CHO HÌNH CHÓP S.ABCD CÓ ĐÁY ABCD LÀ HÌNH BÌNH HÀNH

     

Mặt phẳng qua AM và tuy nhiên song với BD cắt mặt phẳng (SBD) theo giao tuyến đường là con đường thẳng đi qua G tuy vậy song cùng với BD và giảm SB,SD thứu tự tại B",D"

Ta cóSB"SB=SD"SD=SGSO=23.

VS.AB"MVS.ABC=SB"SB.SMSC=23.12=13⇒VSAB"M=16VSABCD.

Tương tựVSAD"MVSADC=SD"SD.SMSC=23.12=13⇒VSAD"M=16VSABCD

V1=VSAB"M+VSAD"M=13VSABCD⇒V2=23VSABCD⇒V1V2=12
Bạn đang xem: Cho hình chóp s.abcd có đáy abcd là hình bình hành

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A"B"C" bao gồm đáy ABC là tam giác vuông trên B,AC=5a,AA"=3a (tham khảo hình bên). Khoảng cách từ C" cho mặt phẳng (A"BC) bằng

*


Cho khối chóp S.ABCD tất cả đáy là hình vuông vắn cạnh a,SA vuông góc với mặt phẳng đáy và tam giác SAC là tam giác cân (tham khảo hình bên). Tính thể tích V của khối chóp đã cho

*


Cắt hình trụ vì một phương diện phẳng đi qua trục ta được tiết diện là một hình vuông vắn có diện tích bằng 4. Thể tích của khối trụ khiến cho bởi hình tròn trụ đã đến bằng


Cho hình nón có độ cao bằng 4. Một mặt phẳng trải qua đỉnh hình nón và cắt hình nón theo một thiết diện là tam giác vuông có diện tích s bằng 32. Thể tích của khối nón được giới hạn bởi hình nón kia bằng


Cho khối chóp S.ABCD gồm đáy là hình vuông cạnh bởi 2. Tam giác SAB là tam giác đều, tam giác SCD vuông trên S (tham khảo mẫu vẽ bên). Tính thể tích V của khối chóp sẽ cho

*
Xem thêm: Chuyên Đề: Cách Tính Mặt Trời Lên Thiên Đỉnh Địa Lí 10, Cách Tính Mặt Trời Lên Thiên Đỉnh

Cho khối lăng trụ tam giác gần như ABC.A"B"C" gồm cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 4a (tham khảo hình mẫu vẽ bên). Thể tích của khối trụ đã mang lại bằng

*


Cho hàm số bậc bố y=f(x) tất cả đồ thị là đường cong trong hình mẫu vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình fx=−2là

*


Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông trên B,AB=a,SA=a3 và SA vuông với khía cạnh phẳng đáy (tham khảo hình bên). Góc thân SB và mặt phẳng đáy bằng

*


Cho hàm số bậc năm f(x). Hàm số y=f"(x) có đồ thị là đường cong vào hình mặt dưới

*

Hàm số gx=f7−2x+x−12đồng đổi mới trên khoảng tầm nào dưới đây?


Cho khối lăng trụ ABCD.A"B"C"D" có chiều cao h=9. Đáy ABCD là hình vuông vắn có cạnh bởi 2. Thể tích của khối lăng trụ đã đến bằng
Xem thêm: Cho Thí Nghiệm Điện Phân Dung Dịch Cuso4 Với Các Điện Cực Bằng Graphit

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam