Cho 15 6g hỗn hợp 2 ancol đơn chức

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho 15,6g các thành phần hỗn hợp 2ancol no , solo chức , đồng đẳng kế tiếp tính năng với mãng cầu (dư) sinh ra 4,48 lít H2(đktc). Tìm CTPT của 2 ancol


*

Hỗn hòa hợp X có glixerol cùng 2 ancol no, đơn chức tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng. đến 17,0 gam hỗn hợp X tác dụng với mãng cầu dư thu được 5,6 lít H2 (đktc). Phương diện khác, đốt cháy hoàn toàn 17,0 gam tất cả hổn hợp X chiếm được 13,44 lít CO2 (đktc). Tính cân nặng H2O đă sinh ra

A. 12,6 gam

B. 13,5 gam

C. 14,4 gam

D. 16,2 gam


*

ĐÁP ÁN D

2M(OH)x+ 2NaOH ->2M(ONa)x + x H2

nsubO(X)/sub= 2.nsubH2/sub=0,5 mol/span/p phường class=">Khi đốt chaý X Theo DLBTKL cùng BTNTố:

= 16 nO(X) +12nCO2 + 2 nH2O=17g


Cho 20,2 gam tất cả hổn hợp 2 ancol no, đối kháng chức, mạch hở kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng chức năng với mãng cầu (dư) nhận được 5,6 lít khí H2 (đktc).

Bạn đang xem: Cho 15 6g hỗn hợp 2 ancol đơn chức

a. Khẳng định công thức phân tử của 2 ancol.

b. Tính % trọng lượng mỗi ancol trong tất cả hổn hợp đầu.


Cho 20,2 gam hỗn hợp 2 ancol no, 1-1 chức, mạch hở tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng chức năng với na (dư) thu được 5,6 lít khí H2 (đktc).

a. Xác minh công thức phân tử của 2 ancol.

b. Tính % cân nặng mỗi ancol trong các thành phần hỗn hợp đầu.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Không Quân 2020, Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Không Quân


Cho 5,5 gam tất cả hổn hợp 2 ancol no 1-1 chức, mạch hở, tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng công dụng với na thu được 0,15g H2. Khẳng định CTPT của 2 ancol


nH2= 0,15/2=0,075 mol

suy ra n ancol= 0,075*2=0,15 mol

suy ra M ancol= 5,5/0,15= 110/3

vì là ancol no, đơn nên người ta gọi Cttq là CnH2n+1O

khi kia n= 1,4 mà tiếp nối nhau bắt buộc là CH3Oh với C2H5OH

 


Cho các thành phần hỗn hợp X có ancol etylic và các thành phần hỗn hợp 2 axit no, đối kháng chức tiếp đến nhau trong hàng đồng đẳng, tác dụng hết cùng với Na giải phóng ra 4,48 lít H2 ( đktc). Mặt khác, ví như đun nóng các thành phần hỗn hợp X (xt: H2SO4 đặc) thì các chất trong hỗn hợp X bội nghịch ứng vừa đủ với nhau sản xuất thành 16,2g hỗn hợp este. CTCT thu gọn gàng của 2 axit là:

A. HCOOH cùng CH3COOH

B. C3H7COOH và C4H9COOH

C. CH3COOH và C2H5COOH

D.

Xem thêm: Câu Đố Về Các Loại Bánh Gì Mỗi Năm Ăn 1 Lần ? Bánh Gì Mỗi Năm Ăn 1 Lần

C6H13COOH với C7H15COOH


Cho 10,6 gam hỗn hợp 2 ancol no, 1-1 chức, tiếp nối nhau trong hàng đồng đẳng chức năng hết với kim loại Na dư, chiếm được 2,24 lít khí(đktc). Nhị ancol đó là:

A. CH3OH với C2H5OH

B. C3H7OH cùng C4H9OH

C. C2H5OH và C3H7OH

D. C2H5OH và C3H5OH


số mol ancol là 0,2 mol /span/p phường class=">=>Khối lượng mol mức độ vừa phải của 2 ancol là 10,6 / 0,2= 53 => n =2,5

=> 2 ancol là C2H5OH và C3H7OH

Đáp án C


Câu 1: hỗn hợp X tất cả glixerol với 2 ancol no, đối chọi chức tiếp nối nhau trong dãy đồng đẳng. Mang lại 17,0 gam các thành phần hỗn hợp X công dụng với na dư, nhận được 5,6 lít H2 (đktc) khía cạnh khác, đốt cháy hoàn toàn 17,0 gam hỗn hợp X thu được 13,44 lít CO2 (đktc)Tính trọng lượng H2O vẫn sinh ra.

Câu 2: mang đến 30,4 gam lếu láo hợp có glixerol và một rượu đơn chức, no X bội phản ứng với mãng cầu thì nhận được 8,96 lít khí (đktc) nếu cho hỗn hợp trên công dụng với Cu(OH)2 thì hoà rã được 9,8 gam Cu(OH)2. Tìm bí quyết của X

Câu 3: hỗn hợp X đựng glixerol và 2 ancol no, solo chức kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng. đến 8,75 gam X công dụng với mãng cầu thu được 2,52 lít H2 (ở đktc) ngoài ra 14 gam X tác dụng vừa đủ với 3,92 gam Cu(OH)2. Tìm công thức phân tử của 2 ancol

Câu 4: tất cả hổn hợp X gồm các chất ancol metylic, ancol anlylic, etylen glicol. Mang lại m gam các thành phần hỗn hợp X chức năng với mãng cầu dư nhận được 10,752 lít H2(đktc) Đốt cháy m gam hỗn hợp X bắt buộc 37,856 lít O2 (đktc) thu được 30,6 gam H2O. Tính phần trăm cân nặng ancol anlylic trong các thành phần hỗn hợp X?

Câu 5: tiến hành phản ứng bóc nước 4,84 gam các thành phần hỗn hợp A bao gồm hai ancol, thu được hỗn hợp hai olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau. Lượng tất cả hổn hợp olefin này làm mất đi màu vừa đủ 0,9 lít dung dịch Br2 0,1M

*
. Tính phần trăm theo cân nặng của ancol gồm số cacbon nhỏ dại trong các thành phần hỗn hợp A?

Câu 6: Đun 66,4 gam tất cả hổn hợp 3 rượu đối chọi chức ( bao gồm H2SO4 đặc, 1400C ) chiếm được 55,6 gam tất cả hổn hợp 6 ete cùng với số mol bằng nhau. Tính số mol mỗi rượu?

 Câu 7: cho một ancol no solo chức qua bình dựng CuO(dư) nung nóng. Sau thời điểm phản ứng hoàn tòan trọng lượng chất rắn vào bình bớt 0,64g. Tất cả hổn hợp hơi thu được gồm tỉ khối so với H2 là 19. Đốt không còn lượng rượu bên trên rồi dẫn sản phẩm cháy vào bình dd NaOH dư thấy trọng lượng bình NaOH tăng m gam. Giá trị của m là?