CÁCH XÁC ĐỊNH TỈ LỆ KIỂU HÌNH

     

Bài viết trình bày cụ thể và dễ hiểu các phương thức đơn giản hóa các dạng bài xích tập dt phân li thường gặp gỡ : xác minh số giao tử , thành phần cùng tỉ lệ giao tử; khẳng định tỉ lệ thứ hạng gen,kiểu hình ở cố gắng hệ con; khẳng định kiểu gen của bố mẹ khi xác minh được tỉ lệ hình dạng hình sinh sống đời con.

Bạn đang xem: Cách xác định tỉ lệ kiểu hình

I. XÁC ĐỊNH LOẠI GIAO TỬ

a)Xác định số giao tử

Một tế bào sinh dục đực khi bớt phân đã cho ra hai một số loại giao tửMột tế bào sinh dục cái bớt phân cho ra 1 tế bào trứngMột khung hình dị đúng theo n cặp gen, các gen ở trên các NST không giống nhau thì sút phân sẽ tạo nên ra tối đa 2n một số loại giao tử với tỉ lệ tương tự .

Ví dụ 1: giao diện gen Aa có 1 cặp dị hợp=> 21= 2 các loại giao tử là A, a

vẻ bên ngoài gen AaBbDd tất cả 3 cặp dị hợp=>23= 8 nhiều loại giao tử

giao diện gen AabbDdeeff bao gồm 2 cặp dị hợp=>22= 4 nhiều loại giao tử

b)Cách xác minh các giao tử của thể dị hợp

Xác định thành phần các giao tử của thể dị hợp bằng cách vẽ sơ vật lưỡng phân , từng alen xếp về một nhánh , giao tử là tổng những alen của từng nhánh ( tính từ cội lên ngọn)

Ví dụ 2: khẳng định các loại giao tử của bao gồm kiểu gen AABbDDEe cùng AaBbDdEe:

*

c)Xác định tỉ trọng giao tử được chế tạo ra ra

Trong điểu kiện những gen phân li hòa bình với nhau thì tỉ lệ mỗi các loại giao tử bằng tích tỉ lệ của các alen có trong giao tử đó

Ví dụ3: Cơ thể có kiểu gen AaBbccDd giảm phân bình thường không xảy ra đột biến. Không đề nghị viết sơ trang bị lai, hãy xác địnhtỉ lệ các loại giao tử abcd ?

Tỉ lệ giao tử a của cặp ren Aa là

*

Tỉ lệ giao tử b của cặp gene Bb là

*

Tỉ lệ giao tử c của cặp gen cc là 1

Tỉ lệ giao tử d của cặp gen Dd là

*

=>Tỉ lệ giao tử abcd là

*
x
*
x 1 x
*
=
*

II. TÍNH SỐ TỔ HỢP – KIỂU ren – KIỂU HÌNH Ở THẾ HỆ LAI

1- Số vẻ bên ngoài tổ hợp:

Số kiểu tổng hợp = số giao tử đực × số giao tử cái

* Chú ý:Khi biết số dạng hình tổ hợpàbiết số nhiều loại giao tử đực, giao tử cáicó thể suy ra số cặp gen dị hòa hợp trong kiểu dáng gen của phụ vương hoặc người mẹ hoặc ngược lai

Ví dụ 4: Xét phép lai ♂Aa Bb DDEe x ♀Aa bb Dd ee

a) xác minh số giao tử đực và giao tử chiếc trong phép lai

b) Ở đời con có bao nhiêu kiểu tổ hợp ở đời nhỏ

Giải

a) Aa Bb DDEe có 3 cặp gene dị hòa hợp 1 giao diện gen đồng hợp gồm số giao diện giao tử là 23

Aa bb Dd ee bao gồm 2 cặp gene dị hợp 2 thứ hạng gen đồng hợp gồm số kiểu dáng giao tử là 22

b) Số tổng hợp ở đời bé là 23x 22= 25 = 32 kiểu

2-Số loại kiểu hình cùng số một số loại kiểu gen

trong điểu kiện những gen phân li tự do thì sống đời con Số nhiều loại kiểu gen bằng tích số nhiều loại kiểu ren của từng cặp gen Số nhiều loại kiểu hình bằng tích số một số loại kiểu hình của các cặp tính trạng

Ví dụ 5:Cho biế từng tính trạng vày một kiểu gen phương pháp trong đóA mức sử dụng hạt vànga khí cụ hạt xanh , B giải pháp hạt trơn và b nguyên tắc hạt nhắn , D mức sử dụng thân cao d pháp luật thân rẻ . Xét phép lai bao gồm AabbDdxAaBbdd cho từng nào kiểu gen và kiểu hình ở đời con

Giải :

Xét từng phép lai :


Số cặp gen

Tỷ lệ kg riêng

Số KG

Tỷ lệ KH riêng

Số KH

AaxAa

1AA:2Aa:1aa

3

3 đá quý : 1 xanh

2

bbxBb

1Bb:1bb

2

1 trơn : 1 nhăn

2

Ddxdd

1Dd:1dd

2

1 cao : 1 thấp

2


Phép lai Aa x Aa cho ra 3 hình dáng gen với hai kiểu dáng hình

Phép lai Bb x bb đã cho ra 2 phong cách gen với 2 hình trạng hình

Phép lai Dd x dd tạo ra 2 dạng hình gen với 2 giao diện hình

=> Số kg =3 x 2 x 2 = 12.

=> Số KH = 2 x 2 x 2 = 8.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Tuyển Sinh Môn Toán Vào Lớp 10 Tphcm Năm 2014, Đề Thi Vào 10 Môn Toán

III. XÁC ĐỊNH TỈ LỆ PHÂN LI KIỂU HÌNH , PHÂN LI KIỂU gene Ở ĐỜI con .

Xét những cặp gen phân li độc lập thì

Tỉ lệ hình dáng gen của phép lai bởi tích tỉ lệ phân li hình dạng gen của các cặp genTỉ lệ phân li thứ hạng hình của một phép lai bởi tích tỉ trọng phân li giao diện hình của các cặp tính trạngTỉ lệ của một thứ hạng hình nào kia thì bằng tích tỉ lệ của những cặp tính trạng gồm trong đẳng cấp hình đó

Ví dụ 6 :Xét phép lai gồm ♂AaBbCcDdEex♀aaBbccDdee. Những cặp gen quy định những tính trạng khác biệt nằm trên những cặp NST tương đồng không giống nhau và gene trội là gen trội hoàn toàn . Hãy cho biết thêm :

a) tỉ trọng đời con tất cả KH trội về toàn bộ 5 tính trạng là bao nhiêu?

b) tỉ lệ đời con gồm KH giống bà bầu là bao nhiêu ?

c) tỉ trọng đời con có kiểu hình giống bố là từng nào ?

Giải :

Xét từng cặp gene riêng rẽ


Số cặp gen

Tỷ lệ KG

Tỷ lệ KH

Aaxaa

*
Aa :
*
aa

*
trội :
*
lặn

BbxBb

*
BB :
*
Bb :
*
bb

*
trội :
*
lặn

Ccxcc

*
Cc :
*
cc

*
trội :
*
lặn

DdxDd

*
DD :
*
Dd :
*
dd

*
trội :
*
lặn

Eexee

*
Ee :
*
ee

*
trội :
*
lặn


Tỷ lệ KH trội về gen A là
*
Tỷ lệ KH trội về ren B là
*
Tỷ lệ KH trội về gene C là
*
Tỷ lệ KH trội về gen D là
*
Tỷ lệ KH trội về ren E là
*

Tỉ lệ đời con bao gồm kiểu hình trội về toàn bộ 5 tính trạng là =

*
x
*
x
*
x
*
x
*
= 9/128

b.Tỉ lệ đời con có KH giống mẹ=

*
x
*
x
*
x
*
x
*
= 9/128

c.Tỉ lệ đời con bao gồm KG như thể bố=

*
x
*
x
*
x
*
x
*
= 4/128 = 1/32

III. XÁC ĐỊNH KIỂU GEN, KIỂU HÌNH CỦA phường KHI BIẾT TỈ LỆ KIỂU HÌNH CỦA ĐỜI CON.

Cách giải

Xác định tỉ lệ đẳng cấp hình lặn sinh hoạt đời con => khẳng định tỉ lệ giao tử lặn ở nhị bên cha mẹ => xác minh kiểu gene của khung hình bố mẹ

Ví dụ 7:Ở đậu Hà Lan, ren A giải pháp quả màu đá quý trội trọn vẹn so với alen a quy định quả màu xanh. Mang đến lai đậu Hà Lan bao gồm quả màu kim cương với nhau, nhận được tỉ lệ đẳng cấp hình là 3 đá quý : 1 xanh.

Xem thêm: Cách Rút Gọn Rồi So Sánh Hai Phân Số 6/10 Và 4/5, Giải Bài 2 Trang 122

Xác định hình dáng gen của phụ huynh đem lai.Nếu kết quả cho tỉ lệ thành phần 1 quả tiến thưởng : 1 trái xanh thì giao diện gen với kiểu hình của bố mẹ phải như thế nào?

Giải

1. Khẳng định kiểu gen của cha mẹ:

P: A− x A−

F1: 3 xoàn ( A−) : 1 xanh ( aa)

Ở F1thu được cây có quả màu xanh da trời => Tỉ lệ hình dáng hình lặn ( aa) = ¼ = ½ a x ½ a

=> hai bên cha mẹ đều tạo ra giao tử a với tỉ lệ là 1/2

2.Kết quả có phần trăm 1 kim cương : 1 xanh => lai so sánh => giao diện gen, loại hình của p là Aa , quả màu vàng và aa quả màu xanh.