Cho 15.6 gam hỗn hợp hai ancol

     
Cho 15,6 gam các thành phần hỗn hợp hai ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng công dụng hết với 9,2 gam Na, chiếm được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol kia là:


Bạn đang xem: Cho 15.6 gam hỗn hợp hai ancol

Đáp án D

Phương trình bội phản ứng: 2ROH + 2 mãng cầu → 2 RONa + H2↑ Tìm cân nặng phân tử mức độ vừa phải của 2 ancol đồng đẳng sau đó mH = 15,6 + 9,2 – 24,5 = 0,3 →nH = nROH = 0,3 =>= 52Suy ra = 52 – 17 = 35.Hai rượu đồng dẳng sau đó là C2H5OH cùng C3H7OH.nH2=(15.6+9.2-24.5):2=0.15Mtb cua ancol =15.6/(0.15*2)=52=>D
*

Phương Hà na k hết đâu bạn, ancol không còn thôi nha
kim samuel mn cho doanh nghiệp xin links fb được ko ạ
*

Nguyễn Hoàng Sơn tính nH2 xuất hiện rồi tính M vừa phải của 2 ancol


Xem thêm: Em Hãy Viết Thư Cho Một Người Bạn Để Bạn Hiểu Về Đất Nước Mình (4 Mẫu)

Nguyễn Hoàng Sơn chất rắn sau bao gồm Na cùng 2 muối bột
Huy Trần M tb = 52 => phải có một ancol gồm M nhưng mà ancol không no nhỏ tuổi nhất là CH2=CH-CH2-OH bao gồm M = 58 => ancol tất cả M cơ mà cùng dãy đồng đẳng => những ancol đa số no
*

Nguyễn Hoàng Sơn bảo toàn trọng lượng tính số molH2= o,15 => molNa phản nghịch ứng= 0,3 => molNa dư= 0,1
*
nguyễn văn trường Áp dụng định chế độ bảo toàn khối lượng, ta tất cả :mH2 = 15,6 + 9,2 - 24,5 = 0,3g => nH2 = 0,3/2 = 0,15 molGọi CxHyOH là phương pháp chung của 2 rượu, ta tất cả :CxHyOH => 1/2H2n(rượu) = 2nH2 = 2.0,15 = 0,3 mol=> M(rượu) = 15,6/0,3 = 52=> CxHy = 52 - 17 = 35 => x = 35/12 = 2,9 (do y nhỏ, không đáng kể)Vậy trong 2 rượu sẽ có 1 rượu có 2C cùng 1 rượu bao gồm 3C=> 2 rượu cần tìm có công thức là C2H5OH cùng C3H7OH


Xem thêm: Khái Niệm, Tính Chất Và Cách Chứng Minh Hình Vuông Lớp 8, Dấu Hiệu Nhận Biết Hình Vuông

*
Hồ Thanh Duy bạn quan sát vào lời giải đấy chúng ta thấy đến toàn những ancol no đơn chức thì suy ra ancol cần tìm là ancol no 1-1 chức thôi ^^
Liên hệ

dulichnangdanang.com