CHO M GAM TINH BỘT

     

Tính cân nặng gạo chứa 80% tinh bột cần dùng làm điều chế được 10 lít rượu 46o (khối lượng riêng biệt của rượu nguyên chất là 0,8 g/ml), biết hiệu suất toàn cục quá trình pha chế là 50%.

Bạn đang xem: Cho m gam tinh bột


Người ta có thể điều chế cao su đặc Buna từ gỗ theo sơ vật sau:

Xenlulozơ →35 % glucozơ→80 %C2H5OH→60 %Buta-1,3-đien→THCao su Buna

Khối lượng xenlulozơ yêu cầu để phân phối 1 tấn cao su thiên nhiên Buna là :


Từ 1,0 tấn mùn cưa chứa 50% xenlulozơ pha chế được bao nhiêu kg etanol. Biết năng suất của mỗi quy trình thủy phân xenlulozơ và lên men glucozơ hầu như đạt 80%.

Xem thêm: Soạn Bài Bố Cục Trong Văn Bản Là Gì? Bố Cục Trong Văn Bản


Cho sơ đồ vật sau: tinh bột → glucozơ → ancol etylic → axit axetic. Để pha trộn 300 gam hỗn hợp CH3COOH25% thì nên cần từng nào gam gạo (chứa 80% tinh bột). Biết công suất của mỗi làm phản ứng đạt 75%.

Xem thêm: Bài 9 Trang 159 Sgk Vật Lý 10, Một Quả Bóng Có Dung Tích 2.5 Lít


Một một số loại mùn cưa cất 60% xenlulozơ được sử dụng làm nguyên vật liệu sản xuất ancol etylic. Nếu sử dụng 1 tấn mùn cưa trên có thể sản xuất được bao nhiêu lít rượu cồn 70o? (biết hiệu suất của quy trình là 70%, trọng lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml)


Cần pha trộn 1 lít ancol etylic46o (khối lượng riêng của etylic nguyên duy nhất là 0,8 gam/ml) tự tinh bột. Biết hiệu suất quy trình thủy phân và lên men đều là 80%. Khối lượng gạo đựng 90% tinh bột nên dùng là


Tại một xí nghiệp sản xuất rượu, cứ 10 tấn tinh bột (chứa 6,85% tạp hóa học trơ) sẽ chế tạo được 7,21m3 rượu etylic 40o (cho trọng lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,789 g/cm3). Hiệu suất của quy trình sản xuất là bao nhiêu ?


Lên men m kg tinh bột với hiệu suất của cả quy trình là 81%, nhận được 10 lít hỗn hợp ancol etylic 46o (khối lượng riêng biệt của etanol là 0,8 g/mL). Giá trị của m là


Từ m kg khoai bao gồm chứa 25% tinh bột, bằng phương pháp lên men tín đồ ta điều chế được 100 lít rượu 60o. Cực hiếm của m là: (biết cân nặng riêng củaC2H5OH là 0,8 g/ml công suất chung của cả quy trình là 90%)


Cao su buna hoàn toàn có thể điều chế theo sơ thiết bị sau:

Xenlulozơ→80%glucozơ→90%C2H5OH→85%C4H6→95%cao su buna

Để pha trộn được một tấn cao su đặc buna thì nên cần bao nhiêu tấn mạt cưa chứa 1/2 xenlulozơ:


Từ 10 kilogam gạo nếp (có 80% tinh bột); khi lên men sẽ thu được bao lít đụng 96o? (Biết hiệu suất quy trình lên men đạt 80% và cân nặng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml)


Từ 40 kg gạo nếp chứa 81% tinh bột, lúc lên men thu được bao nhiêu lít ancol 96o(biết hiệu suất quá trình lên men đạt 81% và ancol etylic có trọng lượng riêng D = 0,789 g/ml) ?


Thủy phân 100 gam tinh bột trong môi trường xung quanh axit thu được hỗn hợp X. đến dung dịch X tính năng hết cùng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3thu được 108 gam kết tủa. Công suất phản ứng thủy phân tinh bột là


Thủy phân 1kg khoai (chứa 20% tinh bột) trong môi trường thiên nhiên axit. Nếu năng suất phản ứng 75% thì lượng glucozo nhận được là:


Từ m kilogam gạo (chứa 75% cân nặng tinh bột) thực hiện quy trình lên men rượu với hiệu suất chung là 80%, chiếm được 10 lít rượu 46o. Biết cân nặng riêng của rượu là 0,8 g/mL. Cực hiếm của m là


*

Trang web share nội dung miễn chi phí dành cho tất cả những người Việt.


khóa huấn luyện bài giảng

Hỏi đáp bài tập

Giải bài bác tập những môn

cỗ đề trắc nghiệm các lớp

Thư viện câu hỏi

tư liệu miễn giá thành

Thông tin quy định


Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, vn

vietjackteam
gmail.com

*
*


- người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền