Cấu Trúc Và Chức Năng Của Các Loại Arn

     

ARN được cấu tạo theo hiệ tượng đa phân tất cả 4 các loại rinucleotit, chỉ có 1 chuỗi poliribonucleotit. Tất cả 3 nhiều loại ARN (mARN,t ARN, rARN) mỗi loại tiến hành một công dụng nhất định trong quy trình truyền đạt thông tin từ ADN thanh lịch protein


I. ARN

1. Kết cấu hóa học của ARN 

Tương tự như phân tử AND thì ARN là đại phân tử cấu tạo theo chế độ đa phân, solo phân là những ribonucleotit.

Bạn đang xem: Cấu trúc và chức năng của các loại arn

Mỗi 1-1 phân (ribonucleotit) bao gồm 3 yếu tố : 

1 nơi bắt đầu bazơ nitơ (A, U, G, X) không giống ở phân tử ADN là không có T  1 nơi bắt đầu đường ribolozo ((C_5H_12O_5) ), nghỉ ngơi ADN có gốc con đường đêoxiribôz((C_5H_10O_4) ) 1 gốc axit photphoric ((H_3PO_4)).

ARN có kết cấu gồm một chuỗi poliribonucleotit . Số ribonucleotit vào ARN bằng một nửa nucleotit trong phân tử ADN tổng vừa lòng ra nó.

Các ribonucleotit liên kết với nhau bằng links cộng hóa trị thân gốc((H_3PO_4))của ribonucleotit này với gốc đường ribolozo của ribonucleotit kia tạo ra thành chuỗi poliribonucleotit. 

2.Các loại ARN cùng chức năng 

Có 3 các loại ARN là mARN, tARN với rARN thực hiện các chức năng khác nhau.

*

Hình 1: cấu trúc của các phân tử ARN.

mARN cấu trúc từ một chuỗi polinuclêôtit bên dưới dạng mạch thẳng, mARN có công dụng truyền đạt tin tức di truyền tử mạch cội trên ADN đến chuỗi polipepetit. Để thực hiện chức năng truyền đạt thông tin di truyền từ ADN đến protein thì ARN có 

Trình tự nucleotit sệt hiệu hỗ trợ cho riboxom dìm và link vào ARN Mã mở đầu : tín hiệu mở màn phiên mã Các codon mã hóa axit amin: Mã chấm dứt , với thông tin chấm dứt quá trình dịch mã 

tARN có cấu trúc với 3 thuỳ, trong những số đó có một thuỳ mang bộ tía đối mã gồm trình tự bổ sung cập nhật với 1 bộ bố mã hóa axit amin trên phân tử mARN , tARN có tác dụng vận đưa axit amin tới ribôxôm nhằm tổng hợp bắt buộc chuỗi polipetit .

rARN có cấu tạo mạch đối chọi nhưng các vùng các nuclêôtit liên kết bổ sung cập nhật với nhau tạo những vùng xoắn kép cục bộ. RARN link với các protein làm cho các riboxom. R ARN là một số loại ARN có kết cấu có nhiếu link hidro vào phân tử nhất cùng chiếm số lượng lớn nhất trong tế bào. 


II.CÁC CÔNG THỨC LIÊN quan liêu ĐẾN CẤU TẠO CỦA ADN.

Gọi số nu từng các loại của ARN là rA, rU, rX, rG thì

- Theo NTBS:

rA = Tmạch gốc. →% rA = % Tmạch gốc

rU = Amạch gốc → . % rU = % Amạch gốc.

rX = Gmạch gốc→ % rX = % Gmạch gốc

rG = Xmạch gốc → % rG = % Xmạch gốc

Vì Amạch gốc + Tmạch gốc = Agen = Tgen

 rA + rU = Agen = Tgen

rG + rX = Ggen = Tgen

 rN = rA + r U + r G + r X = (fracN2) => N = rN x 2 

Chiều lâu năm phân tử ARN: L = rN x 3,4 (A0 )=> rN = (fracL3,4) 

Số liên kết hoá trị (HT):

+ Giữa những ribonucleotit cùng nhau : rN - 1 

+ vào ribonucleotit : rN 

=> Tổng số liên kết cộng hóa trị trong gene là : 2 rN – 1

Khối lượng phân tử ARN : M = 300 x rN => r N = (fracM300)

Tính số bộ bố mã hóa bên trên phân tử ARN là :

Trong phân tử ARN cứ 3 nucleotit liên kề nhau thì mã hóa cho 1 axit amin

Số bộ cha trên phân tử mARN : rN : 3 = N : ( 2 ×3 )Số bộ tía mã hóa aa trên phân tử mARN là : (rN : 3) – 1

( bộ ba chấm dứt không mã hóa axit amin)

 Số aa tất cả trong chuỗi polipeptit được tổng thích hợp từ phân tử mARN là :(r N : 3) – 1 – 1

( khi kết thức quy trình dịch mã aa khởi đầu bị cắt vứt khỏi chuỗi vừa mới được tổng hợp) 

Bài toán 1. Trong quá trình dịch mã, để tổng phù hợp 1 chuỗi pôlipeptit đề xuất môi trường hỗ trợ 249 axitamin.

1. Khẳng định số nuclêôtit trên gen.

2. Xác minh số nuclêôtit trên mARN bởi vì gen phiên mã.

Xem thêm: Bài Văn Biểu Cảm Về Món Đồ Chơi Tuổi Thơ, Bài Văn Cảm Nghĩ Về Một Món Quà Tuổi Thơ Lớp 7

3. Xác minh số chu kỳ luân hồi xoắn của gen.

4. Xác định chiều lâu năm mARN 

5. Tính số links peptit trên chuỗi pôlipeptit.

Hướng dẫn giải bài tập

1. Số nuclêôtit trên gene = (249+1) x 6 = 1500.

2. Số nuclêôtit trên mARN bởi gen phiên mã = 1500: 2=750

3. Số chu kỳ luân hồi xoắn của ren =1500: trăng tròn = 75.

4. Chiều nhiều năm của gene = (1500 : 2 )×3.4 = 2550A0.

5. Số links peptit bên trên chuỗi pôlipeptit = 249-1 =248. 

Ví dụ 2 . Chuỗi pôlipeptit hoàn hảo có 248 axitamin.

1. Xác minh bộ bố trên mARN

2. Khẳng định số nuclêôtit trên mARN bởi vì gen phiên mã.

3. Khẳng định chiều dài gen.

4. Số liên kết peptit được sinh ra để tạo nên chuỗi pôlipeptit.

Hướng dẫn giải bài xích tập

1. Xác định bộ cha trên mARN = 248+2=250

2. Số nuclêôtit bên trên mARN vị gen phiên mã =250 x 3 =750


3. Lgen = LmARN=750 x3,4 = 2550A0.

Xem thêm: Giới Thiệu Các Bạn Một Số Đoạn Văn Xuôi Biểu Cảm Hay, Những Đoạn Văn Xuôi Biểu Cảm

4. Số links peptit được sinh ra để tạo thành chuỗi pôlipeptit = 248.

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 - xem ngay