CHO 20 ĐIỂM TRONG ĐÓ CÓ A ĐIỂM THẲNG HÀNG

     
*Bạn đang xem: Cho 20 điểm trong đó có a điểm thẳng hàng

cho đôi mươi điểm,trong đó có a điểm thẳng hàng.cứ 2 điểm,ta vẽ một đường thẳng .tìm a,biết vẽ được toàn bộ 170 con đường thẳng


*

Nếu không tồn tại 3 điểm nào thẳng sản phẩm thì vẽ được tất cả (frac20.left(20-1 ight)2=190)(đường thẳng)

Số đường thẳng thừa ra là: 190-170=20 (đường thẳng)

Mà 20=5.4=5.(5-1) cần suy ra a=5


*

Cho trăng tròn điểm trong những số ấy có a điểm trực tiếp hàng.Cứ 2 điểm ta vẽ 1 con đường thẳng. Kiếm tìm a biết vẽ được toàn bộ 170 đường.


cho trăng tròn điểm ,trong đó bao gồm a điểm trực tiếp hàng.Cứ 2 điểm vẽ được 1 đoạn trực tiếp .tìm a biết vẽ được tất cả 170 đường thẳng từ trăng tròn điểm vẫn cho


Có 20 điểm trong đó gồm a điểm thẳng hàng.Cứ 2 điểm , ta vẽ một đường thẳng.Tìm a, biết vẽ được toàn bộ 170 đường thẳng


cho 20điểm,trong đó có a điểm trực tiếp hàng.Cứ hai điểm ta vẽ một đường thẳng.Tìm a biết vẽ dduwowcj tất cả 170 đường thẳng
Xem thêm: Việc Đầu Tư Trồng Rừng Đem Lại Lợi Ích Gì, Tại Sao Chúng Ta Vừa Khai Thác Lại Vừa

Cho đôi mươi điểm ,trong đó có a điểm thẳng hàng .Cứ 2 điểm ta vẽ một mặt đường thẳng .Tìm a ,biết vẽ được tất cả 170 đường thẳng


Gỉa sử không có a điểm làm sao thẳng sản phẩm thì vẽ được : 20.19 : 2 = 190 (đường thẳng)

Số con đường thẳng thừa ra là : 190 - 170 = 20 (đường thẳng)

Ta gồm :

$fraca imesleft(a-1 ight)2-1$a×(a−1)2 −1= 20

$fraca imesleft(a-1 ight)2$a×(a−1)2 = 20 + 1

$fraca imesleft(a-1 ight)2$a×(a−1)2  = 21

a x (a - 1) = 21 x 2 = 42 = 7 x 6 

Vậy a = 7

 


Giả sử không có a điểm nào thẳng mặt hàng thì vẽ được : 20. 19: 2= 190 ( đường thẳng)

Số con đường thẳng dư ra là : 190- 170= trăng tròn ( con đường thẳng)

Ta có:

(fraca.left(a-1 ight)2-1)

(fraca.left(a-1 ight)2=20+1)

(fraca.left(a-1 ight)2=21)

(a.left(a-1 ight)=21.2=42=7.6)

Vậy a = 7

choa mk nha. Mơn nhìu//


Cho đôi mươi điểm , trong những số ấy có a điểm thẳng mặt hàng . Cứ 2 điểm , ta vẽ một đường thẳng .Tìm a , biết vẽ được tất cả 170 con đường thẳng


Cho trăng tròn điểm, trong các số ấy có a điểm thẳng hàng. Cứ 2 điểm, ta vẽ một đường thẳng. Tra cứu a, biết vẽ được toàn bộ 170 con đường thẳng.


giả su trăng tròn diem khong teo b3 diem thang hang suy ra 20.19 :2 =190 a diem trong vì chưng khong ca tía diem thang hang thi co ; a(a-1) : 2 (duong) theo bai ra : 190-a(a-1) : 2 -1 =170 suy ra a(a-1)/2-1=20 suy ra a(a-1)/2=21 suy ra a(a-1) = 42 = 6.7 vay a =7


cho trăng tròn điểm, trong những số ấy có a điểm thẳng hàng. Cứ 2 điểm, ta vẽ một con đường thẳng. Tìm a, biết vẽ được toàn bộ 170 đường thẳng
Xem thêm: Tế Bào Biểu Bì Hành - Vẽ Tế Bào Biểu Bì Vảy Hành

cho 20 điểm trong những số ấy có a điểm thẳng hàng. Cứ 2 điểm ta vẽ một đường thẳng . Tra cứu a , hiểu được vẽ được toàn bộ 170 đường thẳng