Cho Hỗn Hợp Gồm A Mol Fes2 Và B Mol Cu2S

     

Câu hỏi :

Cho lếu láo hợp bao gồm a mol FeS2 và b mol Cu2S tính năng vừa đầy đủ với dung dịch HNO3 thì thu được dung dịch A (chứa 2 muối sunfat) cùng 0,8 mol khí NO là thành phầm khử duy nhất. Tra cứu a cùng b là


*