Chuỗi phản ứng hóa học 9

     

Chuỗi phản ứng chất hóa học vô cơ lớp 9 là dạng bài xích tập thường xuyên có trong số bài kiểm tra, bài xích thi chất hóa học 9.

Bạn đang xem: Chuỗi phản ứng hóa học 9

Chính bởi vì vậy trong bài viết dưới trên đây dulichnangdanang.com ra mắt đến chúng ta bài tập Chuỗi bội phản ứng chất hóa học vô cơ lớp 9. Trải qua tài liệu này giúp chúng ta có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố kiến thức để giải nhanh những bài tập Hóa học. Bên cạnh đó các bạn xem thêm Chuỗi bội phản ứng chất hóa học hữu cơ lớp 9.

Chuỗi phản bội ứng chất hóa học vô cơ lớp 9

Câu 1. Mg → MgO → MgCl2 → Mg(NO3)2 → Mg(OH)2 → MgO → MgSO4 → MgCO3 → Mg(HCO3)2

(1) 2Mg + O2 → 2MgO

(2) MgO + 2HCl → MgCl2 + H2

3) MgCl2 + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2AgCl

4) Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaNO3

5) Mg(OH)2 → MgO + H2O

6) MgO + Na2SO4 → MgSO4 + H2O

7) MgSO4 + Na2CO3 → MgCO3 + Na2SO4

8) MgCO3 + CO2+ H2O → Mg(HCO3)2

Câu 2.

Xem thêm: Review Nồi Chiên Không Dầu Kangaroo Có Tốt Không? Loại Nào Nên Mua?

MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → clorua vôi

1) MnO2 + 4HCl

*
MnO2 + Cl2 + H2O

2) 3Cl2 + 6KOH(đặc)

*
5KCl + KClO3 + 3H2O

3) KClO3

*
KCl + 3O2

4) KCl(rắn) + H2SO4

*
2HCl + K2SO4

5) 4HCl + MnO2

*
MnO2+ Cl2 + H2O

6) Cl2 + Ca(OH)2

*
CaOCl2 + H2O

1) CaCl2 + Na2CO3→ NaCl + CaCO3

2) NaCl

*
na + Cl2

3) 2Cl2+ 2Ca(OH)2 → Ca(OCl)2 + CaCl2 + 2H2O

4) 2CaOCl2 + H2O + CO2 → CaCl2 + CaCO3 + 2HClO

5) CaCO3+ 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

6) CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl

Câu 4. na → Na2O → NaOH → Na2CO3 → NaCl → NaOH → NaHCO3

1) 4Na + O2

*
2Na2O

2) Na2O + H2O → 2NaOH

3) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

4) Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

5) 2NaCl + H2O → 2NaOH + H2 + Cl2

6) NaOH + CO2 → NaHCO3

Câu 5. S → SO2 → SO3 → H2SO4 → SO2 → H2SO3 → Na2SO3 → SO2

Đáp án

(1) S + O2

*
SO2

(2) SO2 + O2

*
SO3

(3) SO3 + H2O → H2SO4

(4) H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 + H2O

(5) SO2 + H2O→ H2SO3

(6) H2SO3 + 2NaOH → Na2SO3 + 2H2O

(7) H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 + H2O

…………..

Chuỗi phản ứng hóa học vô cơ lớp 9 là dạng bài bác tập hay có trong những bài kiểm tra, bài bác thi chất hóa học 9.

Xem thêm: Be Có Tác Dụng Với Nước Không, Cấu Tạo Và Tính Chất Của Beri

Chính vày vậy trong bài viết dưới trên đây dulichnangdanang.com reviews đến chúng ta bài tập Chuỗi bội nghịch ứng hóa học vô cơ lớp 9. Thông qua tài liệu này giúp chúng ta có thêm nhiều bốn liệu tham khảo, củng cố kiến thức để giải nhanh các bài tập Hóa học. Dường như các bạn xem thêm Chuỗi làm phản ứng hóa học hữu cơ lớp 9.

Chuỗi phản bội ứng chất hóa học vô cơ lớp 9

Câu 1. Mg → MgO → MgCl2 → Mg(NO3)2 → Mg(OH)2 → MgO → MgSO4 → MgCO3 → Mg(HCO3)2