Cho Một Điện Trường Đều Có Cường Độ 4.10^3

     
*

Cho một điện trường đều phải sở hữu cường độ (4.10^3) V/m . Vecto độ mạnh điện trường song song với cạnh huyền BC của tam giác vuông ABC và có chiều B mang đến C . Tính hiệu điện gắng giữa nhị điểm BC,BA,AC . Biết AB=6cm,AC=8cm


*

Một điện trường đều sở hữu độ béo cường độ điện trường là 5.105V/m, véc tơ cường độ điện trường tuy nhiên song cùng với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC và tất cả chiều tự A mang lại B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu điện gắng giữa hai điểm AB, BC A. UAB = 5.104V...

Bạn đang xem: Cho một điện trường đều có cường độ 4.10^3


Một năng lượng điện trường đều phải có độ phệ cường độ điện trường là 5.105V/m, véc tơ cường độ điện trường tuy vậy song cùng với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC và bao gồm chiều từ bỏ A mang đến B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu điện cố kỉnh giữa nhì điểm AB, BC

A. UAB = 5.104V, UBC = ‒18000V

B. UAB = 5.105V, UBC = ‒18000V

C. UAB = 5.105V, UBC = ‒18500V

 

D. UAB = 5.104V, UBC = ‒18500V


*

Chọn A 

*

UAB=E.AB=5.105.10/100=5.104V

UBC=-UCB=-E.d(B,CH)=-E.BH=-E.BC2/AB=-5.105.36.10-4/(10.10-2)= -18000V


Một điện trường đều phải sở hữu độ bự cường độ điện trường là5.105V/m, véc tơ độ mạnh điện trường song song cùng với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC và có chiều từ A cho B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu điện cố gắng giữa hai điểm AB, BC A. UAB = 5.104...

Một năng lượng điện trường đều sở hữu độ bự cường độ điện trường là5.105V/m, véc tơ cường độ điện trường tuy nhiên song với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC và tất cả chiều từ bỏ A cho B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu điện vậy giữa nhị điểm AB, BC 

A. UAB = 5.104V, UBC = -18000V

B.UAB = 5.105V, UBC = -18000V

C.UAB = 5.105V, UBC= -18500V

D.UAB = 5.104V, UBC = -18500V


Một năng lượng điện trường đều sở hữu độ phệ cường độ năng lượng điện trường là5.105V/m, véc tơ độ mạnh điện trường tuy vậy song với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC và có chiều từ bỏ A mang lại B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu điện núm giữa hai điểm AB, BC A.UAB = 5.10...

Một điện trường đều phải sở hữu độ mập cường độ năng lượng điện trường là5.105V/m, véc tơ cường độ điện trường tuy nhiên song cùng với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC và bao gồm chiều từ bỏ A cho B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu điện ráng giữa nhì điểm AB, BC 

A. UAB = 5.104V, UBC = -18000V 

B. UAB = 5.105V, UBC =-18500V 

C. UAB = 5.105V, UBC =-1800V 

D. UAB = 5.104V, UBC = -18500V 


Một điện trường đều sở hữu độ bự cường độ năng lượng điện trường là5.105V/m, véc tơ cường độ điện trường tuy vậy song với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC và có chiều từ A cho B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu điện rứa giữa nhì điểm AB, BC A.UAB = 5.10...

Một năng lượng điện trường đều sở hữu độ phệ cường độ năng lượng điện trường là5.105V/m, véc tơ cường độ điện trường tuy nhiên song với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC và có chiều từ A mang đến B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu điện cầm giữa hai điểm AB, BC

A. UAB = 5.104V, UBC = -18000V

B. UAB = 5.105V, UBC = -18000V

C. UAB = 5.105V, UBC = -18500V

D. UAB = 5.104V, UBC = -18500V


Một điện trường đều có độ khủng cường độ điện trường là5.105V/m, véc tơ độ mạnh điện trường tuy vậy song cùng với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC và có chiều tự A mang lại B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu điện cố giữa nhì điểm AB, BC A.UAB = 5.104V, ...

Một điện trường đều phải sở hữu độ to cường độ điện trường là5.105V/m, véc tơ cường độ điện trường tuy vậy song cùng với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC và gồm chiều từ bỏ A đến B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu điện nắm giữa nhì điểm AB, BC 

A.UAB = 5.104V, UBC = -18000V

C.UAB = 5.105V, UBC = -18500V 

B.UAB = 5.105V, UBC = -18000V

D.UAB = 5.104V, UBC = -18500V


Một năng lượng điện trường đều phải sở hữu phương tuy nhiên song với cạnh huyền BC của một tam giác vuông ABC, chiều tự B mang đến C với cường độ 3000 V/m, biết AB = 6 cm, AC = 8 cm. Hiệu điện chũm giữa hai điểm A và C là:

A. 240 V.

B. −192 V.

Xem thêm: Đặc Điểm Sông Ngòi Nước Ta, Lý Thuyết Đặc Điểm Sông Ngòi Việt Nam Địa Lí 8

C. 192 V.

D. −240 V.


Cho một năng lượng điện trường đều phải sở hữu cường độ 4.103V/m. Vectơ độ mạnh điện trường tuy nhiên song cùng với cạnh BC của tam giác vuông ABC và có chiều tự B cho C. Cho biết thêm AB=6cm, AC=8cm. điện thoại tư vấn H là chân con đường cao hạ tự đỉnh A xuống cạnh huyền. Hiệu điện nạm giữa hai điểm BC,AB,AC và AH theo thứ tự là a,b,c cùng d. Quý hiếm của biểu thức (a+2b+3c+4d) gần giá trị nào độc nhất vô nhị sau đây? A. 610V B. 878V C. 803V D...

Cho một năng lượng điện trường đều sở hữu cường độ 4.103V/m. Vectơ độ mạnh điện trường song song cùng với cạnh BC của tam giác vuông ABC và tất cả chiều từ bỏ B đến C. Cho thấy thêm AB=6cm, AC=8cm. Hotline H là chân mặt đường cao hạ tự đỉnh A xuống cạnh huyền. Hiệu điện nuốm giữa hai điểm BC,AB,AC và AH thứu tự là a,b,c cùng d. Quý hiếm của biểu thức (a+2b+3c+4d) gần quý giá nào độc nhất vô nhị sau đây?

A. 610V

B. 878V

C. 803V

D. 520V


Ba điểm A, B, C tạo thành một trung ương giác vuông tại C với AC = 3 cm, BC = 4 cm nằm trong một năng lượng điện trường đều. Vec tơ độ mạnh điện trường E song song với AB, hướng từ A cho B và có độ phệ E = 5000 V/m. Hiệu điện gắng giữa nhì điểm A, C là A. UAC= 150 V B. UAC = 90 V C. U...

Ba điểm A, B, C tạo thành một chổ chính giữa giác vuông trên C với AC = 3 cm, BC = 4 cm phía bên trong một năng lượng điện trường đều. Vec tơ cường độ điện trường E song song với AB, phía từ A cho B và có độ to E = 5000 V/m. Hiệu điện ráng giữa nhị điểm A, C là

A. UAC= 150 V

B. UAC = 90 V

C. UAC = 200 V

D.UAC= 250 V


Ba điểm A, B, C tạo thành thành một trung ương giác vuông trên C cùng với AC = 3 cm, BC = 4 cm phía trong một điện trường đều. Vec tơ độ mạnh điện trường E tuy nhiên song với AB, phía từ A mang lại B và gồm độ to E = 5000 V/m. Hiệu điện vắt giữa nhị điểm A, C là: A. UAC=150 VB.UAC=90 VC....

Xem thêm: Em Hãy Giải Thích Câu Tục Ngữ: " Người Đẹp Vì Lụa Lúa Tốt Vì Phân Là Gì?


Ba điểm A, B, C chế tác thành một trung khu giác vuông trên C với AC = 3 cm, BC = 4 cm bên trong một năng lượng điện trường đều. Vec tơ cường độ điện trường E song song với AB, phía từ A cho B và gồm độ lớn E = 5000 V/m. Hiệu điện thế giữa hai điểm A, C là: 

A. UAC=150 V

B. UAC=90 V

C. UAC=200 V

D. UAC=250 V


Chọn lời giải B

Gọi H là hình chiếu của C xuống cạnh AB, tức CH là mặt đường cao kẻ từ đỉnh C của tam giác vuông CAB

Hiệu điện ráng giữa nhị điểm A với C là:

*


Một năng lượng điện trường đầy đủ cường độ 4000V/m, gồm phương tuy nhiên song cùng với cạnh góc vuông AC của một tam giác vuông ABC có chiều tự A mang đến C, biết AB = 6cm, AC = 8cm.

a/ Tính hiệu điện vắt UAC? b/ Tính hiệu điện nắm UAB? c/ Tính hiệu điện vắt UCB?