Câu Điều Kiện Loại 1 Bài Tập

     

Câu đk loại 1 là câu điều kiện cơ bản giản độc nhất vô nhị trong chuỗi câu điều kiện. Nó được sử dụng không hề ít trong giao tiếp hàng ngày cũng giống như văn viết. Để nắm rõ hơn về câu điều kiện loại 1 hãy thuộc dulichnangdanang.com mày mò trong bài viết dưới phía trên nhé!


*
*
*
Các biến hóa thể của câu điều kiện loại 1
If + S + simple present, S + future continuous/ future perfect(will be V_ing / will have V3/ed)

Ex: If we start building this supermarket today, we will have finished by April.(Nếu bọn họ khởi công xây dựng nhà hàng siêu thị này hôm nay, bọn họ sẽ chấm dứt xong trước tháng Tư)

Trường hòa hợp câu gợi ý, khuyên răn nhủ, yêu cầu hoặc đề nghị

If + S + simple present, S + would lượt thích to/must/have to/should + V-infEx: If you want to lớn meet my boss, you should wait for a while.(Nếu bạn muốn gặp sếp tôi, thì bạn nên đợi một lát.)

Trường phù hợp câu mệnh lệnh

If + S + simple present, (Don’t ) + V-inf

Ex: If you don’t leave now, you will miss the bus.(Nếu hiện giờ bạn không đi thì bạn sẽ nhỡ chuyến xe cộ buýt.)

3.2. Phát triển thành thể mệnh đề IF

Trường hợp sự việc đang xẩy ra trong hiện tại tại.

Bạn đang xem: Câu điều kiện loại 1 bài tập

If + S + present continuous , S + will + V_inf

Ex: If you are studying, I will not disturb you.(Nếu nhiều người đang học thì tôi sẽ không còn làm phiền bạn.)

Trường hợp sự việc không chắc về thời gian

If + S + present perfect, S + will + V-inf

Ex: If he has finished cooking, I will try out his food.(Nếu anh ta nấu xong xuôi thì tôi đã thử những món của anh ấy ấy)

4. áp dụng Unless cùng với câu điều kiện loại 1

Trong câu đk loại 1, miêu tả một tình huống hoàn toàn có thể xảy ra vào tương lai, ta có thể sử dụng cả Unless cùng If not sửa chữa nhau.

Cấu trúc chung:

Unless + S + V (simple present), S + will/can/shall + V

Ex: You will fail the examination unless you study hard.

=You will fail the examination if you vày not study hard.

(Bạn đã trượt kỳ thi trượt kỳ thi trừ khi bạn/ nếu bạn không học tập chăm chỉ.)

5. Đảo ngữ trong câu đk loại 1

Should + S + (not) + V( nguyên mẫu)

Example:

If he has free time, he’ll play tennis. → Should he have không lấy phí time, he’ll play tennis

6. Bài tập về câu đk loại 1

Sau khi đã nắm rõ kiến thức về câu điều kiện loại 1 rồi thì hãy vận dụng các kết cấu trên để chấm dứt bài tập sau đây nhé!

Bài tập 1: phân tách động từ trong ngoặc

1. If I _____ (study), I _____ (pass) the exams.

2. If the sun _____ (shine), we _____ (walk) to the town.

3. If he _____ (have) a temperature, he _____ (see) the doctor.

4. If my friends _____ (come), I _____ (be) very happy.

5. If she _____ (earn) a lot of money, she _____ (fly) to New York.

6. If we _____ ( travel) lớn London, we _____ (visit) the museums.

7. If you _____ (wear) sandals in the mountains, you _____ (slip) on the rocks.

8. If Rita _____ (forget) her homework, the teacher _____ (give) her a low mark.

9. If they _____ (go) to the disco, they _____ (listen) lớn loud music.

10. If you _____ (wait) a minute, I _____ (ask) my parents.

Bài tập 2:Viết lại câu sau bằng cách sử dụng câu đk loại 1

1. Rita might fail her driving test. But she can take it again.

_____________________________________________

2. Liverpool might lose. If they do, Terry will be upset.

_____________________________________________

3. The office may be closed. In that case, Mike won’t be able khổng lồ get in.

_____________________________________________

4. Cathy may arrive a bit early. If she does, she can help her mother to lớn get things ready.

_______________________________________

5. The buổi tiệc nhỏ might go on all night. If it does, no one will want to bởi any work tomorrow.

_____________________________________________

6. Alice may miss the train. But she can get the next one.

_____________________________________________

7. Is Jack going lớn enter the race? He’ll probably win it.

_____________________________________________

8. Stop talking or you won’t understand the lesson

_____________________________________________

9. Fail lớn pay và they will cut off the electricity.

_____________________________________________

10. Don’t cảm ứng that wire or you may get an electric shock.

_____________________________________________

Bài tập 3:Viết lại câu với từ nhắc nhở có sẵn:

1. If she should come, tell her to lớn wait for me.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đảo Chiều Dữ Liệu Trong Excel ? Đảo Ngược Dữ Liệu Từ Dưới Lên Trên

→ Should……………………………………………………………………………………

2. If I don’t come here early, I will miss the bus.

→ Unless………………………………………………………………………

3. If he doesn’t vày that, he will get bonus.

→ Unless………………………………………………………………………

4. If she doesn’t water these trees, they will die

→ Unless………………………………………………………………………

5. I only come if they invite me.

→ Unless………………………………………………………………………

6. In case it rains, we’ll stay at home. (if)

……………………………………………………………………………………

7. If you don’t leave the office, I will hotline the police. (or)

……………………………………………………………………………………

8. You can’t visit Paris unless you get a visa. (If)

……………………………………………………………………………………

Đáp án

Đáp án bài xích tập 1:

1. If I study, I will pass the exams.

2. If the sun shines, we will walk to the town.

3. If he has a temperature, he will see the doctor.

4. If my friends come, I will be very happy.

5. If she earns a lot of money, she will fly to New York.

6. If we travel to London, we will visit the museums.

7. If you wear sandals in the mountains, you will slip on the rocks.

8. If Rita forgets her homework, the teacher will give her a low mark.

9. If they go khổng lồ the disco, they can listen khổng lồ loud music.

10. If you wait a minute, I will ask my parents.

Đáp án bài tập 2

1. If Rita fails her driving test, she can take it again.

2. If Liverpool is won, Terry will be upset

3. If the office is closed, Mike will be able to lớn get in

4. If Cathy arrives a bit early, she can help her mother khổng lồ get things ready.

5. If the party is go on all night, no one will want to do any work tomorrow.

6. If Alice misses the train, she can get the next one.

7. If Jack is going to enter the race, he’ll probably win it.

8. If you don’t stop talking, you won’t understand the lesson.

9. If you fail to lớn pay, they’ll cut off the electricity

10. If you touch that wire, you may get an electricity shock.

Đáp án bài xích tập 3

1. Should she come, tell her to lớn wait for me.

2. Unless I come here early, I will miss the bus.

Xem thêm: Khắc Phục Lỗi Định Dạng Ngày Tháng Khi Mail Merge ? Sửa Lỗi Ngày Tháng Trong Mail Merge

3. Unless he does that, he will get bonus.

4. Unless she waters these trees, they will die

5. Unless they invite me, I will not come

6. If it rains, we’ll stay at home

7. Leave the office or I will điện thoại tư vấn the phone

8. If you don’t get a visa, you can’t visit Paris

Trên đấy là tất tần tận kỹ năng về câu điều kiện loại 1 cơ mà dulichnangdanang.com tích lũy được. Ví như có thắc mắc gì hãy phản hồi xuống dưới để có câu vấn đáp sớm nhất. Chúc chúng ta thành công!