Cho xenlulozo phản ứng với anhidrit axetic

     

Dùng 340,1 kg xenlulozơ cùng 420 kilogam HNO3nguyên chất có thể thu được từng nào tấn xenlulozơ trinitrat, biết sự hao hụt trong quá trình sản xuất là 20%?
Bạn đang xem: Cho xenlulozo phản ứng với anhidrit axetic

Thể tích hỗn hợp HNO363% (D = 1,52 g/ml) đề xuất dùng để tính năng với lượng dư xenlulozơ tạo thành 258,39 gam xenlulozơ trinitrat là


Xenlulozơ tính năng với HNO3cho ra thành phầm A gồm %N = 14,14%. Khẳng định CTCT của A, tính trọng lượng HNO3 cần dùng để biến toàn bộ 324g xenlulozơ thành A.


Cho xenlulozơ bội nghịch ứng với anhiđric axetic (có H2SO4làm xúc tác) nhận được 11,1 gam hỗn hợp X tất cả xenlulozơ triaxetat, xenlulozơ điaxetat cùng 6,6 gam axit axetic. Thành phần phần trăm theo cân nặng của xenlulozơ triaxetat với xenlulozơ điaxetat trong X lần lượt là


Xenlulozơ tác dụng với anhiđrit axetic (có H2SO4 có tác dụng xúc tác) tạo nên 9,84 gam este axetat và 4,8 gam CH3COOH, công thức của este axetat có dạng là


Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7g xenlulozơ trinitrat, cần dùng dd chứa m g axit nitric ( hiệu suất phản ứng là 90%). Giá trị của m là


Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết năng suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là:


Cho xenlulozơ tính năng với anhiđrit axetic, người ta thu được axit axetic với 82,2 g hỗn hợp rắn tất cả xenlulozơ triaxetat cùng xenlulozơ điaxetat. Để trung hoà 1/10 lượng axit tạo nên cần sử dụng 80 ml hỗn hợp NaOH 1M. Phần trăm trọng lượng của xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat trong tất cả hổn hợp rắn thu được thứu tự là
Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Màn Hình Đen Win 7 Lỗi Màn Hình Đen Win 7 Thành Công 100%

Đun nóng tất cả hổn hợp xenlulozơ cùng với HNO3 đặc cùng H2SO4đặc, thu được láo hợp thành phầm gồm hai hóa học hữu cơ bao gồm số mol bằng nhau, gồm % cân nặng của N trong số đó bằng 9,15%. Cách làm của hai hóa học trong sản phẩm là:


Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc, nóng. Để có 594g xenlulozơ trinitrat, cần dùng dd chứa m g axit nitric ( hiệu suất phản ứng là 60%). Giá trị của m là


Đun nóng các thành phần hỗn hợp xenlulozơ với HNO3đặc và H2SO4đặc, thu được lếu hợp sản phẩm gồm hai chất hữu cơ có số mol bởi nhau, có % khối lượng của N trong đó bằng 11,8%. Bí quyết của hai hóa học trong thành phầm là:


Đem tiến hành phản ứng gửi hóa xenlulozơ thành xenlulozơ trinitrat bằng phản ứng cùng với HNO3 đặc, dư (xt H2SO4đặc) thì cứ 162 gam xenlulozơ thì thu được 237,6 gam xenlulozơ trinitrat. Vậy năng suất phản ứng là:


Từ 2 tấn xenlulozơ với lượng HNO3đặc rước dư (xt H2SO4đặc) tín đồ ta tiếp tế được 2,97 tấn xenlulozơ trinitrat. Vậy năng suất phản ứng là


Thể tích dung dịch HNO363 % (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) đề nghị dùng để tác dụng với xenlulozơ chế tác thành 103,95 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 40%):


Cho xenlulozơ làm phản ứng với anhiđrit axetit (có H2SO4làm xúc tác) thu được CH3COOH, 5,34 gam tất cả hổn hợp X có xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat. Để trung hòa - nhân chính axit đề xuất dùng 500 ml dung dịch NaOH 0,1M, cân nặng (gam) của xenlulozơ triaxetat cùng xenlulozơ điaxetat trong dung dịch X theo thứ tự là :
Xem thêm: Làm Thế Nào Để Nhớ Lâu Và Nhanh Hiệu Quả, Tổng Hợp 12 Cách Nhớ Lâu Và Nhanh Hiệu Quả

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam