Câu Hỏi Trắc Nghiệm Quản Trị Học Có Đáp Án

     

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu ship hàng nhu ước học tập với nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài tập trắc nghiệm gồm đáp án môn "Quản trị học" dưới đây. Nội dung tài liệu tất cả những câu hỏi bài tập được phân chia theo chương. Hi vọng nội dung tài liệu giúp chúng ta đạt công dụng cao vào kỳ thi chuẩn bị tới.
Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm quản trị học có đáp án

*

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN MÔN: QUẢN TRỊ HỌCCHƯƠNG 1Câu 1: cai quản trị được thực hiện trong 1 tổ chức Câu 5: Điền vào nơi trống “ quản lí trị hướng tổnhằm chức đạt phương châm với … tối đa và ngân sách thấp nhất” a. Buổi tối đa hóa roi b. Đạt mục tiêu của tổ chức a. Sự thỏa mãn nhu cầu c. Thực hiện có đọc quả cao nhất các nguồn b. Tiện ích lực c. Hiệu quả d. Đạt được mục tiêu của tổ chức triển khai với hiệu d. Roi suất cao Câu 6: Để tăng công suất quản trị, các nhà quảnCâu 2: Điền vào chỗ trống : quản trị là đầy đủ trị rất có thể thực hiện bằng cáchhoạt động quan trọng khi có rất nhiều người kết hợpvới nhau trong một tổ chức nhằm mục đích thực hiện nay … .. A. Giảm giá thành ở đầu vào và lệch giá ởchung” đàu ra k biến đổi b. Túi tiền ở nguồn vào k biến đổi và tăng a. Mục tiêu lợi nhuận ở áp sạc ra b. Roi c. Vừa giảm ngân sách chi tiêu ở nguồn vào và vừa tăng c. Kế hoạch lợi nhuận ở cổng đầu ra d. Công dụng d. Tất cả những biện pháp trênCâu 3: Điền vào vị trí trống “ hoạt động quản trị Câu 7: quản ngại trịviên trung cấp trường tập trungchịu sự tác động ảnh hưởng của … đang dịch chuyển k vào vấn đề ra các loại quyết địnhngừng” a. Kế hoạch a. Nghệ thuật b. Tác nghiệp b. Công nghệ c. Phương án c. Tài chính d. Toàn bộ các loại quyết định trên d. Môi truờng Câu 8: Càng xuống cấp thấp hơn thời gian dànhCâu 4: quản lí trị quan trọng cho cho tính năng quản trị nào sẽ càng đặc biệt a. Các tổ chức vì chưng lợi nhuận và tổ chức triển khai phi a. Hoạch định roi b. Tổ chức và kiểm trả b. Những doanh nghiệp vận động sx gớm c. Điều khiển doanh d. Tất cả các tác dụng trên c. Các đơn vị hành chính vì sự nghiệp d. Những công ty béo Câu 9: Càng lên cao cấp hơn, thời gain dành cho chứuc năng cai quản trị nào vẫn càng quan trọng a. Hoạch định b. Tổ chức triển khai c. Điều khiển d. Bình chọn Câu 15: cầm cố vấn cho ban giám đốc cảu 1 doanh nghiệp thuộc hạ quản trịCâu 10: đơn vị quản trị phân bố thời hạn nhiềunhất cho vấn đề thực hiện công dụng a. Cao cấp b. Cung cấp giữa a. Hoạch định c. Thấp cấp ( cơ sở) b. Điểu khiển và kiểm soát d. Tất cả đều không nên c. Tỏ chức d. Tất cả phương án trên các k đúng chuẩn Câu 16: Điền vào địa điểm trống “ chức năng hoạch định nhằm khẳng định mục tiêu buộc phải đạt được và đề raCâu 11: Nàh quản ngại trị cấp cao quan trọng nhất kỹ … hành vi để đạt mục tiêu trong từng khoảngnăng thời gian nhất định” a. Nhân sự a. ý kiến b. Tư duy b. Lịch trình c. Chuyên môn c. Số lượng giới hạn d. Khả năng tư duy + nhân sự d. Cách thứcCâu 12: quan hệ giữa các cấp bậc cai quản trị Câu 17: tình dục giữa level quản trị và các kỹvà các tài năng của nàh quản lí trị là năng a. Ở bậc quản ngại trị càng tốt kỹ năng kỹ a. Chức vụ càng rẻ thì năng lực về kỹ thuật càng gồm tầm quan trọng thuật càng quan trọng đặc biệt b. Ở bậc quản ngại trị càng tốt kỹ năng nhân sự b. Chức vụ càng tốt thì khả năng về tu duy càng tất cả tầm đặc trưng càng đặc trưng c. Kỹ năng nhân sự tất cả tầm đặc trưng như c. đơn vị quản trị cần tất cả các kỹ năng, tuy nhau đối với các cấp độ quản trị nhiên chức vụ càng cao thì tài năng tư d. Tất cả các phương pháp trên điều không đúng duy càng đặc biệt d. Toàn bộ những tuyên ba nêu trên gần như saiCâu 13: chuyển động quản trị thị trường được thựchiện trải qua 4 công dụng Câu 18: năng lực nào cần thiết ở mức độ như a. Hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm nhau so với các công ty quản trị tra a. Bốn duy b. Hoạch định, nhân sự, chỉ huy, phối kết hợp b. Nghệ thuật c. Hoạch định, tổ chức, phối hợp, report c. Nhân sự d. Kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức, chất vấn d. Tất cả đều saiCâu 14: trong một tổ chức, các cấp bậc quản ngại trị Câu 19: Vai trò như thế nào đã đc thực hiện khi nhàthừơng đc chia thành quản trị đưa ra 1 ra quyết định để vạc triển kinh doanh a. 2 cấp quản trị b. 3 cung cấp quản trị a. Vai trò tín đồ lãnh đạo c. 4 cung cấp quản trị b. Sứ mệnh người thay mặt d. 5 cấp cho quản trị c. Phương châm người phân bổ tài nguyên d. Vai trò người doanh nhânCâu 20: Điền vào vị trí trống “ Nàh cai quản trị cấp Câu 26: Trong quản trị doanh nghiệp quan trọngthấp thì năng lực … càng quan liêu trọng” độc nhất là a. Nhân sự a. Xác định đúng lĩnh vực chuyển động tổ b. Chuyên môn chức c. Tứ duy b. Xác định đúng bài bản của tổ chức triển khai d. Giao tiếp c. Khẳng định đúng chuyên môn và số lượng đội ngũ nhân viênCâu 21: kim chỉ nam của quản lí trị trong 1 tổ chức là d. Khẳng định đúng chiến lược cải tiến và phát triển của a. Đạt đc hiệu quả và công suất cao công ty lớn b. Sử dụng hợp lý các nguồn lực có sẵn hiện gồm Câu 27: nhà quản trị thấp cấp cần tập trung thời c. Kiếm tìm kiếm lợi nhuận gian những nhất cho chức năng nào sau đây? d. Sản xuất sự định hình để cải cách và phát triển a. Hoạch địnhCâu 22: phát biểu nào tiếp sau đây l đúng b. Tổ chức và kiểm tra c. Điều khiển a. Cai quản trị quan trọng đối với khám đa khoa b. Cai quản trị quan trọng đối với trường đại học d. Tất cả các chức năng trên c. Cai quản trị chỉ cần thiết đối với tổ chức triển khai có Câu 28: thời gian dành cho tính năng hoạch quy mô to định sẽ bắt buộc nhiều hơn so với nàh quản trị d. Quản ngại trị quan trọng đối với công ty a. Cấp cho caoCâu 23: quản trị cần thiết trong những tổ chức nhằm b. Cấp cho trung c. Thấp cấp a. Đạt đc lợi nhuận b. Giảm ngân sách chi tiêu d. Tất cả các nàh quản lí trị c. Đạt được mục tiêu với công suất cao Câu 29: công ty quản trị yêu cầu phân bố thời hạn d. Tạo trật tự trong 1 tổ chức các nhất cho việc tiến hành chức năngCâu 24: Để tăng hiệu quả, những nàh quản trị có a. Hoạch định với kiểm trathể thực hiện bằng cách b. Điều khiển và kiểm soát c. Hoạch định và tổ chức triển khai a. Giảm chi tiêu ở đầu vào và công dụng ở áp sạc ra k thay đổi d. Tất cả phương án trên hầu hết k đúng đắn b. Chi tiêu ở đầu vào k đổi và tăng kq đầu Câu 30: đơn vị quản trị cấp thấp cần thiết nhất ra c. Vừa giảm chi phí ở nguồn vào và tăng kq a. Năng lực nhân sự đàu ra b. Kỹ năng nhân sự + kỹ năng kỹ thuật d. Tất cả đều không đúng c. Năng lực kỹ thuật d. Kỹ năng kỹ thuật + tài năng tư duyCâu 25: Để đạt hiệu quả, các nàh quản lí trị cầnphải a. Xác minh và xong đúng phương châm b. Giảm giá cả đầu vào c. Tăng lợi nhuận ở cổng đầu ra d. Tất cả đều chưa chủ yếu xácCâu 31: Các tính năng cơ bản theo quản trị học Câu 36: Trong quản trị tổ chức, quan trọng nhấthiện đại tất cả là a. 4 chức năng a. Thực hiện phương châm đúng với năng suất b. 6 chức năng cao c. 3 tính năng b. Có tác dụng đúng việc d. 5 chức năng c. Đạt được lợi nhuận d. Túi tiền thấp nhấtCâu 32: Theo Henry Minzberg, các nàh cai quản trịphải tiến hành bao nhiêu vao trò Câu 37: tác dụng và năng suất của quản trị chỉ có được khi a. 7 b. 14 a. Làm đúng việc c. 10 b. Làm đúng chuẩn d. 4 c. Xác suất giữa hiệu quả đạt đc/ ngân sách chi tiêu bỏ ra caoCâu 33: phân tích của Henry Minzberg vẫn d. Có tác dụng đúng phương pháp để đạt đc mục tiêunhận dạng 10 vai trò ở trong phòng quản trị cùng phânloại thành 3 đội vai trò, đó là Câu 38: bên quản trị thực hiện vai trò j khi chuyển ra đưa ra quyết định áp dụng technology mới vào sản a. Nhóm vai trò lãnh đạo, sứ mệnh thông tin, xuất sứ mệnh ra quyết định b. Nhóm vai trò tương quan nhân sự, vai a. Phương châm người tiến hành trò xử lý các xung đột, vai trò ra quyết b. Sứ mệnh người đại diện định c. Mục đích người phân bổ tài nguyên c. Team vai trò đối sánh nhân sự, vai d. Sứ mệnh nhà sale trò thông tin, mục đích ra quyết định d. đội vai trò liên lạc, vai trò phân bổ tài Câu 39: công ty quản trị thực hiện vai trò j khi giải nguyên, sứ mệnh thương thuyết quyết sự việc bãi công xảy ra trong doanh nghiệpCâu 34: công suất của cai quản trị chỉ có đc khi a. Vai trò nàh marketing b. Phương châm người giải quyết xáo trộn a. Có tác dụng đúng vấn đề c. Vai trò bạn thương thuyết b. Làm cho việc đúng cách dán d. Vai trò bạn lãnh đạo c. Giá cả thấp d. Toàn bộ đều sai Câu 40: nhà quản trị thực hiện vai trò j khi dàn xếp với đối tác doanh nghiệp về việc tăng đơn giá gia côngCâu 35: Trong cai quản trị tổ chức, đặc biệt nhất tròn vượt trình bàn thảo hợp đồng cùng với họlà a. Vai trò tín đồ liên lạc a. Có tác dụng đúng việc b. Vai trò fan thương thuyết b. Làm việc đúng cách c. Vai trò tín đồ lãnh đạo c. Đạt đc lợi nhuận d. Phương châm người thay mặt d. Ngân sách thấpCâu 41: mối quan hệ giữa công nghệ và nghệ Câu 42: tuyên bố nào tiếp sau đây k đúng?thuật quản ngại trị được diễn dạt rõ nhất trong câu a. Trực quan là quan trọng đặc biệt để thành công xuất sắc a. Kỹ thuật là nền tảng gốc rễ đề sinh ra trong cai quản trị thẩm mỹ b. Bao gồm mối quan hẹ biện chứng giữa khoa b. Trực giác là quan trọng để thành công học và thẩm mỹ và nghệ thuật quản trị trong cai quản trị c. Cần vận dụng đúng các nguyên tắc khoa c. Cần vận dụng đúng các nguyên tắc kỹ thuật vào cai quản trị học tập vào quản lí trị d. Kỹ thuật là căn cơ để sinh ra d. Có quan hệ biện triệu chứng giữa khoa thẩm mỹ và nghệ thuật quản trị học tập và thẩm mỹ và nghệ thuật quản trịCâu 43: nghệ thuật và thẩm mỹ quản trị có đc từ Câu 44: tuyên bố nào dưới đây k đúng a. Từ cha truyền con nối a. Nghệ thuật và thẩm mỹ quản trị k thể học đc b. Khả năng bẩm sinh b. Có được từ dt c. đề xuất qua thực hành quản trị c. Kinh nghiệm qua thực hành thực tế quản trị d. Các chương trình đào tạo d. Năng lực bẩm sinhĐÁP ÁN: 1. D 23. C 2. A 24. D 3. D 25. A 4. A 26. D 5. C 27. C 6. D 28. A 7. C 29. D 8. C 30. B 9. A 31. A 10. D 32. C 11. D 33. C 12. C 34. B 13. A 35. A 14. B 36. A 15. D 37. D 16. B 38. D 17. C 39. B 18. C 40. B 19. D 41. D 20. B 42. A 21. A 43. C 22. C 44. ACHƯƠNG II.Câu 1: cai quản trị theo đạo giáo Z là Câu 2: học thuyết Z chú ý tới a. Quản ngại trị theo cách của Mỹ a. Quan hệ con người trong tổ chức triển khai b. Quản lí trị theo cách của Nhật bạn dạng b. Sự việc lương bổng cho người lao c. Quản trị kết hợp theo giải pháp của Mỹ hễ và của Nhận phiên bản c. áp dụng người lâu năm d. Những cách hiểu trên phần đông sai d. Đào tạo thành đa năngCâu 3: người sáng tác của lý thuyết Z là Câu 4: người sáng tác của giáo lý X là a. Fan Mỹ a. William Ouchi b. Fan Nhật b. Frederick Herzberg c. Người Mỹ gốc Nhật c. Douglas McGregor d. Một người khác d. Henry FayolCâu 5: Điền vào chỗ trống “ phe phái Câu 6: Điểm thân thiết chung của cácquản trị khoa học suy nghĩ … lao động phe phái quản trị làthông qua việc hợp lý hóa công việc côngviệc a. Năng suất lao cồn b. Con tín đồ a. Điều kiện c. Công dụng b. Năng suất d. Lợi nhuận c. Môi trường thiên nhiên d.

Xem thêm: Chất Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương Là, Xenlulozơ Tinh BộtXem thêm: 2 Cách So Sánh Dữ Liệu Trùng Trong Excel, Cách So Sánh Dữ Liệu Trên 2 Cột Excel

Trình độCâu 7: Điểm thân thương chung giữa các Câu 8: Điền vào địa điểm trống “ ngôi trường pháitrường phái QT khoa học, QT Hành chính, chổ chính giữa lý-xã hội trong cai quản trị nhấn mạnh đếnQT định lượng là vai trò của yếu tố trọng điểm lý, quan hệ nam nữ … của cong fan trong buôn bản hội” a. Con người b. Năng suất lao hễ a. Làng mạc hội c. Phương thức quản trị b. Bình đẳng d. Lợi nhuận c. Đẳng cung cấp d. Lợi íchCâu 9: Các lý thuyết quản trị cổ điển có hạn chế là a. Quan lại niệm nhà máy sản xuất là 1 khối hệ thống khép kín b. Chưa chú trọng đúng mức đến yếu tố con người c. Cả a và b d. Quan điểm phiến diệnCâu 10: kim chỉ nan “ cai quản trị khoa học” đc Câu 11: tín đồ đưa ra 14 chính sách “ Quảnxếp vào phe cánh quản trị nào trị tổng quát” là a. Ngôi trường phái tâm lý – xã hội a. Frederick W. Taylor (1856 – 1915) b. Phe cánh quản trị định lượng b. Henry Faytol (1814 – 1925) c. Phe phái quản trị truyền thống c. Max Weber (1864 – 1920) d. Trường phái quản trị tân tiến d. Douglas M Gregor (1900 – 1964)Câu 12: bốn tưởng của trường phái quản trị Câu 13: “ trường phái quản trị vượt trình”tổng quát lác ( hành chính) bộc lộ qua được Harold koontz đưa ra trên cơ sở tứ tưởng của a. 14 cơ chế của H.Faytol b. 4 chế độ của W.Taylor a. H. Fayol c. 6 phạm trù của các bước quản trị b. M.Weber d. Quy mô tổ chức quan lại liêu bàn giấy c. R.Owen d. W.TaylorCâu 14: Điền vào vị trí trống “ theo ngôi trường Câu 15: Tác giải của “ trường phái quản trịphái định lượng toàn bộ các vấn đề quản trị vượt trình” làđều hoàn toàn có thể giải quyết được bằng …” a. Harold Koontz a. Bộc lộ b. Henry Fayol b. Quy mô toán c. R.Owen c. Mô bỏng d. Max Weber d. Kỹ thuật khác nhauCâu 16: Trường đề nghị Hội nhập trong cai quản Câu 17: quy mô 7’S theo quan điểm củatrị đc xây dựng trường đoản cú Mckinsey thuộc trường phái quản trị làm sao a. Sự tích thích hợp các kim chỉ nan quản trị a. Phe phái quản trị hành chủ yếu trên cơ sở tinh lọc b. Phe cánh quản trị hội nhập b. Phe cánh quản trị hệ thống và c. Phe cánh quản trị hiện đại trường phái thốt nhiên d. Trường phái quản trị kỹ thuật c. Một vài trường phái không giống nhau d. Quy trình hội nhập kt toàn cầuCâu 18: những tác giả danh tiếng của trường Câu 19: Nhà phân tích về quản ngại trị đang đưaphái tâm lý – xóm hội là ra lý thuyết “ tổ chức quan liêu bàn giấy” là a. Mayo; Maslow; Gregor; Vroom a. M.Weber b. Simon; Mayo; Maslow; Mayo; b. H.Fayol Maslow c. W.Taylor c. Maslow; Gregor; Vroom; Gannit d. E.Mayo d. Taylor; Maslow; Gregor; FayolCâu 20: Điền vào chỗ trống “ Theo ngôi trường Câu 21: fan đưa ra nguyên lý “ tổ chứcphái định lượng toàn bộ các vụ việc quản trị quá trình khoa học” làđều có thể … … được bằng các quy mô toán” a. W.Taylor a. Diễn đạt b. H.Fayol b. Xử lý c. C. Barnard c. Mô bỏng d. Một fan khác d. Trả lờiCâu 22: tín đồ đưa ra bề ngoài “ tập Câu 23: “Năng suất lao hễ là chìa khóatrung & phân tán” là nhằm đạt công dụng quản trị” là quan điểm của phe phái a. C. Barnard b. H.Fayol a. Tư tưởng – làng hội trong quản trị (*) c. W.Taylor b. Cai quản trị công nghệ (**) d. Một fan khác c. Cả (*) & (**) d. Quản lí trị định lượngCâu 24: Ra quyết định chính xác là chìa khóa để Câu 25: Các lý thuyết quản trị cổ điểnđạt hiểu quả quản ngại trị” là ý kiến củatrường phái a. Không thể đúng trong quản ngại trị tân tiến a. Định lượng b. Còn đúng trong những quản trị tân tiến b. Khoa học c. Còn có giạ trị trong quản ngại trị văn minh c. Tổng thể d. Buộc phải phân tích để vận dụng linh hoạt d. Tư tưởng – xã hộiCâu 26: fan đưa ra hình thức thống Câu 27: qui định thẩm quyền ( quyềnnhất chỉ đạo là hạn) và nhiệm vụ đc đề ra bởi a. M.Weber a. Herbert Simont b. H.Fayol b. M.Weber c. C.Barnard c. Winslow Taylor d. Một bạn khác d. Henry FayolCâu 28: trường phái “ quy trình quản trị” Câu 29: người đưa ra định nghĩa về “ quyềnđc đề ra bởi hành thực tế” là a. Harold Koontz a. Faylo b. Herry Fayol b. Weber c. Winslow Taylor c. Simon d. Tất cả đều không nên d. Một bạn khácCâu 30: những yếu tố trong quy mô 7’S của McKíney là: a. Chiến lược; cơ cấu; hệ thống; tài chính; kỹ năng; nhân viên; mục tiêu phối kết hợp b. Chiến lược; hệ thống; phương châm phối hợp; phong cách; công nghệ; tài chính; nhân viên c. Chiến lược; kỹ năng; mục tiêu phối hợp; cơ cấu; hệ thống; nhân viên; phong cách d. Chiến lược; cơ cấu; hệ thống; đào tạo; mục tiêu; kỹ năng; nhân viênCâu 31: Đại diện vượt trội của “ phe phái quản trị thừa trình” là: a. Harold Koontz b. Henry Fayol c. Robert Owen d. Max WeberĐáp án: 1. C 17. C 2. A 18. A 3. C 19. A 4. A 20. B 5. B 21. A 6. C 22. B 7. B 23. C 8. A 24. A 9. C 25. D 10. C 26. B 11. B 27. D 12. A 28. A 13. A 29. B 14. B 30. C 15. A 31. A 16. AChương 3: MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANG NGHIỆPTrắc nghiệm:Câu 1: đối chiếu mt hoạt động vui chơi của tổ chức Câu 2: MT ảnh hưởng đến h.động của một doangnhằm: nghiệp bao gồm: a) Xác định cơ hội & nguy cơ tiềm ẩn a) Mt phía bên trong và bên ngoài b) Xác định ưu thế & điểm yếu b) Mt vĩ mô,vi mô với nội bộ c) phục vụ cho việc ra ra quyết định c) Mt tổng quát, ngành cùng nội bộ d) Để có thong tin d) Mt toàn cầu, tổng quát, ngành cùng nội bộCâu 3: các biện phám kiềm chế lạm phát nền kt Câu 4: công ty quản trị yêu cầu phân tích mt để:là ảnh hưởng tác động của mt: a) Có thông tin a) tổng quát b) lập kế hoach sale b) Ngành c) trở nên tân tiến thị trường c) phía bên ngoài d) Đề ra quyết định sale d) Nội bộCâu 5: Mt tác động đến công ty và: Câu 6: khoa học và công nghệ phát triển cấp tốc a) Tạo những cơ hội cho doanh nghiệp đem lại mang lại doanh nghiệp: b) Có tác động đến đưa ra quyết định và chiến a) Nhiều cơ hội lược buổi giao lưu của doanh nghiệp b) Nhiều thời cơ hơn là thử thách c) tác động ảnh hưởng đến phạm vi buổi giao lưu của c) Nhiều thách thức doanh nghiệp d) tất cả điều chưa đúng đắn d) Tạo các đe dọa so với doanh nghiệpCâu 7: nghiên cứu yếu tố ds là quan trọng để Câu 8:Nhân viên giỏi rời quăng quật d.nghiệp mang đến nơidoanh nghiệp: khác, chính là yêu tố nào t.động mang lại d.nghiệp? a) Xác định cơ hội thị trường a) nguyên tố ds b) xác định nhu cầu thị phần b) nguyên tố Xh c) Ra quyết định marketing c) yếu đuối tố nhân lực d) những định chiến lược sp d) nguyên tố văn hóaCâu 9: Việc kiểm soát và điều chỉnh trần lại suất kêu gọi Câu 10: chế độ phúc lợi xh là yếu tố thuộc:tiết kiệm là yếu hèn tố tác động từ yếu tố: a) Mt tổng quát a) tài chính b) xóm hội b) thiết yếu trị và công cụ phá c) nguyên tố 9 sách và điều khoản c) Của mt ngành d) nguyên tố ds d) đơn vị cung cấpCâu 11: Kỹ thuật phân tích Swot được dùng để: a) khẳng định điểm mạnh-yếu của công ty b) khẳng định cơ hội-đe dọa cho doanh nghiệp c) xác định các phương án phối kết hợp từ kết quả phân tích mt nhằm xây dựng kế hoạch d) Tổng hợp các thong tin từ so với mtCâu 12: so sánh đối thủ cạnh tranh là phân Câu 13: giá chỉ dầu thô trên thị trường thế giớitích nguyên tố của mt: tăng là tác động của mt: a) bao quát a) trái đất b) Ngành b) Ngành c) bên ngoài c) tổng thể d) tất cả đều sai d) toàn bộ đều saiCâu 14: xu hướng của tỉ giá bán là yếu đuối tố: Câu 15: các biến rượu cồn trên thị phần chứng a) cơ quan chính phủ và thiết yếu trị khoán là yếu tố ảnh hưởng đến công ty lớn từ: b) kinh tế tài chính a) Mt ngành c) Của mt tổng thể b) Mt tính chất d) Của mt ngành c) yếu tố kt d) Mt tổng quátCâu 16: với doanh nghiệp,việc nghiên cứu mt Câu 17: Điền vàochỗ trống”khi phân tích mtlà công việc phải làm của: buộc phải nhận diện các yếu tố tác động ảnh hưởng và ….của những a) chủ tịch doanh nghiệp yếu tố đó” b) những nhà trình độ a) Sự nguy nan c) khách hang b) khả năng xuất hiện nay d) toàn bộ các công ty quản trị c) nút độ tác động d) Sự rứa đổiCâu 18: tác động của sở trường theo đội tuổi Câu 19: Sự điều tiết vĩ mô nền kt toàn quốc thông quađối với sp của doanh nghiệp là yếu đuối tố thuộc về: các 9 sách kt, tài 9. Đó là ảnh hưởng đến doanh a) tài chính nghiệp từ: b) dân sinh a) Mt tổng thể c) bao gồm trị xh b) Mt ngành d) văn hóa c) yếu tố kt d) yếu tố9 trị cùng pháp luậtCâu 20:”Mức lớn lên của nền kt giảm sút” Câu 21: fan dân ngày càng đon đả hơnảnh hưởng đến doanh nghiệp là yếu ớt tố: đến quality cuộc sống là sự t.động trường đoản cú yếu tố: a) thiết yếu trị a) kinh tế tài chính b) kinh tế tài chính b) thiết yếu trị-pháp cách thức c) làng hội c) làng mạc hội d) Của mt tổng quát d) Dân sốCâu 22: lãi suất vay huy động tiết kiệm ngân sách và chi phí của ngân Câu 23: chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng chohang là ảnh hưởng đến doanh nghiệp lớn từ yếu tố: công ty vừa và nhỏ là ảnh hưởng tác động từ yếu đuối tố: a) thiết yếu trị và điều khoản a) thiết yếu trị và quy định b) kinh tế tài chính b) kinh tế tài chính c) Nhà hỗ trợ c) Nhà hỗ trợ d) Tài thiết yếu d) Tài chínhCâu 24: Sự kiện sữa nhiễm chất melamina của Câu 25: môi trường xung quanh tác động mang đến doanh nghiệpcác công ty lớn sx sữa, tác động đến: và tác động mạnh tốt nhất đến: a) công nghệ a) thời cơ thị trường mang đến doing nghiệp b) thôn hội b) đưa ra quyết định về chiến lược buổi giao lưu của c) dân sinh doanh nghiệp d) khách hang c) Đến phạmvi hoạt động của doanh nghiệp d) Đe doa về doanh thu của doanh nghiệpCâu 26: nghiên cứu và phân tích yếu tố xh là quan trọng để Câu 27: những biện pháp đơn vị nước cung cấp doanhdoanh nghiệp: nghiệp đầu từ technology mới là ảnh hưởng của a) Phân tích dự kiến sự thay đổi nhu mong nhóm yếu đuối tố: tiêu dùng a) bao quát b) nhận ra sự biến hóa thói quen chi tiêu và sử dụng b) Ngành c) nhận thấy những vụ việc xh thân mật c) chủ yếu trị và pháp luật d) Ra quyết định sale d) coi thường tếCâu 28: Phân tích môi trường thiên nhiên ngành giúp doanh nghiệp: a) khẳng định những dễ ợt và khó khăn so với doanh nghiệp b) nhận dạng khách hàng hang c) khẳng định các áp lực đối đầu d) nhấn diện kẻ địch cạnh tranhCâu 29: yếu ớt tố như thế nào thuộc mt ngành ( vi mô) Câu 30: Môi trường hoạt động vui chơi của 1 tổ chức a) Doanh số của chúng ta bị bớt gồm: b) Sự lộ diện 1 sp bắt đầu trên thị phần a) Mt tổng quát c) cuộc chiến tranh vùng Vịnh b) Mt ngành d) bến bãi công xảy ra trong doanh nghiệp lớn c) Mt (hoàn cảnh) nội cỗ d) tất cả các câu trênCâu 31: yếu tố nào KHÔNG thuộc môi trường thiên nhiên tổng quát: a) Giá quà nhập khẩu tăng ngày một nhiều b) làm phản ứng của khách hàng đối việc gây ô nhiễm và độc hại mt của bạn Vedan c) chế độ lại suất tín dụng ưu đãi cho khách hàng d) thị phần chứng khoáng vào nước đang hồi phụcCâu 32: Đại dịch H5N1 cùng H1N1 là yếu đuối tố thuộc a) Mt công nghệ b) Mt thoải mái và tự nhiên c) Mt xóm hội d) Mt kt-xh Đáp án: 1. C 2. D 3. A 4. D 5. B 6. D 7. C 8. C 9. B 10. C 11. C 12. B 13. A 14. B 15. C 16. D 17. C 18. B 19. D 20. B 21. C 22. B 23. A 24. D 25. B 26. D 27. C 28. C 29. D 30. B 31. B 32. BCHƢƠNG 4: QUÝÊT ĐỊNH QUẢN TRỊCâu 1: Ra ra quyết định là: Câu 2: Ra đưa ra quyết định là 1 chuyển động a) quá trình của những nhà quản trị cấp cao a) phụ thuộc trực giác b) gạn lọc 1 chiến thuật cho vấn đề đã khẳng định b) mang tính KH và nghệ thuật và thẩm mỹ c) Một quá trình mang tính thẩm mỹ c) dựa vào kinh nghiệm d) tất cả điều không đúng d) toàn bộ điều chƣa 9 xácCâu 3: Câu nào là sai Câu 4: Ra ra quyết định quản trị nhằm: a) Ra quyết định nhờ vào hoàn toàn vào ý muốn a) chọn phuơng án tốt nhất và ra ra quyết định chủ quan ở trong nhà quản trị b) trao đổi với rất nhiều ngừơi khác và ra quyết b) Ra quyết định mang tính chất khoa học tập và nghệ thuật và thẩm mỹ định c) câu hỏi ra quyết định rất cần dựa vào kinh nghiệm c) giải quyết và xử lý 1 vấn đề d) đề xuất nắm vững lý thuyết ra ra quyết định d) tìm kiếm phuơng án để giải quyết và xử lý vấn đềCâu 5: qui trình ra quyết định gồm: Câu 6: Buớc thứ nhất trong tiến trình ra đưa ra quyết định là: a) xác minh vấn đề cùng ra đưa ra quyết định a) Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá b) chọn phuơng án rất tốt và ra ra quyết định b) kiếm tìm kiếm những phuơng án c) bàn bạc với hồ hết ngƣời khác với ra quyết c) nhấn diện sự việc cần giải quyết và xử lý định d) khẳng định mục tiêu d) các buớc không giống nhauCâu 7: Bƣớc trở ngại nhất của 1 quá trình ra quyết Câu 8: Tính thẩm mỹ của quản trị thể hiện rõ nét nhấtđịnh là: trong quy trình ra quyết định ở buớc a) Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá chỉ a) Xây dựng các tiêu chuẩn b) Tiềm kiếm những phuơng án b) kiếm tìm kiếm tin tức c) nhấn diện vụ việc cần xử lý c) So sánh những phuơng án d) tìm kiếm kiếm thông tin d) Tẩt cả rất nhiều chƣa thiết yếu xácCâu 9: Tính KH của quản ngại trị thể hiện rõ nét nhất vào Câu 10: Bƣớc sản phẩm hai của quá trình ra đưa ra quyết định làquá trình ra ra quyết định ở bứơc a) Xây dựng những tiêu chuẩn đánh giá bán a) tra cứu kiếm tin tức b) tìm kiếm các phƣong án b) khẳng định phƣong án buổi tối ƣu c) thừa nhận diện vấn đề c) nhấn diện sự việc cần giải quyết d) search kiếm tin tức d) tất cả đều chƣa chính xácCâu 11: Bƣớc vật dụng 4 của quá trình ra đưa ra quyết định là Câu 12: Bƣớc đồ vật 5 của quá trình ra đưa ra quyết định là a) Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá a) Xây dựng những tiêu chuẩn đánh giá chỉ b) tra cứu kiếm các phƣong án b) tìm kiếm các phuơng án c) Đánh giá những phƣơng án c) Đánh giá các phƣơng án d) dìm diện vụ việc d) chọn phuơng án về tối ƣuCâu 13: tác dụng của quyết định dựa vào vào a) nắm vững các buớc của quy trình ra quyết định b) Vận dụng thuần thục các bƣớc của quá trình ra ra quyết định c) bảo đảm đầy đủ những điều kiện tiến hành quyết định d) toàn bộ điều đúngCâu 14: quy trình ra ra quyết định gồm Câu 15: Ra đưa ra quyết định là 1 công việc a) 5 bứơc a) trong phòng quản trị b) 4 bƣớc b) mang tính nghệ thuật c) 7 bƣớc c) Vừa mang ý nghĩa KH cùng vừa mang ý nghĩa nghệ thuật d) 6 bƣớc d) Tẩt cả điều saiCâu 16: Lựa chọn quy mô ra quyết định phụ thuộc vào Câu 17: Ra ra quyết định theo phong thái độc đoán sẽ a) Tính cách nhà quản ngại trị a) Không có ích trong mọi truờng phù hợp b) Ý muốn của tương đối nhiều nhân viên b) Không đc cấp dƣới ủng hộ khi thực hiện quyết c) năng lực nhà cai quản trị định d) nhiều yếu tố không giống nhau c) gặp sai lầm trong giải quyết vấn đề d) không phát huy đc tính sang tạo ra của nhân viên trong quy trình ra quyết địnhCâu 18: đơn vị quản trị bắt buộc Câu 19: vào trƣờng hợp cấp bách, bên quản trị đề xuất a) Chọn mô hình ra ra quyết định đã thành công xuất sắc truớc a) Chọn mô hình “ độc đoán” kia b) Sử dụng quy mô “ ra quyết định tập thể” b) xem xét những yếu tố để lựa chọn quy mô ra c) chọn cách thừơng dùng để ra đưa ra quyết định quyết định tương xứng d) Sử dụng vẻ ngoài “ tham vấn” c) Sử dụng quy mô tham vấn nhằm ra ra quyết định d) thực hiện mô hình”ra ra quyết định tập thể” vì đó là mô hình tốt nhấtCâu 20: Ra đưa ra quyết định nhóm Câu 21: đưa ra quyết định quản trị đề ra phải vừa lòng a) luôn luôn sở hữu lại công dụng cao a) 5 yêu mong b) Ít khi mang lại công dụng cao b) 6 yêu cầu c) mang lại hiệu quả cao nhất trong hầu như điều c) 4 yêu ước kiện cân xứng nhất định d) 7 yêu cầu d) Tốn yếu thời gianCâu 22: Các tác dụng của ra quyết định quản trị bao hàm Câu 23: Để giải quyết đc vấn đề, công ty quản trị đề nghị a) Hoạch định, tổ chức, điều khiển, soát sổ a) Chú trọng đến khâu ra ra quyết định (*) b) Định hứớng, bảo đảm, phối hợp, bất buộc b) Chú trọng đến khau thực hiện quyết định (**) c) Định huớng, khoa học, thống nhất, linh động c) Chú trọng đến hơn cả (*) và (**) d) Khoa học, định hƣớng, bảo đảm, đúng vào lúc d) Chú trọng đến khâu ra ra quyết định nhiều hơnCâu 24: bề ngoài ra ra quyết định có tham vấn là Câu 25: kỹ thuật nào nên áp dụng khi bàn luận đề thừa nhận dạng vụ việc a) dàn xếp với ngừơi không giống trƣớc lúc ra quyết định b) tích lũy thông tin từ cấp cho dƣới trƣớc khi ra quyết a) Phƣơng pháp hễ não ( brain stoming) định b) Phuơng pháp so với SWOT c) phụ thuộc vào ý con kiến số đông đưa ra quyết định c) Phƣơng pháp bảng tế bào tả sự việc d) dựa vào sự đọc biết cá nhân đề ra quyết định d) toàn bộ điều saiCâu 26: quyết định quản trị là d) sản phẩm của lao đụng quản trị a) Sự lựa chọn của phòng quản trị Câu 27: Bƣớc 3 của qúa trình ra quyết định quản trị là b) Mệnh lệnh trong phòng quản trị c) Ý tuởng ở trong phòng quản trị a) tìm kiếm các phƣơng án b) gây ra tiêu chuẩn đánh giá chỉ phƣong án c) tích lũy thông tin d) Đánh giá các phƣơng ánCâu 28: Buớc thứ 6 của quá trình ra ra quyết định là a) Ra quyết định và tiến hành b) xây dừng tiêu chuẩn đánh giá phƣơng án c) chắt lọc phƣơng án về tối ƣu d) Đánh giá những phƣơng ánĐáp án: 1. B 15. C 2. B 16. D 3. A 17. D 4. A 18. B 5. D 19. A 6. C 20. C 7. C 21. B 8. D 22. B 9. D 23. C 10. A 24. A 11. C 25. A 12. D 26. D 13. D 27. A 14. D 28. ACHƯƠNG 5 : Câu 9 : phương châm trong chuyển động quản trịCâu 1: Hoạch định là yêu cầu được tạo a) xác minh mục tiêu và những biện pháp tiến hành mục a) tất cả tính tiên tiến tiêu b) tất cả tính thừa kế b) Xây dựng các kế hoạch lâu năm c) Định tính và định lượng c) Xây dựng các kế hoạch từng năm d) không tồn tại câu nào chính xác d) desgin kế hoạch cho hoạt động của toàn công ty Câu 10 : chiến lược đã được duyệt của 1 tổCâu 2 : Xây dựng kim chỉ nam theo kiểu truyền thống lâu đời là hầu như chức gồm vai tròmục tiêu được khẳng định a) Định hướng cho tất cả các chuyển động a) Áp để từ cao cấp của tổ chức b) Từ quý khách hàng b) Làm cơ sở cho sự phối kết hợp giữa những c) Theo yêu cầu thị trường solo vị, các thành phần trong công ty d) Từ cung cấp dưới c) Làm căn cứ cho việc điều hành và kiểm soát các buổi giao lưu của tổ chứcCâu 3 : Xây dựng mục tiêu theo kiểu dáng MBO là những mục d) những vai trò trêntiêu được đưa ra theo bí quyết a) Từ cấp cao Câu 11 : chọn câu trả lời đúng nhất b) Từ cấp dưới a) Hoạch định là công việc bước đầu và c) cấp cho trên lý thuyết và cùng cung cấp dưới đưa ra mục đặc biệt quan trọng nhất của quy trình quản tiêu trị d) mục tiêu trở thành cam đoan b) Hoạch định chỉ có tính hình thức c) Hoạch định khác xa cùng với thực tếCâu 4 : “Hoạch định nhằm khẳng định mục tiêu cần dành được d) Hoạch định nên phải đúng đắn tuyệtvà đề ra……hành cồn để đạt phương châm trong từng khoảng đốinhất định” Câu 12 : Mục tiêu của người sử dụng bị ảnh hưởng a) quan điểm bởi b) phương án a) nguồn lực của người sử dụng c) giới hạn b) quan điểm của chỉ huy d) ngân sách c) những đối thủ tuyên chiến đối đầu d) không tồn tại câu nào thiết yếu xácCâu 5 : “Kế hoạch solo dụng là những cách thức hành Câu 13 : các kế hoạch tác nghiệp trực thuộc loạiđộng……trong tương lai” “kế hoạch thường trực” là a) Không tái diễn a) những dự án b) Ít gây ra b) Các vận động được tiêu chuẩn chỉnh hóa c) xuất hiện thêm để giải quyết và xử lý tình huống hay tái diễn d) Ít xẩy ra c) các chính sách, thủ tục, chế độ d) cả 2 câu b và c đúngCâu 6 : “Kế hoạch nhiều chức năng là những phương thức hành rượu cồn đã Câu 14 : những kế hoạch tác nghiệp ở trong loạiđược tiêu chuẩn chỉnh hóa để xử lý những tình huống……và “kế hoạch solo dụng” làcó thể lường trước” a) dự án chương trình a) Ít xẩy ra b) Chương trình, dự án, dự trù ngân b) Thường xẩy ra sách c) gây ra c) các quy định, thủ tục d) lộ diện d) những chính sách, thủ tục Câu 15 : quản lí trị bằng phương châm MBO giúpCâu 7 : MBO hiện thời được quan niệm là: a) Động viên khuyến khích nhân viên cấp dưới a) cách thức đánh giá bán kết quả dứt nhiệm vụ cấp cho dưới xuất sắc hơn b) phương pháp đánh giá kim chỉ nam quản trị b) Tăng tính nhà động sáng chế của c) chế độ xây dựng kết hoạch chiến lược nhân viên cấp dưới cấp bên dưới d) tất cả đều không nên c) đóng góp thêm phần đào tạo ra và đào tạo và giảng dạy nhân viên cung cấp dướiCâu 8 : “Đặc tính của MBO là từng thành viên trong tổ d) Các ích lợi trên hầu như đúngchức.......ràng buộc và…….hành rượu cồn trong suốt quá trình Câu 16 : các yếu tố căn bản của cai quản trịquản trị” bằng mục tiêu MBO tất cả a) cam kết ; từ nguyện a) Sự cám kết trong phòng quản trị cấp cao, b) đồng ý ; tích cực và lành mạnh sự phù hợp tác của những thành viên, tính c) trường đoản cú nguyện ; tích cực tự quản, tổ chức điều hành và kiểm soát định kì d) từ nguyện ; khẳng định b) những nguồn lực đảm bảo, sự cam đoan của những nhà quản lí trị cung cấp cao, sự đúng theo tác của các thành viên, sự tự ĐÁP ÁN nguyện 1. A c) trọng trách ổn định, trình độ nhân viên, sự cam kết 2. A của nhà quản trị cấp cho cao, tổ chức kiểm soát điều hành định kì 3. C d) tất cả đều không nên 4. BCâu 17 : Khi thực hiện quản trị bằng phương châm MBO 5. A a) quy trình thực hiện công việc là quan trọng đặc biệt nhất 6. B b) kết quả là đặc biệt nhất 7. D c) bao gồm a và b 8. D d) Cả 3 các sai 9. DCâu 18 : Khi triển khai quản trị bằng phương châm MBO bên 10. Dquản trị 11. A a) nên kiểm tra tiến triển công việc theo định kì 12. D b) Không đề xuất kiểm tra 13. D c) Chỉ kiểm soát khi quan trọng 14. B d) yêu cầu kiểm tra định kì với kiểm tra thốt nhiên xuất tiến triển 15. D công việc 16. ACâu 19 : kim chỉ nam nào sau đây được diễn tả tốt độc nhất vô nhị 17. B a) xây dựng thêm 6 ăn uống trong quy trình tới 18. D b) Dạt danh số gấp 2 lần vào thời điểm cuối năm 19. C c) Nâng nấc thu nhập trung bình của nhân viên bán 20. A sản phẩm lên 5 triệu/1 tháng vào năm 2011 21. D d) tuyển chọn thêm lao hễ 22. ACâu 20 : kim chỉ nam nào dưới đây được mô tả tốt duy nhất 23. B a) Dạt doanh số 5 tỷ trong năm 2010 24. B b) tăng lợi nhuận nhanh rộng kì trước 25. C c) cách tân và phát triển thị trường lên 2% d) Thu nhập trung bình của bạn lao rượu cồn là 3tr/thángCâu 21 : vạc biểu như thế nào sau đấy là đúng độc nhất vô nhị a) Hoạch định lun khác xa với thực tế b) Đôi lúc hoạch định chỉ mang tính hiệ tượng c) những dự báo là cơ sở đặc biệt quan trọng của hoạch định d) Mục tiêu-nền tảng của hoạch địnhCâu 22 : Bước trước tiên của quá trình hoạch định là a) xác minh mục tiêu b) đối chiếu kết quả hoạt động trong vượt khứ c) xác minh những tiện lợi và khó khăn d) Phân tích ảnh hưởng của môi trườngCâu 23 : Sự khác hoàn toàn căn bản nhất giữa hoạch định chiếnlược cùng hoạch định tác nghiệp là a) Độ dài thời hạn b) câu chữ và thời gian thực hiện nay c) cấp quản trị tham gia vào hoạch định d) không câu làm sao đúngCâu 24 : Theo Michael E.Porter, những chiến lược cạnh tranhtổng thể của người tiêu dùng là a) Dẫn giá, khác biệt hóa, tiến công b) Dẫn giá, khác biệt hóa, tập trung c) Tập trung, dẫn giá, tấn công sườn d) giá chỉ thấp, giá chỉ cao, giá chỉ trung bìnhCâu 25 : những giai đoạn phát triển của 1 tổ chức a) Khởi đầu, tăng trưởng, chín muồi, suy yếu b) Sinh, lão, bệnh, tử c) Phôi thai, phạt triển, trưởng thành, suy thoái và phá sản d) thâm nhập, tham gia, chỉ chiếm lĩnh, rời khỏi ĐÁP ÁN26. A27. A28. C29. B30. A31. B32. D33. D34. D35. D36. A37. D38. D39. B40. D41. A42. B43. D44. C45. A46. D47. A48. B49. B50. CCHƯƠNG 6Câu 1 : Xây dựng cơ cấu tổ chức là Câu 10 : Ủy quyền sẽ thành công xuất sắc khi a) xác minh các thành phần (đơn vị) a) cấp cho dưới có trình độ chuyên môn b) Xác lập các mối quan hệ giới tính ngang thân b) chú trọng tới kết quả các đơn vị chức năng hoặc bộ phận c) nối liền quyền hạn với trách nhiệm c) Xác lập những mối quan hệ trong của tổ d) lựa chọn đúng câu hỏi đúng tín đồ để ủy quyền chức Câu 11 : Điền vào nơi trống “ khoảng hạn d) tất cả đều đúng cai quản trị là......bộ phận, cá nhân dưới quyềnCâu 2 : các doanh nghiệp phải lựa chọn mà một công ty quản trị có tác dụng điều hành a) tổ chức cơ cấu tổ chức theo tính năng hữu hiệu duy nhất b) cơ cấu tổ chức tổ chức theo trực tuyến a) cấu trúc c) Cớ cấu tổ chức triển khai theo trực tuyến-chức b) Qui tế bào năng c) con số d) cơ cấu tổ chức phù hợp d) Giới hạnCâu 3 : Xác lập cơ cấu tổ chức trước hết bắt buộc Câu 12 : công dụng của ủy quyền làcăn cứ vào a) sút áp lực quá trình nhờ đó nhà quản trị a) Chiến lược của người tiêu dùng tập trung thời gian vào những việc chính yếu ớt b) Quy mô của khách hàng b) sút được trọng trách của trách nhiệm c) Đặc điểm ngành nghề c) tăng tốc được thiện cảm của cấp dưới d) những yếu tố khác biệt d) tránh khỏi những sai lần đáng cóCâu 4 : công ty qui mô lớn yên cầu Câu 13 : khoảng hạn quản ngại trị rộng lớn hay thon phụchuyên môn hóa cao không nên sử dụng ở trong vào a) cơ cấu trực tuyến-chức năng a) Trình độ ở trong phòng quản trị b) Cơ cấu tác dụng b) trình độ chuyên môn của nhân viên cấp dưới c) cơ cấu ma trận c) các bước phải tiến hành d) cơ cấu trực tuyến đường d) toàn bộ ý trênCâu 5 : Doanh nghiệp hoạt động trong môi Câu 14 : mối quan hệ giữa tầm hạn quản trịtrường tuyên chiến và cạnh tranh cao, tình trạng sản xuất-kinh với số nút trung gian trong bộ máy quản lí làdoanh nhiều biến đổi động, nguồn lực khan hiếm, a) xác suất thuậnkhách hàng nắm đổi, nên chọn b) xác suất nghịch a) tổ chức cơ cấu trực đường c) không có mối dục tình b) tổ chức cơ cấu ma trận d) toàn bộ đều không nên c) cơ cấu tổ chức trực tuyến-chức năng Câu 15 : Doanh nghiệp có quy mô rất bé dại d) cơ cấu tổ chức trực tuyến-tham mưu phải áp dụng quy mô cơ cấu tổ chức nàoCâu 6 : công ty qui mô nhỏ, hoạt động a) Trực tuyến-chức năngđơn giản và bất biến nên sử dụng b) Trực tuyến a) cơ cấu trực đường c) tính năng b) tổ chức cơ cấu trực tuyến-chức năng d) Ma trận c) tổ chức cơ cấu ma trận Câu 16 : Quyền hành thích hợp pháp ở trong phòng d) cơ cấu tổ chức trực tuyến-tham mưu cai quản trịCâu 7 : các môi quan hệ tình dục trong tổ chức cơ cấu trực a) đã có được từ chức vụtuyến-chức năng tất cả b) đã có được từ uy tín cá thể a) Trực đường c) Tùy tay chân bậc ở trong phòng quản trị b) công dụng d) từ bỏ sự nguyên tắc của tổ chức c) tư vấn Câu 17 : Phân quyền trong quản ngại trị là d) Cả 3 nguyên tố trên đưa giao quyền lực tối cao từ cung cấp trên xuống cấpCâu 8 : vì sao thường gặp gỡ nhất khiến dưới vào nhữngcác nhà quản trị không thích phân quyền là vì a) giới hạn nhất định a) năng lượng của cung cấp dưới nhát b) thời hạn nhất định b) Thiếu lòng tin vào cấp dưới c) Qui chế một mực c) Sợ cấp dưới là không đúng d) kết cấu nhất định d) sợ hãi mất time Câu 18 : Nguyên tắc đặc biệt nhất trongCâu 9 : Lí do chính yếu khiến cho nhà quản trị nên việc xây dựng cỗ máy quản lí của một tổphân quyền là chức là a) giảm sút được trọng trách của công a) gắn với kim chỉ nam và chiến lược vận động việc b) Phải dựa vào các nguồn lực của tổ chức b) Đào tạo kề cận c) Phải xuất phát từ quy tế bào và đặc điểm của c) tất cả time để triệu tập vào các bước lĩnh vực chuyển động chính yếu d) buộc phải nghiên cứu môi trường d) tạo ra sự cố gắng nỗ lực ở nhân viên Câu 19 : cường độ phân quyền càng lớn khi Câu 22 : nhược điểm của mô hình tổ chức a) đa phần các ra quyết định được đặt ra ở cấp theo chứ c năng là cao a) vi phạm nguyên tắc thống độc nhất vô nhị chỉ b) đa phần các ra quyết định được đặt ra ở cấp cho cơ huy sở b) chính sách trách nhiệm không ví dụ c) các cấp cai quản trị thấp hơn được đặt ra nhiều c) Khó giảng dạy và tìm kiếm kiếm nhà quản loại quyết định trị thỏa mãn nhu cầu nhu mong của mô hình này d) tất cả đúng d) Cả a va b Câu 23 : Ưu điểm của mô hình cơ cấu tổ Câu đôi mươi : con số nhân viên (cấp dưới) nhưng mà chức trực tuyến-chức năng là 1 trong những nhà quản ngại trị rất có thể trực tiếp điều khiển và tinh chỉnh a) Dảm bảo cơ chế 1 thủ trưởng công việc một cách tác dụng là b) cơ chế trách nhiệm rõ ràng a) Dịnh mức cai quản trị c) sử dụng được chuyên viên giỏi b) khoảng hạn quản ngại trị d) tất cả đều đúng c) Khâu cai quản trị Câu 24 : Ưu điểm của quy mô tổ chức theo d) có a với b ma trận Câu 21 : Ưu điểm của mô hình cơ cấu tổ a) Tổ chức biến hóa năng động chức theo chức năng là b) Tôn trọng hình thức thống độc nhất chỉ a) thực hiện được các chuyên gia giỏi huy b) Tôn trọng vẻ ngoài thống nhất chỉ c) tổ chức cơ cấu tổ chức dễ dàng và đơn giản hiu d) Cả a và b đúng c) túa tốn chi tiêu d) Các bộ phận dễ dàng phối hợp với nhauĐÁP ÁN : 1.D 2.D 3.A 4.D 5.B 6.A 7.D 8.B 9.C10.D 11.C 12.A 13.D 14.B 15.B 16.D 17.A 18.A 19.C20.B 21.A 22.D 23.D 24.A