Cho Hình Chóp Sabcd Có Đáy Là Tam Giác Đều Cạnh A

     

Cho hình lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ tất cả đáy ABCD là hình thoi cạnh a, ABC^=60°. Chân con đường cao hạ tự B’ trùng với trung tâm O của lòng ABCD; góc thân mặt phẳng (BB"C’C) với đáy bằng 600. Thể tích lăng trụ bằng:
Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy là tam giác đều cạnh a

Cho hình chóp S.ABCD gồm ABCD là hình thang vuông tại A với D, AB=AD=a, CD=2a. Hình chiếu của S lên khía cạnh phẳng (ABCD) trùng với trung điểm của BD Biết thể tích tứ diện SBCD bằng a36 . Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) là:


Cho hàm sốy=-x3-mx2+(4m+9)x+5 (với m là tham số). Có bao nhiêu cực hiếm nguyên của m nhằm hàm số nghịch trở nên trên khoảng chừng (-∞;+∞)?


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, mặt bên SAB là tam giác cân nặng tại S và phía bên trong mặt phẳng vuông góc cùng với đáy, góc giữa con đường thẳng SC cùng mặt phẳng đáy bởi 45° . Thể tích khối chóp S.ABCD bằng:


Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A cùng với AC=a3. Biết BC’ phù hợp với mặt phẳng (AA’C’C) với môt góc 300 và phù hợp với mặt phẳng lòng góc a làm thế nào để cho sina=64 . Gọi M, N thứu tự là trung điểm cạnh BB’ cùng A’C’. Khoảng cách MN và AC’ là:


Cho hàm số y=f(x) xác định, liên tiếp trên R và gồm bảng thay đổi thiên như sau:

Đồ thị hàm sốy=|f(x)| bao gồm bao nhiêu điểm rất trị?


Cho hình chóp S.ABCDE tất cả đáy hình ngũ giác và có thể tích là V. Giả dụ tăng độ cao của hình chóp lên 3 lần đồng thời giảm độ dài các cạnh đi 3 lần thì ta được khối chóp new S’.A’B’C’D’E’ có thể tích là V’. Tỷ số thể tích V"V là:
Xem thêm: Thảo Luận Nêu Đặc Điểm Chung Của Lớp Thú ? Trình Bày Đặc Điểm Chung Của Lớp Thú

Cho hàm số f(x) = sinx-msinx+1. Tìm quý giá của tham số m nhằm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn0;2π3 bằng -2?


Cho hàm số y=f(x) tất cả đạo hàm liên tục trên ~ , hàm số y=f’(x) gồm đồ thị hàm số như hình dưới đây

Hàm số y=f(x) đồng biến hóa trên khoảng chừng nào trong các khoảng sau:


Một khối lập phương bao gồm cạnh bởi a (cm). Khi tăng form size của mỗi cạnh thêm 2 (cm) thì thể tích tạo thêm 98 (cm3). Quý giá của a bằng


Cho hàm số y=f(x) liên tục trên đoạn <-2;2> và bao gồm đồ thị như hình vẽ:

Số nghiệm của phương trình3f(x+2)-4=0 bên trên đoạn <-2;2> là?


Cho hình chóp tứ giác hầu như S.ABCD có thể tích V, gồm O là trung ương của đáy. Rước M là trung điểm của ở kề bên SC. Thể tích khối tứ diện ABMO bằng
Xem thêm: Câu Chuyện Chú Đất Nung - Vườn Đọc Số 1: Truyện Chú Đất Nung

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam