Cho m gam bột fe vào 800ml

     

Đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X gồm xenlulozơ, glucozơ, saccarozơ bằng oxi. Toàn thể sản phẩm cháy kêt nạp hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy xuất hiện thêm gam kết tủa và trọng lượng bình tăng (m+83,2) gam. Cực hiếm của m là
Bạn đang xem: Cho m gam bột fe vào 800ml

Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hòa hợp X gồm NaNO3; Al(NO3)2; Cu(NO3)2 chiếm được 10 gam hóa học rắn Y và tất cả hổn hợp khí Z. Dung nạp khí Z vào 112,5 gam H2O được dung dịch axit tất cả nồng độ 12,5% và bao gồm 0,56 lít một khí tuyệt nhất thoát ra (đktc). Phần trăm khối lượng của NaNO3 trong các thành phần hỗn hợp X là


Trong đk thường, X là hóa học rắn, dạng gai màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, ko xoắn. Thủy phân X trong môi trường axit thu được glucozơ. Tên thường gọi của X là


Đốt cháy trọn vẹn 16,2 gam hỗn hợp X bao gồm đimetylamin với etylamin thu được m gam N2. Quý giá của m là


Hòa tan hoàn toàn 4,32 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm FeO, MgO với ZnO bởi một lượng vừa đủ 150 ml hỗn hợp HCl 1M, nhận được dung dịch đựng m gam muối. Quý giá của m là


Cho những chất sau: glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ, axit fomic. Số hóa học vừa tham gia phản ứng tráng bạc, vừa hòa tan Cu(OH)2 là
Xem thêm: Cách Viết Căn Trong Word Hoặc Outlook, Dùng Công Thức Trong Bảng Word Hoặc Outlook

Đốt cháy trọn vẹn 4,16 gam tất cả hổn hợp X gồm RCOOH cùng RCOOC2H5, nhận được 4,256 lít khí CO2 (đktc) cùng 2,52 gam H2O. Còn mặt khác 2,08 gam các thành phần hỗn hợp X làm phản ứng với lượng vùa dùng dung dịch NaOH, chiếm được 0,46 gam ancol với m gam muối. Cực hiếm của m là


Hỗn hợp X có glyxin, valin, lysin với axit glutamic (trong X tỉ lệ trọng lượng của nitơ và oxi là 7 :15). Cho 7,42 gam X tính năng vừa đầy đủ với dung dịch HCl, thu được dung dịch Y. Dung dịch Y tính năng vừa đầy đủ dung dịch chứa 0,08 mol NaOH cùng 0,075 mol KOH, cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng, nhận được m gam muối khan. Giá trị m là


Kết quả thí nghiệm của những dung dịch X, Y, Z, T cùng với thuốc thử được thể hiện ở bảng sau:

*

Các hóa học X, Y, Z, T thứu tự là:


Cho V ml hỗn hợp HCl 2M vào 200 ml dung dịch NaAlO2 1M, sau thời điểm các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 3,9 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là


Cho nghiên cứu như hình vẽ:

*

Phát biểu nào sau đây đúng?
Xem thêm: Sơ Đồ Sự Phát Triển Của Từ Vựng, Sơ Đồ Các Cách Phát Triển Của Từ Vựng

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam