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g)

Bài tập 45: không yêu cầu HS làm.

32

Luyện tập

HỌC KỲ II: 38 TIẾT

19

33

Luyện tập về cha trường hợp cân nhau của tam giác

34

Luyện tập về tía trường hợp đều nhau của tam giác (tt)

20

35

§6. Tam giác cân

36

Luyện tập

21

37

§7. Định lí Py-ta-go

?2: HS từ bỏ đọc

Bài tập 58, 61, 62: ko yêu ước HS làm.

38

Luyện tập

39

Luyện tập (tt)

22

40

§8. Những trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Mục 2. Chứng minh định lí: tự học có hướng dẫn

41

Luyện tập

42

Thực hành ngoại trừ trời

23

43

Thực hành ko kể trời

44

Ôn tập chương II

Bài tập 72, 73: ko yêu mong HS làm.

45

Ôn tập chương II (tt)

CHƯƠNG III: quan liêu HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ trong TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC.

24

46

§1. Quan hệ nam nữ giữa góc cùng cạnh đối lập trong tam giác

Bài tập 7: không yêu mong HS làm.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Axit Nitric Và Muối Nitrat Violet Mới Nhất 2022

47

Luyện tập

48

§2. Tình dục giữa con đường vuông góc và con đường xiên, con đường xiên cùng hình chiếu.

kimsa88
cf68