CẤU TRÚC BẬC 1 CỦA PROTEIN

     

Câu hỏi: Cấu trúc bậc mấy của protein là quan tiền trọng nhất ?

A. Bậc 4

B. Bậc 3

C. Bậc 2

D. Bậc 1

Lời giải

Đáp án đúng là D. Bậc 1

Giải thích:

Cấu trúc bậc 1 của protein là quan lại trọng nhất. Bởi vì:nó xác định buộc phải tính đặc thù, đa dạng của prôtêin đồng thời quyết định cấu trúc bậc hai, bậc bố của prôtêin. Vì chưng vậy, cấu trúc bậc một là cấu trúc quyết định đề xuất cấu trúc không khí của prôtêin.

Bạn đang xem: Cấu trúc bậc 1 của protein

*

Kiến thức mở rộng:

1. Protein là gì?

Protein(Protid tuyệt Đạm) là nhữngđại phân tửđược cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà các đơn phân là axit amin. Chúng kết hợp với nhau thành một mạch lâu năm nhờ các liên kết peptide (gọi là chuỗi polypeptide). Các chuỗi này còn có thể xoắn cuộn hoặc gấp theo nhiều cách để tạo thành những bậc cấu trúc ko gian khác nhau của protein.

Protein là một hợp chất đại phân tử được tạo thành từ rất nhiều những đơn phân là những axit amin. Acid amin được cấu tạo bởi ba thành phần: một là team amine (-NH2), hai là nhóm cacboxyl (-COOH) và cuối cùng là nguyên tử cacbon trung vai trung phong đính với 1 nguyên tử hyđro cùng nhóm biến đổi R quyết định tính chất của acid amine.

2. Cấu trúc hóa học của protein


Là hợp chất hữu cơ gồm 4 nguyên tố cơ bản C, H, O, N thường có thêm S cùng đôi lúc có P.Thuộc loại đại phân tử, phân tử lớn nhất lâu năm 0,1 micromet, phân tử lượng có thể đạt tới 1,5 triệu đ.v.C.Thuộc loại đa phân tử, đơn phân là các acid amin.Có hơn 20 loại axit amin khác biệt tạo nên những prôtêin, mỗi axit amin bao gồm 3 thành phần: gốc cacbon (R), team amin (-NH2) và nhóm carboxyl (-COOH), chúng khác nhau bởi gốc R. Mỗi axit amin bao gồm kích thước trung bình 3Å.

3. Liên kết peptide

Liên kết peptide (-CO-NH-) được tạo thành vị phản ứng kết hợp giữa đội α –carboxyl của một acid amine này với đội α- amin của một acid amine khác, loại đi 1 phân tử nước. Sản phẩm của phản ứng này là một dipeptide. Nếu 3, 4, 5...v.v. Hoặc nhiều acid amine kết hợp với nhau, tạo thành các peptide có những tên tương ứng là tripeptide, tetrapeptide, pentapeptide v.v. Và polipeptide. Đầu phía bên trái peptide là đầu C, đầu bên phải peptide là đầu N.

4. Cấu trúc không khí của protein:

Protein tất cả 4 bậc cấu trúc cơ bản.

Xem thêm: Lý Thuyết Hai Mặt Phẳng Vuông Góc Hay, Chi Tiết Nhất, Hai Mặt Phẳng Vuông Góc

+ Cấu trúc bậc một: là số lượng, thành phần, trình tự sắp xếp các axit amin vào chuỗi pôlipeptit tạo cần tính đặc trưng mang đến mỗi loại prôtêin.

+ Cấu trúc bậc hai : là cấu hình của mạch pôlipeptit trong không khí co xoắn hoặc gấp nếp, được giữ vững nhờ liên kết hiđrô giữa các axit amin ở gần nhau.

+ Cấu trúc bậc cha : là hình dạng prôtêin trong không khí ba chiều do cấu trúc bậc nhị cuộn xếp theo kiểu đặc trưng đến mỗi loại prôtêin.

+ Cấu trúc bậc bốn : một số loại prôtêin gồm hai giỏi nhiều chuỗi pôlipeptit liên kết với nhau.

5. Ý nghĩa của cấu trúc bậc 1 của protein

Là bước đầu tiên quan liêu trọng để xác định cơ sở phân tử hoạt tính sinh học và tính chất hóa lý của protein. Là dấu hiệu rõ nhất về sự sai không giống giữa protein này với protein khác.Là cơ sở xác định cấu trúc không khí của phân tử protein. Từ những tư liệu về cấu trúc bậc I, trên cơ sở những quy luật có mặt cấu trúc không gian protein, dựa vào cấu trúc không gian của các protein tương đồng, gồm thể dự đoán sự định vị cầu disulfua, cấu trúc không gian của protein nghiên cứu.Là yếu tố góp phần quan tiền trọng trong nghiên cứu bệnh lý phân tử. Nhiều kết quả nghiên cứu đã cho thấy khi nạm đổi thứ tự acid amine, thậm chí cố đổi chỉ 1 gốc acid amine vào phân tử protein tất cả thể làm thay đổi hoạt tính sinh học, chức năng của một cơ quan.Cấu trúc bậc I là bản phiên dịch mã di truyền. Vày vậy, cấu trúc này nói lên quan lại hệ họ hàng và lịch sử tiến hóa của thế giới sống.Việc xác định được cấu trúc bậc I là cơ sở để tổng hợp nhân tạo protein bằng phương pháp hóa học hoặc các biện pháp công nghệ sinh học.

Xem thêm: Hợp Chất C3H6 Có Bao Nhiêu Công Thức Cấu Tạo Của C3H6 Theo Hai Mạch

Cấu trúc bậc một prôtêin có vai trò rất quan trọng, nó xác định bắt buộc tính đặc thù, đa dạng của prôtêin đồng thời quyết định cấu trúc bậc hai, bậc ba của prôtêin. Vày vậy, cấu trúc bậc một là cấu trúc quyết định buộc phải cấu trúc không khí của prôtêin.