Cho dãy các hợp chất thơm

     

Câu 315203: Cho dãy các hợp chất thơm: p–HO–CH2–C6H4–OH, p–HO–C6H4–COOC2H5, p–HO–C6H4–COOH, p–HCOO–C6H4–OH, p–CH3O–C6H4–OH. Tất cả bao nhiêu hóa học trong dãy vừa lòng đồng thời 2 đk sau?

(a) Chỉ tính năng với NaOH theo tỉ trọng mol 1 : 1.

Bạn đang xem: Cho dãy các hợp chất thơm

(b) công dụng được với na (dư) tạo nên số mol H2 bằng số mol hóa học phản ứng.

A. 2.

B. 1.

Xem thêm: Các Chất Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương Của Anđehit, Glucozơ, Este, Axit Fomic

C. 4.

D. 3.

Xem thêm: Chích Mũi 3 Astrazeneca Cách Mũi 2 Bao Lâu, Đôi Điều Cần Biết Về Tiêm Mũi 3 Vaccine Covid


Giải bỏ ra tiết:

Ta xét bảng sau:

*

Vậy chất vừa lòng cả 2 điều kiện trên là: p–HO–CH2–C6H4–OH (có 1 chất).


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát